Thủ Thuật về Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-03 10:56:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng được Update vào lúc : 2022-02-03 10:56:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án D: Nền kinh tế tài chính tài chính của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản đều tăng trưởng nhanh, nhưng thường xuyên xẩy ra nhiều cuộc suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ. Kinh tế Mĩ bị suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ trong trong năm từ 1973 – 1982, Nhật Bản suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kéo dãn từ trên đầu trong năm 90 của thế kỉ XX. Kinh tế những nước Tây Âu cũng lâm vào cảnh cảnh tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ, suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ và tạm bợ từ thời gian năm 1973 đến đầu thập niên 90.

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Ngay sau khi Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai kết thúc, trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa đã nổ ra mạnh nhất ở những nước nào ở châu Á?

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po.

D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

Câu 2. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc bản địa bản địa ở châu Phi, trào lưu nổ ra sớm nhất ở khu vực nào? Vì sao?

A. Nam Phi, vì nhân dân căm thù chủ trương A-pác-thai.

B. Bắc Phi, vì có trình độ tăng trưởng cao hơn những vùng khác.

C. Trung Phi, vì có lực lượng cách mạng tăng trưởng mạnh.

D. Đông Phi, vì chủ trương thực dân ở đây yếu nhất.

Câu 3. Nhận định nào sau này không đúng khi nói về những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á?

A. Là nơi khởi đầu của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa từ sau năm 1945.

B. Là khu vực rộng gần 4,5 triệu km2, gồm 10 nước với dân số khoảng chừng chừng 536 triệu người (ước tính năm 2002).

C. Từ đầu thập niên 90 của thế kỉ XX, Xu thế nổi trội thứ nhất là mở rộng thành viên của tổ chức triển khai triển khai ASEAN.

D. Xu hướng chính của ASEAN là hợp tác về quân sự chiến lược kế hoạch.

Câu 4. Mục tiêu của ASEAN là

A. Phát triển kinh tế tài chính tài chính và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.

B. Duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

C. Lấy tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính làm TT.

D. Hợp tác trên những nghành kinh tế tài chính tài chính, chính trị, quân sự chiến lược kế hoạch.

Câu 5. Chu kì tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính Mĩ có gì khác so với kinh tế tài chính tài chính Tây Âu và Nhật Bản?

A. Kinh tế tăng trưởng tuy nhiên tuy nhiên với tăng trưởng quân sự chiến lược kế hoạch.

B. Phát triển nhanh và luôn giữ vững vị thế số 1.

C. Bị những nước tư bản phương Tây và Nhật Bản đối đầu đối đầu nóng giãy.

D. Phát triển nhanh, nhưng thường xuyên xẩy ra nhiều cuộc suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ.

Câu 6. Lãnh tụ của cuộc đấu tranh chống chủ trương Apácthai ở Nam Phi là

A. Nen-xơn Man-đê-la.

B. Xu-những-nô.

C. Nat-xe.

D. Yat-xe A-ra-phat.

Câu 7. Chiến tranh lạnh là

A. Chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và những nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa.

B. Cuộc trận trận chiến tranh ở vùng có băng tuyết quanh năm.

C. Cuộc xung đột vũ trang mà đứng đằng sau nó là hai cường quốc lớn Liên Xô và Mĩ.

D. Tiền thân của cuộc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ ba.

Câu 8. Những thỏa thuận hợp tác hợp tác của những cường quốc tại Hội nghị Ianta đang trở thành khuôn khổ của một trật tự toàn toàn thế giới mới, mà lịch sử gọi là

A. Trật tự hai cực Ianta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

B. Trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn.

C. Trật tự toàn toàn thế giới mới.

D. Trật tự đơn cực do Mĩ chi phối và khống chế.

Câu 9. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mĩ Latinh được mệnh danh là gì?

A. Lục địa phát cháy rực rỡ.

B. Hòn quần hòn đảo tự do.

C. Lục địa mới trỗi dậy.

D. Tiền đồ của CNXH.

Câu 10. Phong trào đấu tranh của nhân dân những nước Mĩ Latinh được mở đầu bằng cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng Ai Cập năm 1952.

B. Cách mạng Chi-lê năm 1970.

C. Cách mạng Cu-ba năm 1959.

D. Cách mạng Ni-ca-ra-goa.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1.(3 điểm) Trình bày tình hình Ra đời của ASEAN. Thời cơ và thử thách của Việt Nam khi ra nhập ASEAN?

Câu 2. (2 điểm) Em hiểu thế nào là Chiến tranh lạnh? Qua đó nêu nhận xét của em về hậu quả của nó?

Lời giải rõ ràng

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

D

A

B

A

A

A

A

C

Câu 1.

Phương pháp: Xem lại tình hình Khu vực Khu vực Đông Nam Á trước và sau năm 1945, sgk lịch sử 9, trang 21, suy luận.

Cách giải:

Tháng 8 – 1945, ngay lúc được tin phát xít Nhật đầu hàng, những dân tộc bản địa bản địa Khu vực Khu vực Đông Nam Á đã nhanh gọn nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực. Tiêu biểu là 3 nước: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào đã nhanh gọn giành độc lập.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: Xem lại tình hình chung ở châu Phi, sgk lịch sử 9, trang 26

Cách giải:

Từ sau Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai, trào lưu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc bản địa bản địa đã trình làng sôi sục ở châu Phi. Phong trào nổ ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi, nơi có trình độ tăng trưởng cao hơn những vùng khác trong lục địa.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: Xem lại những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á, sgk lịch sử 9, trang 21, suy luận

Cách giải:

– Là khu vực rộng gần 4,5 triệu km2, gồm 10 nước (không tính Đông Timo xây dựng vào năm 2002) với dân số khoảng chừng chừng 536 triệu người (ước tính năm 2002).

– Ngay sau khi được tin Nhật đầu hàng liên minh, những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á đã nhanh gọn nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực. => Đây là nơi khởi đầu của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa từ sau năm 1945.

– Từ đầu trong năm 90 của thế kỉ XX, sau Chiến tranh lạnh, yếu tố Campuchia được xử lý và xử lý, tình hình chính trị khu vực được cải tổ rõ rệt. Xu hướng nổi trội thứ nhất là yếu tố mở rộng thành viên của tổ chức triển khai triển khai ASEAN.

– Mục tiêu của ASEAN là tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn thông qua những nỗ lực hợp tác chung Một trong những nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. => Đáp án D: Xu thế chính của ASEAN không phải là hợp tác về quân sự chiến lược kế hoạch.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: Xem lại sự Ra đời tổ chức triển khai triển khai ASEAN, sgk lịch sử 9, trang 23

Cách giải:

Mục tiêu của ASEAN là tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn thông qua những nỗ lực hợp tác chung Một trong những nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: So sánh sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, rút ra điểm khác

Cách giải:

Đáp án A: Kinh tế tăng trưởng tuy nhiên tuy nhiên với tăng trưởng quân sự chiến lược kế hoạch là yếu tố chung. Mĩ, Tây Âu tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính, nhưng cũng góp vốn góp vốn đầu tư vào tăng trưởng quân sự chiến lược kế hoạch, xây dựng khối quân sự chiến lược kế hoạch Bắc Đại Tây Dương (NATO), để đối phó với Liên Xô và những nước XHCN. Nhật Bản tuy ngân sách cho quốc phòng thấp, nhưng Nhật vẫn tăng trưởng quân sự chiến lược kế hoạch, do Hiệp ước bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh Mĩ – Nhật.

Đáp án B: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản đều phải có nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tăng trưởng nhanh gọn, kinh tế tài chính tài chính Mĩ cũng gặp những đợt suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ ngắn nhưng vẫn đứng đầu toàn toàn thế giới. => đấy là yếu tố khác.

Đáp án C: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản và những nước tư bản khác trên toàn toàn thế giới luôn có sự đối đầu đối đầu nóng giãy trong tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.

Đáp án D: Nền kinh tế tài chính tài chính của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản đều tăng trưởng nhanh, nhưng thường xuyên xẩy ra nhiều cuộc suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ. Kinh tế Mĩ bị suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ trong trong năm từ 1973 – 1982, Nhật Bản suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kéo dãn từ trên đầu trong năm 90 của thế kỉ XX. Kinh tế những nước Tây Âu cũng lâm vào cảnh cảnh tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ, suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ và tạm bợ từ thời gian năm 1973 đến đầu thập niên 90.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: Xem lại cộng hòa Nam Phi, sgk lịch sử 9, trang 28

Cách giải:

Lãnh tụ của cuộc đấu tranh chống chủ trương Apácthai ở Nam Phi là Nen-xơn Man-đê-la.

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: Xem lại Chiến tranh lạnh, sgk lịch sử 9, trang 46

Cách giải:

Chiến tranh lạnh làchủ trương thù địch về mọi mặt của Mĩ và những nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn: A

Câu 8.

Phương pháp: Xem lại sự hình thành trật tự toàn toàn thế giới mới, sgk lịch sử 9, trang 44

Cách giải:

Những thỏa thuận hợp tác hợp tác của những cường quốc tại Hội nghị Ianta đang trở thành khuôn khổ của một trật tự toàn toàn thế giới mới, mà lịch sử gọi là trật tự hai cực Ianta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

Chọn: A

Câu 9.

Phương pháp: Xem lại những nét chung về khu vực Mĩ Latinh, sgk lịch sử 9, trang 29

Cách giải:

Từ đầu trong năm 60 đến trong năm 80 của thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ Latinh và khu vực này được ví như Lục địa phát cháy rực rỡ của trào lưu cách mạng.

Chọn: A

Câu 10.

Phương pháp: Xem lại những nét chung về khu vực Mĩ Latinh, sgk lịch sử 9, trang 29

Cách giải:

Từ sau Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai, tình hình ở Mĩ Latinh có nhiều biến chuyển thỏa sức tự tin. Được mở đầu bằng cuộc cách mạng Cu-ba năm 1959.

Chọn: C

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 23, suy luận từ bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

Cách giải:

* Hoàn cảnh Ra đời của ASEAN:

– Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ sự thiết yếu phải cùng nhau hợp tác để tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, hạn chế sự ảnh hưởng của những cường quốc bên phía ngoài…

– Ngày 8/8/1967, Thương Hội những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được xây dựng tại Băng Cốc (Thái Lan) với việc tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan).

* Thời cơ và thử thách của Việt Nam khi ra nhập ASEAN:

– Thời cơ:

+ Được mở rộng thị trường.

+ Tranh thủ nguồn vốn, khoa học – kĩ thuật của những nước tăng trưởng hơn trong khu vực

=> Thu hẹp khoảng chừng chừng cách với những nước, giúp việt nam tăng trưởng nhanh hơn

– Thách thức:

+ Sự khác lạ về văn hoá, ngôn từ, thể chế chính trị

+ Nếu Việt Nam không bắt kịp với những nước sẽ bị tụt hậu về kinh tế tài chính tài chính, dễ bị hoà tan nếu sự gia nhập của nền văn hoá ngoại lai khiến bản sắc văn hoá dân tộc bản địa bản địa mất đi

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 46, suy luận

Cách giải:

– Chiến tranh lạnh là chủ trương thù địch về mọi mặt của Mĩ và những nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và những nước Xã hội chủ nghĩa.

– Chiến tranh lạnh đã để lại những hậu quả hêt sức nặng nề:

+ Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi mệt mỏi, thậm chí còn còn tồn tại những lúc đứng trước rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn bùng nổ một cuộc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới mới.

+ Các cường quốc đã chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất những loiaj vũ khí hủy hoại, xây dựng hàng nghìn vị trí vị trí căn cứ quân sự chiến lược kế hoạch.

+ Trong khi đó loài người vẫn phải chịu bao trở ngại vất vả, nghèo đói, bệnh dịch, thiên tai.

Nguồn: Sưu tầm

Reply

9

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #đề #kiểm #tra #học #kì #sử #đề #số #có #lời #giải #chi #tiết

4127

Clip Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra học kì 1 sử 9 – đề số 4 có lời giải rõ ràng Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #học #kì #sử #đề #số #có #lời #giải #chi #tiết #Chi #tiết