Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-19 14:55:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 – đề số 1 có lời giải rõ ràng Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 – đề số 1 có lời giải rõ ràng được Update vào lúc : 2022-02-19 14:55:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Chế độ cai trị độc đoán của cơ quan ban ngành thường trực chuyên chế, những triều đại phong kiến Trung Quốc đều thực thi những giải pháp hoàn toàn hoàn toàn có thể để củng cố quyền lực tối cao tối cao của nhà vua và dòng họ. Đặc biệt là dưới thời Đường dù kinh tế tài chính tài chính công thương nghiệp tăng trưởng nhưng không đủ Đk để hình thành kinh tế tài chính tài chính tư bản chủ nghĩa khi quyền lợi có quý tộc và dòng họ vẫn được đặt lên trên hết, quý tộc và địa chủ được tạo Đk tham gia vào cỗ máy cai trị từ TW đến địa phương (sgk trang 30).

Đề bài

Câu 1. Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?

A. Tần B. Hán

C. Sở D. Triệu

Câu 2. Dưới tiều Tần, nông dân được phân hóa thành những bộ phận chính nào?

A. giai cấp địa chủ, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh.

B. nông dân lĩnh canh, nông dân tự canh, tư sản dân tộc bản địa bản địa.

C. phú nông, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh.

D. phú nông, nông dân lĩnh canh, tiểu tư sản trí thức.

Câu 3. Vua Tần xưng là

A. Vương B. Hoàng đế

C. Đại đế D. Thiên tử

Câu 4. Hai chức quan cao nhất giúp vua trị nước dưới triều Tần là

A. Thừa tướng và Thái úy

B.Tể tướng và Thái úy

C. Tể tưởng và Thừa tướng

D. Thái úy và Thái thú

Câu 5. Hoàng đế Trung Hoa dưới triều Tần chia giang sơn thành

A. Phủ, huyện B. Quận huyện

C. Tỉnh, huyện D.Tỉnh đạo

Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng sự tăng trưởng thịnh đạt của thủ công nghiệp và thương nghiệp dưới thời Đường?

A. Các tác phường luyện sắt, đóng thuyền có hàng trăm người thao tác

B. Các tuyến giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo được mở mang phục vụ nhu yếu sản xuất

C. Con đường tơ lụa trên bộ và trên biển khơi khơi được thiết lập và mở mang phục vụ nhu yếu sản xuất

D. Đã xây dựng những phường hội và thương hội chuyên sản xuất và marketing thương mại thành phầm thủ công

Câu 7. Yếu tố nào tạo ra sự khác lạ giữa nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh dưới thời Tần?

A. Tài sản nói chung

B. Ruộng đất

C. Vàng bạc

D. Công cụ sở hữu

Câu 8. Sau khi xây dựng, nhà Đường ở Trung Quốc đã thực thi nhiều giải pháp tăng cường cỗ máy cai trị, ngoại trừ

A. Củng cố cỗ máy triều đình, với quyền lực tối cao tối cao tuyệt đối của nhà vua

B. Cử người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình tín quản trị và vận hành những địa phương

C. Cử những người dân dân thân trong mái ấm gia đình tộc và những công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị những vùng biên cương

D. Xóa bỏ chủ trương tiến cử quan lại

Câu 9. Ý nào không lý giải đúng tại sao kinh tế tài chính tài chính công thương nghiệp ở Trung Quốc sớm tăng trưởng nhưng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tư bản chủ nghĩa vẫn không tăng trưởng được ở nước này?

A. Do Trung Quốc không tăng trưởng theo như đúng quy mô của những nước phương Tây và Nhật Bản

B. Quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời vẫn được duy trì ngặt nghèo ở Trung Quốc

C. Chế độ cai trị độc đoán của cơ quan ban ngành thường trực phong kiến chuyên chế

D. Những mầm mống của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành yếu ớt

Câu 10. Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi

A. Quan hệ vua tôi được xác lập

B. Quan hệ bóc lột của quý tộc riêng với nông dân công xã được xác lập

C. Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ riêng với nông dân lĩnh canh được xác lập

D. Vua Tần xưng là Hoàng đế

Lời giải rõ ràng

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

B

A

B

D

B

D

A

C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 29.

Cách giải:

Năm 221 TCN, Tần đã thống nhất được Trung Quốc.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 29.

Cách giải:

Dưới triều Tần, nông dân đã biết thành phân hóa. Một bộ phận giàu sang trở thành giai cấp bóc lột (giai cấp địa chủ). Một số khác vẫn giữ được ruộng đất để cày cấy trở thành nông dân tự canh. Số nông dân còn sót lại là những người dân dân rất nghèo, không hề ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 29.

Cách giải:

Tần Thủy Hoàng là vị vua khởi đầu việc xây dựng cỗ máy cơ quan ban ngành thường trực phong kiến tập quyền. Vua Tần tự xưng là Hoàng đề, tự xưng mình là đáng tối cao, có quyền hành tuyệt đối, quyết định hành động hành vi mọi yếu tố của giang sơn

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 29.

Cách giải:

Dưới vua có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quan văn, quan võ. Thừa tướng đứng đầu những quan văn, Thái úy đứng đầu những quan võ. Đây là hai chức quan cao nhất của triều đình để giúp Hoàng đế trị nước.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 29.

Cách giải:

Hoàng đế Trung Hoa dưới triều Tần chia giang sơn thành những quận, huyện; đặt những chức quan Thái thú (ở quận) và Huyện lệnh (ở Huyện).

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 30, loại trừ.

Cách giải:

Thời Đường, người dân đã vận dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất như chọn giống xác lập thời vụ. => Sản lượng tăng nhiều hơn nữa thế nữa trước kia.Thủ công nghiệp và thương nghiệp bước vào quy trình tăng trưởng thịnh đạt. Xưởng thủ công (gọi là tác phường) luyện sắt, đóng thuyền và hàng trăm người thao tác.Con đường tơ lụa trên bộ và trên biển khơi khơi được thiết lập và mở mang phục vụ sản xuất.

Sự xây dựng những phường hội và thương hội là biểu lộ của yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính ở những trong những thành thị tủng đại Tây Âu.

Chọn đáp án: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 29, suy luận.

Cách giải:

Yếu tố tạo ra sự khác lạ giữa nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh thời Tần là yếu tố ruộng đất.

Nông dân tự canh: có ruộng đất để cày cấy.

– Nông dân lĩnh canh: nhận ruộng đất từ địa chủ để cày cấy.

Chọn đáp án: B

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 30, suy luận.

Cách giải:

Các giải pháp tăng cường cỗ máy cai trọ của cơ quan ban ngành thường trực nhà Đường:

– Cử những người dân dân thân trong mái ấm gia đình tộc và những công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị những vùng biên cương.

– Cử người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình tín quản trị và vận hành những địa phương, tạo Đk cho quý tộc, địa chủ được tham gia vào cỗ máy cai trị từ TW đến địa phương.

– Củng cố cỗ máy triều đình, với quyền lực tối cao tối cao tuyệt đối của nhà vua.

Nhà Đường có mở thêm những khoa thi để tuyển chọn quan lại nhưng không xóa khỏi chủ trương tuyển chọn quan lại.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: phân tích, nhìn nhận.

Cách giải:

Kinh tế công thương nghiệp ở Trung Quốc sớm tăng trưởng nhưng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tư bản chủ nghĩa vẫn không phát tiển được ở nước này do:

– Quan hệ sản xuất phong kiễn lối thời vẫn được duy trì ở Trung Quốc đó là quan hệ bóc lột của địa chủ với nông dân. Trải qua những triều đại phong kiến lâu lăm ở Trung Quốc, quan hệ sản xuất này vẫn tiếp tục được duy trì bền vừng và chưa tồn tại biểu lộ bị phá vỡ.

– Chế độ cai trị độc đoán của cơ quan ban ngành thường trực chuyên chế, những triều đại phong kiến Trung Quốc đều thực thi những giải pháp hoàn toàn hoàn toàn có thể để củng cố quyền lực tối cao tối cao của nhà vua và dòng họ. Đặc biệt là dưới thời Đường dù kinh tế tài chính tài chính công thương nghiệp tăng trưởng nhưng không đủ Đk để hình thành kinh tế tài chính tài chính tư bản chủ nghĩa khi quyền lợi có quý tộc và dòng họ vẫn được đặt lên trên hết, quý tộc và địa chủ được tạo Đk tham gia vào cỗ máy cai trị từ TW đến địa phương (sgk trang 30).

– Những mầm mống kinh tế tài chính tài chính tư bản chủ nghĩa hình thành yếu ớt, nhà nước vẫn củng cố chủ trương ruộng đất quân điền, buộc nhân dân phải thực thi trách nhiệm và trách nhiệm riêng với nhà nước theo chủ trương tô, dung điệu.

Trung Quốc không tăng trưởng theo như đúng quy mô của những nước phương Tây và Nhật Bản không phi là nguyên nhân lý giải đúng tại sao kinh tế tài chính tài chính công thương nghiệp ở Trung Quốc sớm tăng trưởng nhưng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tư bản chủ nghĩa vẫn không tăng trưởng được ở nước này.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: phân tích, nhìn nhận.

Cách giải:

Chế độ phong kiến được xác lập khi hình thành được quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ với nông dân lĩnh canh. Khi triều Tần được xây dựng, những giai cấp phép mới đã tạo ra.

– Quan lại sở hữu nhiểu ruộng đất tư trở thành địa chủ.

– Nông dân phân hóa thành:

+ Nông dân tự canh: vẫn giữ được ruộng đất để cày cấy.

+ Nông dân lĩnh canh: không hề ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ đề cày cấy và nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là tô ruộng đất.

=> Quan hệ bóc lột địa tô của đại chủ đã thay thế cho quan hệ bóc lột của quý tộc riêng với nông dân công xã.

Chọn đáp án: C

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Download Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 – đề số 1 có lời giải rõ ràng miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 – đề số 1 có lời giải rõ ràng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 – đề số 1 có lời giải rõ ràng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 – đề số 1 có lời giải rõ ràng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 – đề số 1 có lời giải rõ ràng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #chương #phần #sử #đề #số #có #lời #giải #chi #tiết

Related posts:

4446

Clip Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 sử 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #chương #phần #sử