Kinh Nghiệm về Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Chi tiết 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 19:36:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào được Update vào lúc : 2022-02-02 19:36:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập Sách giáo khoa

Trả lời câu hỏiin nghiêng

(trang 11 sgk Lịch Sử 8):-Xã hội Pháp trước Cách mạng phân ra những đẳng cấp và sang trọng và sang trọng nào ?

Trả lời:

Có 3 đẳng cấp và sang trọng và sang trọng:

+ Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế.

+ Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế.

+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, dân dã thành thị, làm ra của cải, không hề quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm trách nhiệm và trách nhiệm phong kiến. Nông dân chiếm 90% dân số, tư sản đứng đầu đẳng cấp và sang trọng và sang trọng thứ ba vì họ có học, có quyền lợi kinh tế tài chính tài chính, nhưng không hề tiền.

(trang 11 sgk Lịch Sử 8):-Quan sát hình 5 (SGK, trang 10) hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ.

Trả lời:

– Một nông dân chống chiếc cuốc (công cụ lao động hầu hết) thể hiện tình trạng nông nghiệp lỗi thời. Trên sống sống lưng là người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho đẳng cấp và sang trọng và sang trọng tăng lữ và quý tộc.Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm đồ cho địa chủ và quý tộc. Có những con thỏ, chuột đang gặm phá mùa màng.

– Tất cả đều hại nông dân. Bức tranh tạo hình tượng về 3 đẳng cấp và sang trọng và sang trọng trong xã hội Pháp trước cách mạng và quan hệ giữa 3 đẳng cấp và sang trọng và sang trọng này.

(trang 11 sgk Lịch Sử 8):-Dựa vào những đoạn trích ngắn (SGK, trang 11) em hãy nêu một vài điểm hầu hết trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Trả lời:

– Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.

– Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị (thể hiện sự gian dối) và tăng lữ bọn đê tiện.

(trang 12 sgk Lịch Sử 8):-Sự khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ của chủ trương quân chủ chuyên chế thể hiển ở những điểm nào ?

Trả lời:

– Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước cay của tư sản không trả được (5 tỉ livro).

– Công thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lỗi thời, kinh tế tài chính tài chính suy yếu.

– Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh thỏa sức tự tin.

(trang 12 sgk Lịch Sử 8):-Vì sao cách mạng nổ ra ?

Trả lời:

+ Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI phải vay của tư sản 5 tỉ livrơ. Số tiền nợ này vua không hoàn toàn hoàn toàn có thể trả nên đã liên tục tăng thuế. Mâu thuẫn Một trong những tầng lớp nhân dân với chủ trương phong kiến vì thế càng trở nên thâm thúy.

+ Ngày 5 – 5 – 1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp và sang trọng và sang trọng để tăng thuế. Đại diện của Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối và họ đã tự họp Hội đồng dân tộc bản địa bản địa, tuyên bố Quốc hội lập hiến, tự soạn thảo Hiến pháp, thông qua luật đạo mới về tài chính. Nhà vua và quý tộc dùng quân đội để uy hiếp.

(trang 13 sgk Lịch Sử 8):-Những nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

Sự khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ của chủ trương phong kiến => Mâu thuẫn giữa vua, quý tộc phong kiến với Đẳng cấp thứ ba rất thâm thúy, không thể hòa giải được.

=> Cuộc cách mạng chống phong kiến, do giai cấp Tư sản đứng đầu nổ ra là yếu tố tất yếu.

(trang 13 sgk Lịch Sử 8):-Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã góp thêm phần gì trong việc sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc cách mạng?

Trả lời:

Các nhà tư tưởng đã thức tỉnh mọi người đứng lên đấu tranh và sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc cách mạng bùng nổ.

(trang 13 sgk Lịch Sử 8):-Cách mạng tư sản Pháp 1789 khởi đầu ra làm thế nào?

Trả lời:

+ Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI phải vay của tư sản 5 tỉ livrơ. Số tiền nợ này vua không hoàn toàn hoàn toàn có thể trả nên đã liên tục tăng thuế. Mâu thuẫn Một trong những tầng lớp nhân dân với chủ trương phong kiến vì thế càng trở nên thâm thúy.

+ Ngày 5 – 5 – 1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp và sang trọng và sang trọng để tăng thuế. Đại diện của Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối và họ đã tự họp Hội đồng dân tộc bản địa bản địa, tuyên bố Quốc hội lập hiến, tự soạn thảo Hiến pháp, thông qua luật đạo mới về tài chính. Nhà vua và quý tộc dùng quân đội để uy hiếp.

(trang 13 sgk Lịch Sử 8):-Qua những điều trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (SGK, trang 13), em có nhận xét gì về Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền?

Trả lời:

– Mặt tiến bộ: Tuyên ngôn tôn vinh yếu tố quyền tự do, bình đẳng của con người.

– Mặt hạn chế: Tuyên ngôn chỉ phục vụ quyền lợi cho giai cấp tư sản, quần chúng nhân dân không được hưởng quyền lợi gì.

(trang 14 sgk Lịch Sử 8):-Nhân dân Pháp đã hành vi ra làm thế nào khi Tổ quốc lâm nguy? Kết quả ra sao?

Trả lời:

– Trước tình hình Tổ quốc lâm nguy, ngày 10-8-1792, nhân dân Paris cùng quân tình nguyện những địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa khỏi chủ trương phong kiến.

– Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chủ trương phong kiến bị xóa khỏi hoàn toàn, nền cộng hòa được xây dựng.

(trang 15 sgk Lịch Sử 8):-Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào trong năm 1792 1793.

Trả lời:

Giai đoạn phái Gi-rông-đanh tiếp tục làm cách mạng, lật đổ phái Lập hiến và thiết lập nền cộng hòa (từ thời gian ngày 21 – 9 – 1792 đến ngày 2 – 6 – 1793):

– Sau khi lật đổ phái Lập hiến và xóa khỏi chủ trương phong kiến, phái Gi-rông-đanh bầu ra Quốc hội mới, thiết lập nền cộng hòa. Ngày 21 – 1 – 1793, vua Lu-i XVI bị xử tử vì tội phản quốc.

– Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng quân đội những nước phong kiến châu Âu tiến công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo sợ ngại sợ ngại chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực tối cao tối cao.

– Ngày 2 – 6 – 1793, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

(trang 15 sgk Lịch Sử 8):-Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Trả lời:

– Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng quân đội những nước phong kiến châu Âu tiến công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo sợ ngại sợ ngại chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực tối cao tối cao.

– Ngày 2 – 6 – 1793, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

(trang 16 sgk Lịch Sử 8):-Nêu một vài phẩm chất tốt của Rô-be-spie.

Trả lời:

Ma-xi-liêng đơ Rô-be-spie là một luật sư trẻ tuổi, đại biểu Quốc hội, có tài năng năng hùng biện. Trong Quốc hội, ông tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Rô-be-spie trở thành lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh và nổi tiếng là “Con người không thể bị mua chuộc”.

(trang 17 sgk Lịch Sử 8):-Em có nhận xét gì về những giải pháp của cơ quan ban ngành thường trực Gia-cô- banh?

Trả lời:

– Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh được sự ủng hộ của nhân dân lên nắm cơ quan ban ngành thường trực, thiết lập nền chuyên chính dân chủ do Rô-be-spie đứng đầu. Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều giải pháp quan trọng để trừng trị bọn phản cách mạng, xử lý và xử lý những yêu cầu của nhân dân, như: xóa khỏi mọi trách nhiệm và trách nhiệm của nông dân riêng với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá những món đồ bán cho dân nghèo,…

– Phái Gia-cô-banh cũng phát hành lệnh tổng động viên, xây dựng lực lượng cách mạng hùng mạnh, nhờ này đã vượt mặt bọn ngoại xâm và nội phản.

(trang 17 sgk Lịch Sử 8):-Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục tăng trưởng?

Trả lời:

Do nội bộ bị chia rẽ, nhân dân lại không ủng hộ như trước nên phản tư sản phản cách mạng đã tiến hành thay máu cơ quan ban ngành thường trực, bất Rô-be-spie để xử tử (27 – 7 – 1794).

(trang 17 sgk Lịch Sử 8):-Dựa vào đoạn trích trên (SGK, trang 17) em hãy nhận xét về những cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Cách mạng tư sản Pháp và Mĩ cuối thế kỉ XVIII sẽ là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa phục vụ được khá khá đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa khỏi được chủ trương phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

Bài 1 (trang 17 sgk Lịch sử 8):Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Lời giải:

Niên đạiSự kiện14-7-1789Quần chúng tiến công pháo đài trang nghiêm trang nghiêm nhà tù – nhà tù Ba-xtri8-1979Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền9-1971Công bố hiến pháp, xác lập chủ trương quân chủ lập hiến10-8-1792Lật đổ ách thống trị của phái lập hiến21-9-1792Thành lập nền công hòa đầu tiên2-6-1793Lật đổ phái Gi-rông đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm quyền27-7-1794Đảo chính lật đổ Gia cô banh

Bài 2 (trang 17 sgk Lịch sử 8):Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Lời giải:

Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định hành động hành vi trong quy trình tăng trưởng và kết quả của cách mạng, là động lực hầu hết từng bước đưa cách mạng đại tới đỉnh điểm. Điều này được thể hiện qua 3 sự kiện tiêu biểu vượt trội vượt trội của ba quy trình:

– Ngày 14 -7 – 1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti. Mở đầu cho cuộc cách mạng.

– Ngày 10 -8 -1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa khỏi chủ trương phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng tăng trưởng lên một bước cao hơn.

– Ngày 2 – 6 – 1793, trước tình trạng Tổ quốc lâm nguy, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh điểm.

Bài 3 (trang 17 sgk Lịch sử 8):Nêu những sự kiện hầu hết qua những quy trình để chứng tỏ sự tăng trưởng của Cách mạng tư sản Pháp.

Lời giải:

– Giai đoạn I (chủ trương quân chủ lập hiến), có những sự kiện : Ngày 14 – 7 – 1789, tiến công pháo đài trang nghiêm trang nghiêm – nhà ngục Ba-xti; tháng 8 – 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền; tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp…

– Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa) : Tháng 9 – 1972, xây dựng nền cộng hòa; ngày 21 – 1 – 1793, xử tử vua Lu-i XVI; ngày 2 – 6 – 1793. Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.

– Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh) : nhờ vào SGK, trình diễn những giải pháp tích cực của phái này nhằm mục đích mục tiêu cứu nước Pháp thoát khỏi sự rình rập rình rập đe dọa của “thù trong, giặc ngoài”, đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh điểm.

Bài 4 (trang 17 sgk Lịch sử 8):Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Lời giải:

– Đã lật đổ chủ trương phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

– Quần chúng nhân dân là lực lượng phần đông nhất tham gia cách mạng, đưa cách mạng đạt đến đỉnh điểm.

– Thức tỉnh lực lượng dân chủ tiến bộ trên toàn toàn thế giới đứng lên chống chủ trương phong kiến.

– Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên toàn toàn thế giới.

Bài tập Sách bài tập

Bài 1 trang 9 VBT Lịch Sử 8:Em hãy phác họa nét nổi trội của tình hình kinh tế tài chính tài chính nước Pháp trước cách mạng.

Lời giải:

– Nông nghiệp:

+ Phương thức canh tác lỗi thời.

+ Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì.

+ Nạn đói, mất mùa thường xuyên xẩy ra.

– Công – thương nghiệp:

+ Hình thức sản xuất CTTC chiếm ưu thế.

+ Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều.

+ Thị trường marketing thương mại được mở rộng.

– Như vậy, tình hình kinh tế tài chính tài chính nước Pháp trước cách mạng là: nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tư bản chủ nghĩa bị chủ trương phong kiến chuyên chế ngưng trệ nặng nề.

Bài 2 trang 9 VBT Lịch Sử 8:Em có nhận xét gì khi quan sát hình 5 tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng (tr.10 SGK lịch sử 8)?

Lời giải:

Bức tranh tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng đã diễn tả một cách cô đọc, súc tích nhất về tình hình sản xuất nông nghiệp và nỗi thống khổ của người nông dân Pháp trước cách mạng. Qua bức tranh hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy:

– Sự lỗi thời của nền nông nghiệp nước Pháp: điều này được thể hiện qua rõ ràng chiếc cuốc mòn vẹt công cụ lao động rất thô sơ, do đó, năng suất lao động rất thấp.

– Cuộc sống khổ cực của người nông dân Pháp trước cách mạng:

+ Người nông dân phải chịu sự áp bức, bóc lột rất là nặng nề của toàn bộ hai đẳng cấp và sang trọng và sang trọng Tăng lữ và quý tộc.

+ không những vậy, mùa màng còn thường xuyên bị những loài vật như chim, chuột, thỏ phá hoại… điều này làm cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của người nông dân càng thêm khốn khó, cùng cực.

Bài 3 trang 10 VBT Lịch Sử 8:Khoanh tròn vần âm trước ý vấn đáp đúng.

Xã hội nước Pháp trước cách mạng được phân phân thành những đẳng cấp và sang trọng và sang trọng nào?

a. Hai đẳng cấp và sang trọng và sang trọng Tăng lữ và Quý tộc.

b. Ba đẳng cấp và sang trọng và sang trọng Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp và sang trọng và sang trọng thứ ba.

c. Ba đẳng cấp và sang trọng và sang trọng Tăng lữ, quỹ tộc và dân dã thành thị.

d. Ba đẳng cấp và sang trọng và sang trọng Tăng lữ, quý tộc và nông dân.

Lời giải:

(b) Ba đẳng cấp và sang trọng và sang trọng Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

Bài 4 trang 10 VBT Lịch Sử 8:Một bạn HS đã vẽ sơ đồ về yếu tố phân loại xã hội nước Pháp trước cách mạng nhưng chưa ghi khá khá đầy đủ những thông tin. Em hãy giúp bạn hoàn thành xong xong nốt sơ đồ này và nhận xét về quan hệ Một trong những đẳng cấp và sang trọng và sang trọng trong xã hội Pháp lúc bấy giờ.

Lời giải:

Nhận xét:

– Tăng lữ và Quý tộc phong kiến là những đẳng cấp và sang trọng và sang trọng được hưởng nhiều độc quyền, đặc lợi. hai tầng lớp này cấp kết với nhau trong việc áp bức, bóc lột đẳng cấp và sang trọng và sang trọng thứ ba.

– Đẳng cấp thứ ba gồm có nhiều giai cấp, tầng lớp, như: nông dân, dân dã thành thị, giai cấp tư sản… Đẳng cấp thứ ba chịu nhiều ách áp bức, bóc lột nặng nề từ nhà nước phong kiến chuyên chế và giáo hội.

Bài 5 trang 11 VBT Lịch Sử 8:Trước khi cách mạng Pháp bùng nổ, cuộc đấu tranh chống chủ trương phong kiến của giai cấp tư sản trên nghành tư tưởng trình làng ra làm thế nào?

Lời giải:

– Cuộc đấu tranh trên nghành tư tưởng:

+ Đầu thế kỉ XVIII, ở Pháp xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng, với những đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tiêu biểu vượt trội vượt trội là: Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Ru-xô, nhóm Bách khoa toàn thư….

+ Thông qua những tác phẩm của tớ, những nhà tư tưởng tiến bộ đã: kịch liệt phê phán sự thối nát, lỗi thời của nhà nước phong kiến chuyên chế và giáo hội; đưa ra những lý thuyết về việc xây dựng nhà nước mới.

+ Những quan điểm tiến bộ của những nhà tư tưởng trong trào lưu Triết học Ánh sáng đã tiến công vào hệ tư tưởng của chủ trương phong kiến; Động viên quần chúng về mặt tư tưởng, dọn đường cho việc bùng nổ của một cuộc cách social sắp sửa trình làng.

– Ba nhà tư tưởng nổi tiếng của giai cấp tư sản thời đó là:

+ Mông-te-xki-ơ

+ Vôn-te

+ Ru-xô

Bài 6 trang 11 VBT Lịch Sử 8:Những nhận định sau này phản ánh tình hình nước Pháp trước cách mạng.

Hãy khoanh tròn vần âm chỉ nội dung em cho là đúng.

a. Số nợ mà triều đình phong kiến đứng đầu là vua Lu-i XVI, vay của tư sản đến năm 1789 là rất rộng.

b. Để trả nợ số tiền nhà nước vay của tư sản, nhà vua đã lôi kéo thu nhiều loại thuế làm cho những tầng lớp nhân dân rất bất bình.

c. Để phản đối những chủ trương của nhà vua, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã nổ ra.

d. nhà vua lôi kéo quân đội đàn áp nhân dân, làm cho những cuộc đấu tranh nổ ra ngày một nhiều.

đ. Năm 1789 là năm có nhiều cuộc nổi dậy nhất của nông dân và dân dã thành thị.

e. cách mạng bùng nổ vì xích míc giữ phong kiến quý tộc và những tầng lớp nhân dân ngày càng thâm thúy.

Lời giải:

a. Số nợ mà triều đình phong kiến đứng đầu là vua Lu-i XVI vay của giai cấp tư sản đến năm 1789 là rất rộng.

b. Để trả số nợ vay của tư sản, nhà vua đã lôi kéo thu nhiều loại thuế làm cho những tầng lớp nhân dân rất bất bình.

c. Để phản đối những chủ trương của nhà vua, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã nổ ra.

d. Năm 1789 là năm có nhiều cuộc nổi dậy nhất của nông dân và dân dã thành thị.

e. Cách mạng bùng nổ vì xích míc giữa phong kiến quý tộc và những tầng lớp nhân dân ngày càng nóng giãy.

Bài 7 trang 11 VBT Lịch Sử 8:Hãy điền những cụm từ dưới đây vào chỗ trống cho thích hợp để hoàn thành xong xong đoạn tóm tắt về diễn biến của Hội nghị đẳng cấp và sang trọng và sang trọng thứ ba (một số trong những trong những từ được sử dụng lại vài lần)

Lời giải:

Hội nghị ba đẳng cấp và sang trọng và sang trọng donhà vuatriệu tập, khai mạc ngày5/5/1789tại hoàng cung Véc-xai. Những người được tham gia hội nghị là những đại biểu Tăng lữ, Quý tộc và đại biểu củaĐẳng cấp thứ ba. Hội nghị diễn rarất căng thẳngvì đại biểu Quý tộc vàTăng lữủng hộ nhà vua tăng thuế, còn đại biểu của Đẳng cấp thứ ba thìkịch liệt phản đốichủ trương này.

Bất bình với hai đẳng cấp và sang trọng và sang trọng trên, ngày 17 – 6 những đại biểuĐẳng cấp thứ batự họp, xây dựng Hội đồng dân tộc bản địa bản địa, tiếp Từ đó tuyên bố làQuốc hội lập hiếncó quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua những luật đạo về tài chính. Trước tình hình đó, nhà vua và quý tộc đã dùng quân đội đểuy hiếpQuốc hội. Trong khi đó, quần chúng lao động và những nhà tư sản cách mạng cũng tự vũ trang cho mình đểchống lạinhà vua. Nhiều binh lính cũngủng hộquần chúng cách mạng. Ngày14/7/1789cuộc tiến công vào ngục Ba-xti khởi đầu. Cách mạng tư sản Phápbùng nổ.

Bài 8 trang 12 VBT Lịch Sử 8:Quan sát hình 1 SGK Lịch sử 8, em có nhận xét gì về:

Lời giải:

– Cuộc tiến công của quần chúng cách mạng vào pháo đài trang nghiêm trang nghiêm Ba-xti:rất sôi sục, quyết liệt. Thể hiện quyết tâm của quần chúng nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh chống lại chủ trương phong kiến chuyên chế khắc nghiệt, phản động để giành quyền tự do, bình đẳng và dân chủ.

– Ý nghĩa của yếu tố kiện 14/7/1789:

+ Phá tan ngục Ba-xti hình tượng của chủ trương phong kiến chuyên chế. Báo hiệu sự sụp đổ tất yếu của chủ trương phong kiến chuyên chế ở Pháp.

+ Khơi nguồn cho việc bùng nổ của cuộc cách mạng tư sản Pháp.

Bài 9 trang 12 VBT Lịch Sử 8:Qua nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, em hãy phác họa lại những quy trình chính của cách mạng tư sản Pháp (1789 1794)

Lời giải:

– Giai đoạn 1: chủ trương quân chủ lập hiến (14/7/1789 10/8/1792)

+ Ngày 14/7/1789, quần chúng nhân dân Pari nổi dậy tiến công ngục Ba-xti, lật đổ chủ trương quân chủ chuyên chế.

+ Ngày 26/8/1789, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền được thông qua.

+ Tháng 9/1791, Hiến pháp được thông qua, chủ trương quân chủ lập hiến được xác lập.

+ Năm 1792, liên quân Áo Phổ cấu kết với lực lượng phản động trong nước Pháp để tiến công nước Pháp cách mạng.

+ 10/8/1792, Nhân dân Pháp nổi dậy đấu tranh lật đổ sự thống trị của phái Lập Hiến, xóa khỏi chủ trương quân chủ lập hiến.

– Giai đoạn 2: Nền cộng hòa (21/9/1792 2/6/1793)

+ 21/9/1792, nền Cộng hòa được thiết lập.

+ 21/1/1793, vua Luis XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

+ Mùa xuân năm 1793, nước Anh link với những nước phong kiến châu Âu tiến công nước Pháp. Trong toàn cảnh tổ quốc lâm nguy, phái Gi-rông-đanh không lo sợ ngại sợ ngại chống thù trong giặc ngoài mà chỉ thi hành những chủ trương bảo vệ quyền lợi của tớ quần chúng nhân dân xích míc với phái Gi-rông-đanh.

+ 2/6/1793, Nhân dân Pháp lật đổ sự thống trị của phái Gi-rông-đanh.

– Giai đoạn 3: cơ quan ban ngành thường trực Gia-cô-banh (2/6/1793 27/7/1794)

+ 2/6/1793, cơ quan ban ngành thường trực chuyển sang tay phái Gia-cô-banh. Cách mạng lên tới đỉnh điểm.

+ Chính quyền Gia-cô-banh thi hành nhiều chủ trương tiến bộ, ví dụ: chia ruộng đất cho dân nghèo, quy định giá cả tối đa những món đồ thiết yếu cho dân nghèo….

+ 26/6/1794, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, nhân dân Pháp đánh tan quân xâm lược, bảo vệ vững chãi nền độc lập.

+ 27/2/1794, lực lượng tư sản phản động tiến hành thay máu cơ quan ban ngành thường trực, nền chính dân chủ Gia-cô-banh bị lật đổ.

Bài 10 trang 13 VBT Lịch Sử 8:Hãy điền những mốc thời hạn phù phù thích phù thích hợp với những sự kiện lịch sử dưới đây về phong thái mạng tư sản Pháp 1789.

Lời giải:

Thời gianSự kiện lịch sử1789- Khai mạc hội nghị ba đẳng cấp14/7/1789- Cuộc tiến công vào pháo đài trang nghiêm trang nghiêm Ba-xti. Cách mạng bùng nổ.26/8/1789- Quốc hội thông qua Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.Tháng 9/1791- Hiến pháp được thông qua, xác lập chủ trương quân chủ lập hiến.Tháng 8/1792- 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.10/8/1792- nhân dân Pa-ri đứng lên lật đổ sự thống trị của Đại tư sản21/9/1792- Nền Cộng hòa thứ nhất được thành lập21/1/1793- Vua Lu-i XVI bị đưa lên đoạn đầu đài.Đầu năm 1793- Quân Anh và những nước phong kiến châu Âu tiến công nước Pháp.2/6/1793- Rô-be-spie lãnh đạo nhân dân Pa-ri lật đổ phái Gi-rông-đanh và giành thắng lợi.26/6/1794Liên minh chống Pháp bị vượt mặt và khởi đầu tan rã.27/7/1794- Rô-be-spie và những bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử.

Bài 11 trang 14 VBT Lịch Sử 8:Hãy nêu ý kiến nhìn nhận của em về bản Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền

Lời giải:

– Mặt tiến bộ:

+ Phản ánh ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân về một xã hội mà ở đó: con người được hưởng mọi quyền tự do, bình đẳng; một xã hội tràn ngập tình yêu thương giữ con người với con người.

+ Đề cao tư tưởng: độc lập lãnh thổ giang sơn thuộc về nhân dân.

Như vậy, hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy, bản tuyên ngôn này đã thể hiện rất rõ ràng ràng tính chất tiến bộ và tính thời đại thâm thúy.

– Mặt hạn chế:

+ Thừa nhận quyền tư hữu tài sản là thiêng liêng, bất khả xâm phạm đồng nghĩa tương quan tương quan với việc: phủ nhận quyền bình đẳng xã hội thật sự giữa con người với con người; hợp pháp hóa sự bất bình đẳng về tài sản và sự bóc lột của người giàu riêng với những người dân nghèo.

Bài 12 trang 14 VBT Lịch Sử 8:Em có hiểu biết gì về nhân vật Rô-be-spie?

Lời giải:

– Luật sư Rô-be-spie (1789 1794) là nhà cách mạng cánh tả trong cách mạng tư sản Pháp (1789-1794), người lãnh đạo chủ chốt của phái Gia-co-banh.

– Rô-be-spie lag người dân có tài năng năng hùng biện, có tinh thần cách mạng kiên cường và nổi tiếng với đức tính chính trực, liêm khiết.

– Dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spi e, quần chúng nhân dân Pháp đã vượt mặt thù trong giặc ngoài, bảo vệ vững chãi nền độc lập dân tộc bản địa bản địa và nền chuyên chính dân chủ cách mạng.

– Rô-be-spie bị lực lượng tư sản phản cách mạng bắt giữ trong cuộc thay máu cơ quan ban ngành thường trực ngày 27/7/1789. Tới ngày 28/7/1789, ông cùng những bạn chiến đấu của tớ bị xử tử.

Bài 13 trang 14 VBT Lịch Sử 8:Sau khi nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh được thiết lập, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã làm gì? Đánh dấu X vào ô trống trước ý vấn đáp đúng.

Lời giải:

Các câu vấn đáp đúng là:

[X]Tịch thu ruộng đât của giáo hội và quý tộc trốn ra quốc tế, phân thành những khoảnh nhỏ bán cho nông dân.

[X]xây dựng quân đội cách mạng hùng hậu để đối phó với bên phía ngoài.

[X]Thành lập ủy ban cứu nước, trưng thu lúa mì bán cho dân nghèo.

[X]Quy định mức lương cho công nhân.

Bài 14 trang 15 VBT Lịch Sử 8:Em hãy nêu ngắn gọn về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp (1789 1794)

Lời giải:

Vai trò của quần chúng nhân dân:

– Là động lực chính, lực lượng tham gia phần đông nhất của cách mạng.

– Sự tham gia phần đông của quần chúng nhân dân với tinh thần cách mạng triệt đã đưa tới thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp.

Bài 15 trang 15 VBT Lịch Sử 8:a. Theo em, cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử ra làm thế nào?

b. Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp 1789 1794 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

c. Hạn chế của cách mạng tư sản Pháp là

Lời giải:

a.- Ý nghĩa trong nước:

+ Lật đổ chủ trương phong kiến chuyên chế đã từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ; đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

+ Thúc đẩy sự tăng trưởng hơn thế nữa của CNTB ở Pháp (thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, hình thành thị trường dân tộc bản địa bản địa thống nhất, tạo Đk thuận lơi cho việc tăng trưởng của công thương nghiệp…)

– Đối với toàn toàn thế giới:

+ Làm lung lay chủ trương phong kiến ở khắp châu Âu.

+ Mở ra thời đại mới thời đại thắng lợi và củng cố của CNTB ở những nước tiên tiến và phát triển và tăng trưởng lúc bấy giờ.

b.- Vì: cuộc cách mạng này sẽ không còn hề riêng gì có hoàn thành xong xong khá khá đầy đủ những trách nhiệm của một cuộc cách mạng tư sản (lật đổ chủ trương phong kiến chuyên chế, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho việc tăng trưởng của CNTB); mà trong quy trình cách mạng, một số trong những trong những quyền lợi của nhân dân lao động cũng rất được giai cấp tư sản quan tâm xử lý và xử lý (yếu tố ruộng đất, quy định giá cả tối đa những món đồ bán cho dân nghèo….)

c.- Duy trì chủ trương tư hữu tài sản, hợp thức hóa sự bất bình đẳng về tài sản và sự bóc lột của người giàu riêng với những người dân nghèo.

– Sự phân hóa trong nội bộ lực lưỡng lãnh đạo giai cấp tư sản thành những bộ phận, những phe phái với những yêu cầu về quyền lợi rất rất khác nhau chi phối thâm thúy tới tiến trình cách mạng, làm cho cuộc cách mạng tư sản Pháp trình làng lâu dài, phức tạp.

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Download Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đỉnh #cao #của #cách #mạng #tư #sản #Pháp #là #giai #đoạn #nào

4141

Clip Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 là quy trình nào Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đỉnh #cao #của #cách #mạng #tư #sản #Pháp #là #giai #đoạn #nào #Chi #tiết