Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02928881322 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 280 / Lượt tìm kiếm: 8 /
Cập nhật: 21/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
11 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 11 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Cần Thơ
Thông tin khác:

Nhá máy
Nhá máy
nhá máy
Nhá máy
nháy máy

4518

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02928881322 tư vấn mình với nha

Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02928881322 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 280 / Lượt tìm kiếm: 8 /
Cập nhật: 21/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
11 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 11 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Cần Thơ
Thông tin khác:

Nhá máy
Nhá máy
nhá máy
Nhá máy
nháy máy

4518

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02928881322 tư vấn mình với nha