Mẹo về Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 13:35:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 13:35:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(2515) có tổng những chữ số là: (2+5+1+5=13) mà 13 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9do đó (2515) không chia hết cho (3), không chia hết cho (9)

Đề bài

Trong những số sau, số nào chia hết cho (3), số nào chia hết cho (9) ?

(187); (1347); (2515);

(6534); (93 258).

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=S_cRk-ZvS5Q

– Dấu hiệu chia hết cho 3 là: những số có tổng những chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

-Dấu hiệu chia hết cho 9 là: những số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Lời giải rõ ràng

(187) có tổng những chữ số là: (1+8+7=16) mà 16 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 do đó (187) không chia hết cho (3), không chia hết cho (9)

(1347) có tổng những chữ số là: (1+3+4+7=15) mà 15 chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 do đó (1347) chia hết cho (3), không chia hết cho (9)

(2515) có tổng những chữ số là: (2+5+1+5=13) mà 13 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9do đó (2515) không chia hết cho (3), không chia hết cho (9)

(6534) có tổng những chữ số là: (6+5+3+4=18) mà 18 chia hết cho 3 và chia hết cho 9do đó (6534) chia hết cho (3), chia hết cho (9)

(93258) có tổng những chữ số là: (9+3+2+5+8=27) mà 27 chia hết cho 3 và chia hết cho 9do đó (93258)chia hết cho (3), chia hết cho (9)

Những số chia hết cho (3) là: (1347; 6534; 93 258).

Những số chia hết cho (9) là: (93 258) và (6534).

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập

4242

Video Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập #Chi #tiết