Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-20 13:23:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 13:23:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

b*)Đồng phân cấu trúc nào của pentađien hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại dưới dạng những đồng phân hình học ? Viết công thức lập thể của chúng.

Đề bài

a) Viết công thức cấu trúc và gọi tên những ankađien đồng phân và có công thức phân tử:(C_4H_6) và (C_5H_8)

b*)Đồng phân cấu trúc nào của pentađien hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại dưới dạng những đồng phân hình học ? Viết công thức lập thể của chúng.

Lời giải rõ ràng

a) Với (C_4H_6):

(CH_2 = CH – CH = CH_2) Buta-1,3-đien (CH_2 = C = CH – CH_3)Buta-1,2-đien

Với (C_5H_8)

(CH_2 = C = CH – CH_2 – CH_3) Penta-1,2-đien (CH_2 = CH – CH = CH – CH_3) Penta-1,3-đien

(CH_2 = CH – CH_2 – CH = CH_2) Penta-1,4-đien (CH_3 – CH = C = CH – CH_3) Pen-2,3-đien

b) Đồng phân tồn tại dưới dạng đồng phân hình học là:

(CH_2 = CH – CH = CH – CH_3) (Penta-1,3-đien)

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sgk #hóa #học #nâng #cao

Related posts:

4151

Video Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Chi tiết ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 2 trang 168 sgk hóa học 11 nâng cao Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #hóa #học #nâng #cao #Chi #tiết