Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02456782453 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 2398 / Lượt tìm kiếm: 102 /
Cập nhật: 20/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
88 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 88 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Hà Nội
Thông tin khác:

Nhá máy
nháy máy, không nên gọi lại
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

4479

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02456782453 tư vấn mình với nha