Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02899959851 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 210 / Lượt tìm kiếm: 8 /
Cập nhật: 16/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
4 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 4 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh
Thông tin khác:

Đọc dãy số cho mình ấn vào đúng gần lúc con thi trên mạng.
Nhá máy
Nhá máy
lừa đảo
4400

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02899959851 tư vấn mình với nha