Thủ Thuật Hướng dẫn Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Mới nhất được Update vào lúc : 2022-01-23 10:32:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) được Update vào lúc : 2022-01-23 10:32:04 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Theo tuyengiao.vn2021-03-01T10:16:01+07:00 2022-03-01T10:16:01+07:00 ://tuyphuoc:/vi/news/tin-suu-tam/dang-cong-san-viet-nam-nhan-to-quyet-dinh-moi-thang-loi-cua-cach-mang-viet-nam-155.html ://tuyphuoc:/uploads/news/2021_02/dang-cong-san-viet-nam-nhan-to-quyet-dinh-moi-thang-loi-cua-cach-mang-viet-nam.jpgHuyện ủy Tuy Phước tỉnh Bình Định ://tuyphuoc:/uploads/banner-hutpmobile.gifThứ bảy – 06/02/2022 16:32 52.689 0

Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang không hề vai trò lịch sử, không hề đủ kĩ năng để lãnh đạo giang sơn.

Chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam là tiềm năng số 1 và xuyên thấu của những thế lực thù địch. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, tiến hành tác động, phá hoại nội bộ Đảng, làm giảm uy tín, nhằm mục đích mục tiêu đi đến xóa khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, dù có sử dụng trăm phương nghìn kế, những thế lực thù địch cũng không thể phủ nhận được thực sự hiển nhiên về niềm tin của toàn dân ta riêng với Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với những thành tựu to lớn đã được hiệp hội quốc tế thừa nhận cả trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử.

THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Mục đích và thủ đoạn của những thế lực thù địch là gì khi chúng tung ra luận điệu Đảng Cộng sản Việt Nam đang không hề vai trò lịch sử, không đủ kĩ năng để lãnh đạo giang sơn?

Về chính trị,chúng nhận định rằng Ở Việt Nam, công nghiệp chưa tăng trưởng, số lượng, chất lượng công nhân giai cấp công nhân bị hạn chế. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể gọi là Đảng của giai cấp công nhân được, nó có rất ít tính công nhân mà mang đậm tính nông dân, chịu ràng buộc nặng nề của chủ nghĩa phong kiến. Vì thế, giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản không thể lãnh đạo, xây dựng được chủ nghĩa xã hội đích thực ở Việt Nam (!). Đảng tránh việc giữ vai trò lãnh đạo chính trị, tránh việc và không thể lãnh đạo tuyệt đối. Chúng xuyên tạc Đảng ta đã sai lầm không mong muốn không mong ước về chính trị khi vội vàng xóa khỏi đảng Dân chủ và đảng Xã hội, tạo Đk cho Đảng Cộng sản độc đoán, chuyên quyền, bóp nghẹt tự do, dân chủ. Chúng kêu gào: Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là yếu tố cơ bản vì đó là then chốt của chủ trương dân chủ. Đảng cho mình cái quyền đứng trên dân tộc bản địa bản địa, cái đó không hề ai chịu đồng ý; đòi xóa khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Về tư tưởng,chúng nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng là sai lầm không mong muốn không mong ước, vì rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây, nên không hề phù phù thích phù thích hợp với Việt Nam; rằng Học thuyết Mác là thành phầm của thế kỷ XIX, do vậy, đem đặt nó trong toàn cảnh thế kỷ XXI nếu không lỗi thời, thì cũng chẳng thể là khoa học (!); chủ nghĩa Mác đã góp thêm phần quá nhiều cho lịch sử, đã hoàn thành xong xong thiên chức lịch sử rồi, nó không hề phù phù thích phù thích hợp với thời đại ngày này; v.v.

Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng nhận định rằng, Hồ Chí Minh là nhà dân tộc bản địa bản địa chủ nghĩa chứ không phải là nhà mác-xít; không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng vì không phù phù thích phù thích hợp với Đk mới của kinh tế tài chính tài chính thị trường và hội nhập quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, là để an dân chứ thực ra không theo Hồ Chí Minh (!?).

Về phương diện tổ chức triển khai triển khai, chúng triệu tập đánh vào những nguyên tắc tổ chức triển khai triển khai sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ. Chúng nhận định rằng, nguyên tắc triệu tập dân chủ đã lỗi thời, nó chỉ thích phù thích phù thích hợp với hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Đảng khi chưa giành được cơ quan ban ngành thường trực, còn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bí mật hoặc lãnh đạo trong trận trận chiến tranh; thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ là nguyên nhân gây ra độc đoán, chuyên quyền trong Đảng và trong xã hội, không hề nhân đạo.

Chúng còn nhận định rằng, trong Đảng có nhiều phe phái: phe cải cách và phe bảo thủ; trong Đảng còn tồn tại những nhóm quyền lợi, v.v.

Về đạo đức,chúng bịa đặt, hạ nhục, nói xấu cán bộ Đảng và Nhà nước, đánh vào sinh hoạt, đạo đức, lối sống những đồng chí lãnh đạo; tung ra nhiều chuyện giật gân trong sinh hoạt của lãnh đạo. Chúng nhận định rằng, Đảng và đảng viên ngày càng suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, biến chất; tham nhũng, tham ô, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí là căn bệnh trầm kha không thể chữa trị được. Từ đó chúng suy diễn thành Đảng tham nhũng, Nhà nước tham nhũng…

Thực chất, những lập luận trên là thủ đoạn dọn đường cho việc hình thành tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng trái chiều hòng vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LUÔN ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Giả định rằng, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đang không hề vai trò lịch sử, không đủ kĩ năng để lãnh đạo giang sơn thì lực lượng nào sẽ đã có được đủ kĩ năng để thay thế vai trò đó? Các thế lực thù địch thừa hiểu về kĩ năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là ra làm thế nào, và ở Việt Nam lúc bấy giờ không một tổ chức triển khai triển khai nào hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế và làm tốt vai trò lãnh đạo như Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc nói là cứ nói, đòi là cứ đòi, dù biết là nói lấy được, mà đòi thì không được! Vì thế, trong những luận điệu chúng tung ra, rất ít thấy xuất hiện một lực lượng rõ ràng, một khuôn mặt sáng giá khả dĩ hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đâu đó họ có nói tới lực lượng chính trị mới. Nhưng cái gọi là lực lượng chính trị mới mà những thế lực thù địch tung hô hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo giang sơn và xã hội, thực ra chỉ là lực lượng được những nước tư bản và những thế lực phản động quốc tế nuôi dưỡng, ủng hộ, phục vụ tài chính, hậu thuẫn về chính trị, quân sự chiến lược kế hoạch, ngoại giao. Đó là một tổ chức triển khai triển khai ô hợp gồm nhiều đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của nhiều lực lượng có thù hận với cách mạng Việt Nam, có tội ác với nhân dân, những kẻ muốn tận dụng dân tộc bản địa bản địa ta làm lá bài chính trị để phục vụ cho quyền quyền lợi kỷ của chúng.

Với lực lượng chính trị như vậy thì chắc như đinh con phố mà người ta lựa chọn cho đất việt nam sẽ là con phố tư bản chủ nghĩa (TBCN). Khi nắm được quyền lãnh đạo, họ sẽ từ bỏ tiềm năng độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội (CNXH), xóa khỏi thành tựu mà nhân dân ta đã quyết tử bao xương máu mới giành được, sớm đưa giang sơn đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản (CNTB).

Với một tiềm năng chính trị và một nhân thân như vậy, chúng biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc bản địa bản địa và nhân dân Việt Nam sẽ không còn hề bao giờ trao cho chúng quyền lãnh đạo giang sơn. Cho nên, những chiêu thức được tung ra cũng chỉ nhằm mục đích mục tiêu gây để ý quan tâm, tạo dư luận, gây chia rẽ trong nội bộ nhân dân ta, trong xã hội ta, đồng thời để tranh thủ sự ủng hộ của những nước tư bản và những thế lực phản động quốc tế hòng gây sức ép, đặt Đk với toàn bộ toàn bộ chúng ta để từng bước vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về thực ra, cái gọi là lực lượng chính trị mới không phải là lực lượng vì dân vì nước, mà hầu hết là vì quyền lợi giai cấp, vì tiềm năng chính trị phản động. Do đó, một khi lực lượng này lãnh đạo giang sơn thì hệ quả tất yếu sẽ là: lái giang sơn đi theo con phố TBCN. Theo đó, thì cái lợi trước hết không phải cho nhân dân lao động, cho dân tộc bản địa bản địa ta mà cho giai cấp bóc lột, cho những tập đoàn lớn lớn lớn lớn tư bản xuyên vương quốc. Còn nhân dân ta phải đổ bao xương máu mới giành được độc lập, mới thoát khỏi kiếp nô lệ, là người làm chủ giang sơn, làm chủ vận mệnh của tớ, thì sẽ phải quay trở lại vị thế cũ, giang sơn lại rơi vào vòng lệ thuộc của những nước tư bản, đế quốc.

Thực tế lịch sử đã chứng tỏ, sau khi lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám, trong những cuộc kháng chiến giành lại độc lập, thống nhất cho non sông giang sơn, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo giang sơn trong thời kỳ mới – thời kỳ toàn nước thống nhất cùng tăng trưởng CNXH. Đất nước chuyển sang quy trình mới, vừa có hòa bình vừa có trận trận chiến tranh; vừa phải đối phó với kiểu trận trận chiến tranh phá hoại nhiều mặt của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế, vừa chống lại sự vây hãm, cấm vận và cô lập tứ phía. Khó khăn chồng chất trở ngại vất vả. Kinh nghiệm lãnh đạo giang sơn xây dựng CNXH được tích lũy trong trong năm lãnh đạo miền Bắc xây dựng CNXH trong Đk giang sơn có trận trận chiến tranh trước kia tuy rất quý báu, nhưng chừng đó là chưa đủ cho việc lãnh đạo, tổ chức triển khai triển khai xây dựng và quản trị và vận hành tăng trưởng giang sơn trong Đk mới với quy mô và tầm vóc mới. Mọi việc dường như phải làm lại từ trên đầu, để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, vừa mới giành được độc lập và vừa bước thoát khỏi những cuộc trận trận chiến tranh tàn khốc kéo dãn 30 năm.

Các chiến sỹ Vùng 2 Hải quân với công tác thao tác thao tác trang trí, tuyên truyền, cổ động Đại hội XIII bằng panô, khẩu hiệu, bảng ảnh trong cty. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chưa hết, CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào cảnh cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ và sụp đổ đã giáng một đòn mạnh vào khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống XHCN làm nó tan rã. Đất nước rơi vào một trong những trong những cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính – xã hội trầm trọng trước đó trước đó chưa từng có và đang đứng trước rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn của yếu tố sụp đổ. Trong tình hình lịch sử ngặt nghèo ấy, bản lĩnh, trí tuệ và kĩ năng lãnh đạo của Đảng được phát huy và thể hiện trong Đk thực tiễn mới. Đổi mới hay là chết đó không riêng gì có là khẩu hiệu mà còn là một một mệnh lệnh của những trái tim và khối óc có đủ sự nhiệt huyết và sự tỉnh táo để lấy giang sơn thoát khỏi sự hiểm nguy.

Đảng Cộng sản luôn là người lãnh đạo tiên phong, đứng mũi chịu sào chèo lái con thuyền dân tộc bản địa bản địa vượt qua mọi thác nước hiểm nguy.

Trớ trêu thay, trong những lúc giang sơn trở ngại vất vả và lâm nguy như vậy, đang không hề một lực lượng nào, một tổ chức triển khai triển khai nào đồng lòng cùng chung tay gánh vác trách nhiệm trước non sông, giang sơn, dân tộc bản địa bản địa và nhân dân. Trái lại, chỉ thấy nhưng tiếng kêu la, oán thán, những điều chỉ trích, gây chia rẽ phân tâm, làm ngã lòng người từ phía những thế lực thù địch và thời cơ… Thực tiễn lịch sử lại đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo xứng danh và tin cậy của dân tộc bản địa bản địa và nhân dân Việt Nam; lịch sử và nhân dân Việt Nam lại một lần nữa tin tưởng trao cho Đảng thiên chức lãnh đạo dân tộc bản địa bản địa, dẫn dắt giống nòi tiến bước cùng thời đại. Đó là yếu tố thật hiển nhiên không phải bàn cãi.

LUẬN CỨ PHÊ PHÁN

Cơ sở lý luận

Thứ nhất,xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam riêng với Nhà nước và xã hội là thiết yếu, tất yếu, khách quan.

Vấn đề Đảng Cộng sản cầm quyền là một trong những nội dung quan trọng được những nhà tầm cỡ của chủ nghĩa Mác – Lênin đề cập. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, giai cấp có thiên chức lịch sử đào huyệt chôn CNTB. Nhưng muốn thực thi được thiên chức lịch sử của tớ thì giai cấp công nhân phải có đội tiên phong với lý luận tiên phong và hành vi tiên phong để lãnh đạo. Đội tiên phong đó đó là Đảng Cộng sản – bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân. C.Mác và Ph.Ăngghen đã chứng tỏ, chính đảng của giai cấp công nhân Ra đời là một yên cầu tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp nên phải có lực lượng lãnh đạo giai cấp thực thi thiên chức lịch sử toàn toàn thế giới của tớ. Ph.Ăngghen nhận định rằng, Đảng Cộng sản Ra đời là yếu tố kiện tiên quyết để bảo vệ cho cách mạng XHCN giành thắng lợi và thực thi được tiềm năng ở đầu cuối của nó là thủ tiêu giai cấp.

Kế thừa tư tưởng trên của Mác – Ăngghen, Lênin xác lập: Về nguyên tắc, Đảng Cộng sản phải giữ vai trò lãnh đạo, đó là yếu tố không hề phải nghi ngờ gì nữa(1). Bởi Đảng Cộng sản là đội tiên phong giác ngộ có tổ chức triển khai triển khai, và là tổ chức triển khai triển khai ngặt nghèo nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, chỉ có Đảng Cộng sản mới có đủ phẩm chất chính trị và kĩ năng, xứng danh là người lãnh đạo xã hội mới. Lênin cũng chỉ rõ: Đảng Cộng sản. cầm quyền tức là Đảng không riêng gì có lãnh đạo Nhà nước mà là lãnh đạo cả xã hội(2). Và trong Đk cầm quyền đó, Đảng phải là trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại(3).

Giải đáp yếu tố Cách mệnh trước hết phải có cái gì?, Hồ Chí Minh chỉ rõ trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức triển khai triển khai dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bản địa bản địa bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững mạnh mới thành công xuất sắc xuất sắc, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy(4). Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm hết cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kéo dãn về tổ chức triển khai triển khai và đường lối của cách mạng Việt Nam thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX, thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng(5).

Thứ hai,Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là chính danh, hợp hiến và hợp pháp.

Trên toàn toàn thế giới, việc quy định về đảng chính trị trong Hiến pháp mang tính chất chất chất chất phổ cập. Chẳng hạn: Hiến pháp của Thụy Sĩ, Nước Hàn, Đức, Trung Quốc, Nước Hàn có một điều; Hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina, Ba Lan có 2 điều; Hiến pháp Udơbêkixtan có 3 điều, quy định về đảng chính trị(6).

Các bản Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1980, năm 1992 và năm trước đó đó này đều phải có một điều quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội(7), là phù phù thích phù thích hợp với Xu thế chung của toàn toàn thế giới lúc bấy giờ, không phải là riêng không liên quan gì đến nhau.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên CNXH (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011) xác lập: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam(8). Điều lệ Đảng quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền Đảng lãnh đạo khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống ấy.

Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với Nhà nước và xã hội được xây dựng trên cơ sở pháp lý đồng điệu (khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những văn bản pháp lý) và đồng thuận (điều lệ, quy định) của những tổ chức triển khai triển khai có liên quan, không phải do Cương lĩnh, Điều lệ Đảng đơn phương quy định. Đây là một yếu tố quan trọng bảo vệ tính chính danh khá khá đầy đủ được quy định tại Hiến pháp và Điều lệ Đảng, điều lệ những tổ chức triển khai triển khai chính trị – xã hội và tổ chức triển khai triển khai xã hội nghề nghiệp về quan hệ của Đảng với những tổ chức triển khai triển khai khác ở Việt Nam.

Thứ ba,Đảng đại biểu trung thành với chủ với độc lập lãnh thổ lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc bản địa bản địa.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên CNXH (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011) xác lập: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam; đại biểu trung thành với chủ với độc lập lãnh thổ lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc bản địa bản địa(9). Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước. Trên thực tiễn, Đảng không hề quyền lợi nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công minh, văn minh, không hề người bóc lột người, thực thi thành công xuất sắc xuất sắc CNXH và ở đầu cuối là chủ nghĩa cộng sản.

Cơ sở thực tiễn

Thứ nhất,vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xác lập trong thực tiễn tiến hành cách mạng và được nhân dân thừa nhận.

Thực tiễn Việt Nam đã từng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại hai đảng trái chiều là Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Hai đảng này sẽ không còn hề đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa bản địa và nhân dân, mà bám gót ngoại bang, nên không được nhân dân đồng ý.

Có thời kỳ, cạnh bên Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam (1944 – 1988) và Đảng Xã hội Việt Nam (1946 – 1988), nhưng những đảng ấy cũng không được hầu hết nhân dân giao cho thiên chức lịch sử lãnh đạo cách mạng. Các đảng ấy, đều tuân thủ đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân phó thác, ủy thác. Sau đó hai đảng này tuyên bố tự giải thể và chỉ từ lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hiển nhiên, là yếu tố lựa chọn và phó thác của lịch sử, của nhân dân và dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, Đảng không tranh giành vai trò lãnh đạo với bất kỳ đảng phái nào.

Trong tình hình Việt Nam lúc bấy giờ, Đảng ta là đảng cầm quyền đó đó là thông qua việc nắm quyền, Đảng thực thi thiên chức lãnh đạo xã hội, lãnh đạo khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị, lãnh đạo nhân dân, để đạt được tiềm năng cách mạng mà Đảng và dân tộc bản địa bản địa đều đồng thuận.

Thứ hai,vai trò lãnh đạo lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tiễn kiểm nghiệm, nhất là vào những bước ngoặt của lịch sử.

Từ khi Ra đời cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian truân, vượt qua muôn vàn trở ngại vất vả, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc bản địa bản địa ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi trong những cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc bản địa bản địa, thống nhất giang sơn, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm quốc tế, đưa toàn nước tăng trưởng CNXH.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc thay đổi đã thu được nhiều thắng lợi: giang sơn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tăng trưởng thỏa sức tự tin, toàn vẹn và tổng thể so với trong năm trước đó đó thay đổi; quy mô, trình độ nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính được thổi lên; đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải tổ rõ rệt; giang sơn chưa bao giờ đã đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày này.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, Đảng có những lúc phạm sai lầm không mong muốn không mong ước, khuyết điểm, có những sai lầm không mong muốn không mong ước nghiêm trọng. Đảng đã trang trọng tự phê bình, sửa chữa thay thế thay thế khuyết điểm, tự thay đổi, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Nhưng, một số trong những trong những quân địch địch, thời cơ chính trị lại không thấy hoặc cố ý lờ đi điều này, hơn thế, họ còn thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm không mong muốn không mong ước của Đảng và quy kết Đảng không đủ sức lãnh đạo trong Đk mới của giang sơn. Rõ ràng đấy là một sự xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, nhằm mục đích mục tiêu kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chủ trương ta từ gốc, từ bên trong, rất là thâm độc và nguy hiểm.

Thứ ba,nhân dân Việt Nam đã thừa nhận và ủy quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, khước từ đa nguyên, đa đảng.

Quan hệ Đảng – dân là quan hệ bản chất và máu thịt của Đảng ta. Ngay từ khi Ra đời Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, che chở và xây dựng. Hơn 90 năm đi theo Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận rõ hơn ai hết, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không hề một lực lượng, một tổ chức triển khai triển khai nào hoàn toàn hoàn toàn có thể đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt chân chính cho quyền lợi của tớ. Vì thế, nhân dân tin tưởng ủy thác trao quyền lãnh đạo cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tế cách mạng Việt Nam đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, sự lãnh đạo của Đảng riêng với giang sơn là yếu tố lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của nhân dân. Vì thế, những tầng lớp nhân dân mong ước Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, không chia sẻ quyền lực tối cao tối cao với những lực lượng khác khác trong vai trò cầm quyền của tớ. Bởi đó là nguyên tắc đã được được hiến định và là một kết quả tất yếu của lịch sử cách mạng Việt Nam, không thể thay đổi

Quan hệ Đảng – dân là quan hệ bản chất và máu thịt của Đảng ta.

Thứ tư,ở Việt Nam, không hề một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm tay nghề tay nghề, uy tín và kĩ năng lãnh đạo giang sơn và xã hội.

Tuyệt đại hầu hết nhân dân mong ước Đảng tự chỉnh đốn, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém để hoàn thành xong xong thiên chức của tớ là lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Để xứng danh với việc tin cậy của nhân dân, Đảng đã tiếp tục tăng cường công tác thao tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng trong sáng, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong, vai trò của Đảng cầm quyền và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong quy trình mới. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về Một số yếu tố cấp bách về xây dựng Đảng nay đã đưa ra bốn nhóm giải pháp xử lý và xử lý những yếu tố cấp bách trong công tác thao tác thao tác xây dựng Đảng, trong số đó nhóm giải pháp thư tư nêu rõ việc phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong trách nhiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng lúc bấy giờ.

Tóm lại, quan điểm nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang không hề vai trò lịch sử, không hề đủ kĩ năng để lãnh đạo giang sơn là quan điểm sai lầm không mong muốn không mong ước, phản khoa học, phi thực tiễn. Quan điểm này nhờ vào những lập luận mang tính chất chất chất chất chủ quan, võ đoán, thiếu vị trí vị trí căn cứ khoa học, mặc kệ đạo lý và lẽ phải thông thường, phiến diện và phi lôgic. Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch đó và chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất có đủ kĩ năng lãnh đạo giang sơn thực thi tiềm năng dân giàu, nước mạnh, công minh, dân chủ, văn minh, xây dựng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng cho nhân dân./.

PGS. TS. PHAN TRỌNG HÀO

Hội đồng Lý luận Trung ương
________________________
(1) (2) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M, 1980, t.33, tr.406, 401.
(3) V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.34, tr.122.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2009, t.2, tr.267-268.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.8.
(6) Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Một số yếu tố cơ bản của Hiến pháp những nước trên toàn toàn thế giới, Nxb. Chính trị vương quốc – Sự thật, H, 2012, tr.383-390.
(7) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2014, tr.9.
(8) (9) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI, Nxb. Chính trị vương quốc – Sự thật, H, 2011, tr.88, 88.

Tác giả nội dung nội dung bài viết: Theo tuyengiao

Nguồn tin: Theo tuyengiao

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm)

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đảng #cộng #sản #việt #nam #là #đội #tiên #phong #của #giai #cấp #công #nhân #việt #nam #điểm

4121

Video Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam … (1 điểm) Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đảng #cộng #sản #việt #nam #là #đội #tiên #phong #của #giai #cấp #công #nhân #việt #nam #điểm #Mới #nhất