Kinh Nghiệm về Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl Chi tiết được Update vào lúc : 2022-03-29 13:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl được Update vào lúc : 2022-03-29 13:30:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Top 1 ✅ Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn . Nếu cho 18,6 gam hh A như tr nam 2022 được update tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất lúc 2022-03-04 04:19:26 cùng với những chủ đề liên quan khác

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn ѵà Fe ѵào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn .Nếu cho 18,6 gam hh A như tr
Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn ѵà Fe ѵào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn .Nếu cho 18,6 gam hh A như tr
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn ѵà Fe ѵào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn .Nếu cho 18,6 gam hh A như tr

Hỏi:

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn ѵà Fe ѵào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn .Nếu cho 18,6 gam hh A như tr

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn ѵà Fe ѵào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn .Nếu cho 18,6 gam hh A như trên ѵào 800ml dd HCl,phản ứng xong cô cạn dd thu được 39,9 gam chất rắn.Tính nồng độ mol c̠ủa̠ dd HCl ѵà khối

lượng mỗi KL trong hỗn hợp đầu ?

Đáp:

bichha:

Cùng 18,6g A phản ứng với HCl, khi tăng V HCl thì m Muối cũng tăng

=> thí nghiệm 1 V HCl = 500ml thì sắt kẽm sắt kẽm kim loại dư, HCl hết.

=> mCl = m muối – m sắt kẽm sắt kẽm kim loại = 34.575 – 18.6 = 15.975g

=> nCl = nHCl = 15.975/35.5 = 0.45 mol

=> CM HCl = 0.45/0.5 = 0.9M

Thí nghiệm 2 V HCl = 800ml

nếu HCl hết => m muối = 18.6 + 0.8 x 0.9 x 35.5 = 44.16 g > 39.9g

=> Kim loại hết.

Gọi nZn = a, nFe = b

=> 65a + 56b = 18.6

136a + 127b = 39.9

=> a = 0.2 mol ѵà b = 0.1 mol

mZn = 0.2 x 65 = 13g

mFe = 56 x 0.1 = 5.6 g

bichha:

Cùng 18,6g A phản ứng với HCl, khi tăng V HCl thì m Muối cũng tăng

=> thí nghiệm 1 V HCl = 500ml thì sắt kẽm sắt kẽm kim loại dư, HCl hết.

=> mCl = m muối – m sắt kẽm sắt kẽm kim loại = 34.575 – 18.6 = 15.975g

=> nCl = nHCl = 15.975/35.5 = 0.45 mol

=> CM HCl = 0.45/0.5 = 0.9M

Thí nghiệm 2 V HCl = 800ml

nếu HCl hết => m muối = 18.6 + 0.8 x 0.9 x 35.5 = 44.16 g > 39.9g

=> Kim loại hết.

Gọi nZn = a, nFe = b

=> 65a + 56b = 18.6

136a + 127b = 39.9

=> a = 0.2 mol ѵà b = 0.1 mol

mZn = 0.2 x 65 = 13g

mFe = 56 x 0.1 = 5.6 g

bichha:

Cùng 18,6g A phản ứng với HCl, khi tăng V HCl thì m Muối cũng tăng

=> thí nghiệm 1 V HCl = 500ml thì sắt kẽm sắt kẽm kim loại dư, HCl hết.

=> mCl = m muối – m sắt kẽm sắt kẽm kim loại = 34.575 – 18.6 = 15.975g

=> nCl = nHCl = 15.975/35.5 = 0.45 mol

=> CM HCl = 0.45/0.5 = 0.9M

Thí nghiệm 2 V HCl = 800ml

nếu HCl hết => m muối = 18.6 + 0.8 x 0.9 x 35.5 = 44.16 g > 39.9g

=> Kim loại hết.

Gọi nZn = a, nFe = b

=> 65a + 56b = 18.6

136a + 127b = 39.9

=> a = 0.2 mol ѵà b = 0.1 mol

mZn = 0.2 x 65 = 13g

mFe = 56 x 0.1 = 5.6 g

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn ѵà Fe ѵào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn .Nếu cho 18,6 gam hh A như tr

Xem thêm : …

Vừa rồi, từ-thiện đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn . Nếu cho 18,6 gam hh A như tr nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung nội dung bài viết “Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn . Nếu cho 18,6 gam hh A như tr nam 2022” mang lại sẽ tương hỗ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn . Nếu cho 18,6 gam hh A như tr nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng từ-thiện tăng trưởng thêm nhiều nội dung nội dung bài viết hay về Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dd HCl, sau khi phản ứng hoàn toàncô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn . Nếu cho 18,6 gam hh A như tr nam 2022 bạn nhé.

Cho 18 6 gam hỗn hợp A gồm…

0

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn đem cô cạn thì được 34,575 gam chất rắn khan. Lặp lại thí nghiệm trên với 800ml HCl (nồng độ như trên) rồi cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Tính CM của HCl và khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp.

Đáp án A

Khối lượng chất rắn tăng = mCl đi vào muối

Vì khi tăng HCl thì khối lượng chất rắn tăng => thí nghiệm đầu chắc như đinh sắt kẽm sắt kẽm kim loại dư

=> 34,575 – 18,6 = 35,5.0,5x => x = 0,9

 => nCl muối sau = 0,6 mol HCl dư

=> nFe + nZn = ½ nCl muối = 0,3 mol và 56nFe + 65nZn = 18,6g

=> nFe = 0,1 => mFe = 5,6g

=>A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hoàn thành phương trình hoá học (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Thường đơn độc, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ bị gì trên khung hình (Hóa học – Đại học)

2 vấn đáp

Hoàn thành những phương trình (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Điền vào chỗ trống (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Điền vào chỗ trống (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Oxit là (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500 ml dung dịch HCl x mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với 800 ml dung dịch HCl x mol/l cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Giá trị của x và khối lượng của Fe trong hỗn hợp là:

A.

B.

C.

D.

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn đem cô cạn thì được 34,575 gam chất rắn khan. Lặp lại thí nghiệm trên với 800ml HCl (nồng độ như trên) rồi cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Tính CM của HCl và khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp.

Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500 ml dung dịch HCl x mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với 800 ml dung dịch HCl x mol/l cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Giá trị của x và khối lượng của Fe trong hỗn hợp là

A. x = 0,9 và 5,6 gam    

B. x = 0,9 và 8,4 gam   

C. x = 0,45 và 5,6 gam

D. x = 0,45 và 8,4 gam

Share Link Download Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #gam #hỗn #hợp #gồm #và #vào #500ml #dung #dịch #HCl

4290

Review Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 18 6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #hỗn #hợp #gồm #và #vào #500ml #dung #dịch #HCl #Chi #tiết