Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02899960909 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 334 / Lượt tìm kiếm: 2 /
Cập nhật: 19/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
5 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 5 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh
Thông tin khác:

OTP vớ vẩn
gửi otp vớ vẫn, tào lao
Otp vớ vẩn
Gửi mã otp vớ vẫn
tự nhiên đọc mã OTP, có thể tiêu cực.

4504

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02899960909 tư vấn mình với nha