Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao Đầy đủ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 15:42:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-30 15:42:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vậy b chẵn, tức là b có dạng (b = 2c.) Suy ra (c = 13 – a.) Vì (b le a + 18) và (a = 13 – c) nên (2c le 13 – c + 18 = 31 – c.) Vậy (3c le 31) hay (c le 10.) Vif (a le 8) nên (c ge 13 – 8 = 5). Khi đó (b ge 10 > 8)

Đề bài

Tìm toàn bộ bộ sưu tập số liệu kích thước 5 có những tính chất sau:

– Các số liệu trong mẫu là những số nguyên dương.

– Số trung bình là 12, số trung vị và mốt đều bằng 8.

– Biên độ (hiệu giữa giá trị lớn số 1 và giá trị nhỏ nhất của mẫu) bằng 18.

Lời giải rõ ràng

Gọi số nhỏ nhất là a. Số lớn số 1 là (a + 18 > 8). Vậy hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra hai trường hợp sau

Trường hợp 1. Mẫu là (a;b;8;8;a + 18) (sắp xếp theo thứ tự tăng dần)

Khi đó tổng những số liệu là (2a + b + 34 = 12 times 5 = 60), suy ra (2a + b = 26.) Vì (a le 8;b le 8) nên (2a + b le 24.) Vậy trường hợp này sẽ không còn hề xẩy ra.

Trường hợp 2. Mẫu là (a;8;8;b;a + 18)(sắp xếp theo thứ tự tăng dần).

Khi đó tổng những số liệu (2a + b + 34 = 12 times 5 = 60.) Suy ra (2a + b = 26) hay (b = 26 – 2a = 2left( 13 – a right)).

Vậy b chẵn, tức là b có dạng (b = 2c.) Suy ra (c = 13 – a.) Vì (b le a + 18) và (a = 13 – c) nên (2c le 13 – c + 18 = 31 – c.) Vậy (3c le 31) hay (c le 10.) Vif (a le 8) nên (c ge 13 – 8 = 5). Khi đó (b ge 10 > 8)

Tóm lại (5 le c le 10.) Như vậy ta có 6 mẫu thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk đã nêu là (left 13 – c;8;8;2c;31 – c right) trong số đó (c in left 5,6,7,8,9,10 right.) Cụ thể là bộ sưu tập

(beginarraylleft 8;8;8;10;26 right,left 7,8,8,12,25 right,left 6;8;8;14;24 right,left 5;8;8;16;23 right,left 4;8;8;18;22 right,left 3;8;8;20;21 right.endarray)

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Tải Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sbt #đại #số #nâng #cao

Related posts:

4041

Clip Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao Đầy đủ miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 37 trang 243 sbt đại số 10 nâng cao Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sbt #đại #số #nâng #cao #Đầy #đủ