Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 15:48:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-19 15:48:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign& left( 3x + 1 right)^10 = left( 1 + 3x right)^10cr& = sumlimits_k = 0^10 C_10^k.1^10 – kleft( 3x right)^k cr&= sumlimits_k = 0^10 C_10^kleft( 3x right)^k cr&= 1 + C_10^1left( 3x right) + C_10^2left( 3x right)^2 + C_10^3left( 3x right)^3 + … cr& = 1 + 30x + 405x^2 + 3240x^3 + … cr )

Đề bài

Khai triển (left( 3x + 1 right)^10) cho tới x3.

Lời giải rõ ràng

Ta có:

(eqalign
& left( 3x + 1 right)^10 = left( 1 + 3x right)^10cr& = sumlimits_k = 0^10 C_10^k.1^10 – kleft( 3x right)^k cr&= sumlimits_k = 0^10 C_10^kleft( 3x right)^k cr&= 1 + C_10^1left( 3x right) + C_10^2left( 3x right)^2 + C_10^3left( 3x right)^3 + … cr
& = 1 + 30x + 405x^2 + 3240x^3 + … cr )

Reply

7

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao

4375

Review Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 21 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao #Mới #nhất