Mẹo Hướng dẫn Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 08:08:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … được Update vào lúc : 2022-01-08 08:08:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

*Chi viện cho tiền tuyến miền Nam: hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ trình độ, nhân viên cấp dưới cấp dưới kĩ thuật, vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm… sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và sẵn sàng sẵn sàng cho trách nhiệm tiếp quản vùng giải phóng sau khi trận trận chiến tranh kết thúc.

Đề bài

Những thành tựu hầu hết của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).

Lựa chọn những sự kiện quan trọng thuộc bài 21, 22 SGK Lịch sử 12 để vấn đáp.

Lời giải rõ ràng

1. Giai đoạn 1954 – 1960:

– Hoàn thành cải cách ruộng đất, thực thi khẩu hiệu người cày có ruộng, Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.

2. Giai đoạn 1961 – 1965:

– Trên mặt trận kinh tế tài chính tài chính: đạt được những thành tựu nhất định về nông nghiệp, công nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), bước đầu xây dựng nền móng của chủ nghĩa xã hội.

– Cung cấp một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, cán bộ, chiến sỹ cho tiền tuyến miền Nam.

3. Giai đoạn 1965 – 1968:

* Trên mặt trận kinh tế tài chính tài chính:

– Nông nghiệp: tăng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất canh tác, sản lượng lúa tăng, nhiều hợp tác xã đạt ba tiềm năng.

– Công nghiệp: phục vụ nhu yếu thiết yếu của chiến đấu, sản xuất và đời sống; công nghiệp địa phương và quốc phòng đều tăng trưởng.

* Trên mặt trận quân sự chiến lược kế hoạch: chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ giành thắng lợi.

* Chi viện cho miền Nam:

– Miền Bắc luôn là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến miền Nam về sức người và sức của.

– Xây dựng tuyến phố vận chuyển kế hoạch Bắc – Nam trên bộ và trên biển khơi khơi, tiếp nối đuôi nhau hậu phương với tiền tuyến.

– Cung cấp hàng vạn cán bộ, trang bị về mặt vật chất như thuốc men, đạn dược… cho miền Nam.

4. Giai đoạn 1969 – 1973:

*Kinh tế miền Bắc cơ bản được Phục hồi, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thủy nông, mạng lưới giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo, khu khu công trình xây dựng xây dựng văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, giáo dục, y tế tăng trưởng.

*Chống trận trận chiến tranh phá hoại của Mĩ ra miền Bắc lần thứ hai năm 1972, buộc Mĩ phải Hiệp định Pari ngày 27 – 1 – 1973.

*Chi viện cho tiền tuyến miền Nam: hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ trình độ, nhân viên cấp dưới cấp dưới kĩ thuật, vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm… sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và sẵn sàng sẵn sàng cho trách nhiệm tiếp quản vùng giải phóng sau khi trận trận chiến tranh kết thúc.

Reply

4

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương …

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #những #thành #tựu #chủ #yếu #của #miền #bắc #trong #sản #xuất #chiến #đấu #chống #chiến #tranh #phá #hoại #của #mĩ #và #trong #việc #thực #hiện #nghĩa #vụ #hậu #phương

4124

Review Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – những thành tựu hầu hết của miền bắc việt nam trong sản xuất, chiến đấu chống trận chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương … 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #những #thành #tựu #chủ #yếu #của #miền #bắc #trong #sản #xuất #chiến #đấu #chống #chiến #tranh #phá #hoại #của #mĩ #và #trong #việc #thực #hiện #nghĩa #vụ #hậu #phương