Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Chi tiết 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-12 09:52:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-12 09:52:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ta có: (displaystyle lg 2left( x + 1 right) > 1)(displaystyle Leftrightarrow 2left( x + 1 right) > 10) (displaystyle Leftrightarrow x + 1 > 5 Leftrightarrow x > 4).

Đề bài

Tìm (displaystyle x) biết (displaystyle lg 2left( x + 1 right) > 1).

A. (displaystyle x > 4) B. (displaystyle – 1 < x < 4)

C. (displaystyle x > 9) D. (displaystyle – 1 < x < 9)

Sử dụng công thức (displaystyle log _afleft( x right) > m Leftrightarrow fleft( x right) > a^m) với (displaystyle a > 1).

Lời giải rõ ràng

Ta có: (displaystyle lg 2left( x + 1 right) > 1)(displaystyle Leftrightarrow 2left( x + 1 right) > 10) (displaystyle Leftrightarrow x + 1 > 5 Leftrightarrow x > 4).

Chọn A.

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #giải #tích

Related posts:

4261

Clip Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #giải #tích #Chi #tiết