Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02999994109 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 216 / Lượt tìm kiếm: 19 /
Cập nhật: 17/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
14 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 14 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

nhá máy, lừa đảo
Nhá máy
Nháy máy khi người nghe thì tắt máy
nhá máy rồi tắt, cách vài ngày nhá một lần
nhá máy rồi tắt

4577

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02999994109 tư vấn mình với nha