Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 0925588229 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 269 / Lượt tìm kiếm: 4 /
Cập nhật: 17/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
3 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 3 lượt đánh giá.)Mạng: Vietnammobile
Thông tin khác:

Nhá máy 1s, block luôn
Nhá máy 2s r tắt mà nữa đêm nữa
Nhá máy
Nhay máy
Mới bị nhá..chắc lại lừa đảo

4165

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 0925588229 tư vấn mình với nha