Kinh Nghiệm về Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Mới nhất được Update vào lúc : 2022-01-24 06:08:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-24 06:08:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Phát triển là yếu tố biến hóa theo thời hạn về hình thái và sinh lí của những tế bào, mô, cơ quan và khung hình từ hợp tử thành khung hình trưởng thành.

Đề bài

Hãy điền những nội dung thích hợp vào bảng 48.5:

Sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật và thú hoang dã.

TT

Vấn đề

Thực vật

Động vật

1

Khái niệm

2

Mối liên quan giữa sinh trưởng và tăng trưởng

3

Tác động của hoocmôn đến việc sinh trưởng

4

Tác động của hoocmôn đến việc tăng trưởng

So sánh Sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật và thú hoang dã

Lời giải rõ ràng

Sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật và thú hoang dã

TT

Vấn đề

Thực vật

Động vật

1

Khái niệm

– Sinh trưởng là quy trình tăng số lượng tế bào làm cây lớn lên, tạo cơ quan dinh dưỡng rễ, thân, lá.

– Phát triển là quy trình biến hóa những cấu trúc, hiệu suất cao sinh hóa của tế bào làm cho cây ra hoa, kết quả, tạo hạt.

– Sinh trưởng là yếu tố tăng kích thước cũng như khối lượng khung hình thú hoang dã.

– Phát triển là yếu tố biến hóa theo thời hạn về hình thái và sinh lí của những tế bào, mô, cơ quan và khung hình từ hợp tử thành khung hình trưởng thành.

2

Mối liên quan giữa sinh trưởng và tăng trưởng

– Sinh trưởng và tăng trưởng có mối liên hệ ngặt nghèo, sinh trưởng là tiền đề tăng trưởng

– Sinh trưởng và tăng trưởng có mối liên hệ ngặt nghèo, sinh trưởng là tiền đề tăng trưởng

3

Tác động của hoocmôn đến việc sinh trưởng

– Phitôhoocmôn là chất điều hòa sinh trưởng của thực vật gồm có hai nhóm: nhóm kích thích sinh trưởng và nhóm ngưng trệ sinh trưởng.

– Điều hòa sinh trưởng được thực thi bởi hoocmôn sinh trưởng (GH) và hoocmôn tirôxin.

4

Tác động của hoocmôn đến việc tăng trưởng

– Phitôhoocmôn là sắc tố enzim có tác dụng điều hòa sự tăng trưởng. Chất này tác động đến việc ra hoa, nảy mầm, tổng hợp sắc tố…

– Đối với loại tăng trưởng biến thái được điều hòa bởi hoocmôn biến thái và lột xác ecđixơn và juvenin.

– Đối với loại tăng trưởng không qua biến thái được điều hòa bởi những hoocmôn sinh dục.

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Down Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sgk #sinh #học #nâng #cao

Related posts:

4379

Clip Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 5 trang 186 sgk sinh học 11 nâng cao Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #sinh #học #nâng #cao #Mới #nhất