Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 09:03:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 09:03:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?

Đề bài

a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

A. LiN3và Al3N.

B. Li3N và AlN.

C. Li2N3và Al2N3.

D. Li3N2và Al3N2.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=CsRmSu-hYDQ

a) Li có hóa trị I và Al có hóa trị III. Lập công thức hóa học của liti nitrua và nhôm nitrua theo quy tắc hóa trị đã được học ở lớp 8.

b) Ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng được với một số trong những trong những sắt kẽm sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tạo thành nitrua sắt kẽm sắt kẽm kim loại.

Lời giải rõ ràng

a) Đáp án B

Khi link với sắt kẽm sắt kẽm kim loại nitơ dễ nhận thêm 3e (N có 5e lớp ngoài cùng nên có số oxi hóa -3 còn Li dễ nhường 1e và Al dễ nhường 3e nên lần lượt có số oxi hóa là +1 và +3)

b)

Reply

5

0

Chia sẻ

Share Link Download Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học

4252

Clip Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học #Chi #tiết