Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02589990842 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 340 / Lượt tìm kiếm: 33 /
Cập nhật: 19/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
15 tiêu cực,
1 không chắc chắn
trong tổ số 16 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nhá máy
bọn lừa đảo
Dm mày..:)
Nha may
Nhá máy

4564

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02589990842 tư vấn mình với nha