Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02998883763 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 196 / Lượt tìm kiếm: 7 /
Cập nhật: 19/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
8 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 8 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nhá
Nháy máy
Nhá máy
Nhá máy
Số nhá máy. Cẩn thận.

4220

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02998883763 tư vấn mình với nha