Thủ Thuật về Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Đầy đủ Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-06 09:12:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 09:12:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tam giác (ABC) có độ dài những cạnh (AB= m, AC= n) và (AD) là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác (ABD) và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác (ACD) bằng(dfracmn).

Đề bài

Tam giác (ABC) có độ dài những cạnh (AB= m, AC= n) và (AD) là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác (ABD) và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác (ACD) bằng(dfracmn).

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ifrOyM9Exp4

Áp dụng: Công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của tam giác,tính chất đường phân giác của tam giác.

Lời giải rõ ràng

Kẻ (AH BC)

Ta có:

(S_ABD = dfrac12AH.BD)

(S_ACD = dfrac12AH.DC)

(Rightarrow dfracS_ABDS_ACD = dfracdfrac12AH.BDdfrac12AH.DC = dfracBDDC)

Mặt khác: (AD) là đường phân giác của (ABC) (gt)

(Rightarrow dfracBDDC= dfracABAC = dfracmn) (tính chất đường phân giác của tam giác)

Vậy(dfracS_ABDS_ACD = dfracmn) (điều phải chứng tỏ).

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập

4570

Review Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 16 trang 67 sgk toán 8 tập 2 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập #Đầy #đủ