Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 0925202039 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 409 / Lượt tìm kiếm: 12 /
Cập nhật: 20/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
17 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 17 lượt đánh giá.)Mạng: Vietnammobile
Thông tin khác:

nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

4596

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 0925202039 tư vấn mình với nha