Thủ Thuật về Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Mới nhất Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Mới nhất được Update vào lúc : 2022-01-05 13:18:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-05 13:18:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhận xét:Ta thấy trong cả 3 trường hợp (ở cả 3 cột dọc: cột thứ hai, 3, 4 từ trái sang) thìr = d.

Đề bài

Trong phép nhân a . b = c, gọi:

m là số dư của a khi chia cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9,

r là số dư của tích m . n khi chia cho 9, d là số dư của c khi chia cho 9.

Điền vào những ô trống rồi so sánh r và d trong mọi trường hợp sau:

a

78

64

72

b

47

59

21

c

3666

3776

1512

m

6

n

2

r

3

d

3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uTPH8cTkKFA

Tính toán theo dữ kiện ở mỗi cột rồi rút ra nhận xét.

Lời giải rõ ràng

Ta thấy

Ở cột thứ ba : a = 64 ; b = 59 ; c = 3776.

Ta có : 64 = 7.9 + 1 nên 64 chia 9 dư 1 hay m = 1.

59 = 6.9 + 5 nên 59 chia 9 dư 5 hay n = 5.

Tích m.n = 5 chia 9 dư 5 nên r = 5.

c = 3776 có 3 + 7 + 7 + 6 = 23 chia 9 dư 5 nên c chia 9 dư 5 hay d = 5.

Ở cột thứ tư: a = 72; b = 21; c = 1512.

Ta có : 72 = 8.9 chia hết cho 9 nên m = 0.

21 = 9.2 + 3 nên 21 chia 9 dư 3 hay n = 3.

Tích m.n = 0 9 nên r = 0.

c = 1512 có một + 5 + 1 + 2 = 9 9 nên 1512 9 hay d = 0.

Do đó ta có bảng:

a

78

64

72

b

47

59

21

c

3666

3776

1512

m

6

1

0

n

2

5

3

r

3

5

0

d

3

5

0

Nhận xét:Ta thấy trong cả 3 trường hợp (ở cả 3 cột dọc: cột thứ hai, 3, 4 từ trái sang) thìr = d.

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập

Related posts:

4197

Review Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập #Mới #nhất