Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02289998205 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 179 / Lượt tìm kiếm: 7 /
Cập nhật: 17/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
4 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 4 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nhá máy
nhá máy
Nhá máy
Nháy máy đổ chuông nghe ko trả lời….?
Nhá máy

4233

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02289998205 tư vấn mình với nha