Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho 11 , 2 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm kim loại M là Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 11 , 2 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm kim loại M là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-04-16 18:50:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 11 , 2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm sắt kẽm kim loại M là được Update vào lúc : 2022-04-16 18:50:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua.Kim loại X Ɩà2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại
1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua.Kim loại X Ɩà2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại

Bảo toàn khối lượng: $m_M+m_Cl_2=m_MCl_2=>,,m_Cl_2=9,5-2,4=7,1,,gam,,=>n_Cl_2=0,1,,mol$

Xét quy trình cho – nhận e và vận dụng bảo toàn e:

$beginalign  & Mto overset+2mathopM,+2texte,,,,,,,,,,,,,,,,,Cl_2,,,+,,,2texteto2overset-1mathopCl,  & 0,1,,,,leftarrow ,,,,,,0,2,,,,,,,,,,,,,,,,0,1,,to ,,,0,2 endalign$

$=>text n_M=0,1text mol=>M_M=frac2,40,1=24$

=> M là sắt kẽm sắt kẽm kim loại Mg

Top 1 ✅ 1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua. Kim loại X là2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại nam 2022 được update tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất lúc 2022-12-18 22:17:53 cùng với những chủ đề liên quan khác

1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua.Kim loại X Ɩà2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại

Hỏi:

1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua.Kim loại X Ɩà2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại

1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua.Kim loại X Ɩà2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M (chưa rõ hóa trị) phản ứng vừa đủ với 12 gam bromthu được một muối bromua.Xác định sắt kẽm sắt kẽm kim loại M.3 Cho 11,2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M (chưa rõ hóa trị) phản ứng vừa đủ với V lít khí F, (ở đktc) thu được 22,6 gam muối florua.Tim sắt kẽm sắt kẽm kim loại M.

4 Cho 19,2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại Mg tác dụng với khí X, (X Ɩà halogen).Sau phản ứng thu được 222,4 gam muối halogenua MGX2.Xác định halogen X? (ở nhiệt độ cao)

Đáp:

tuenhi:

Đáp án:     1.  X+F2->XF2

số mol X= 1,92 / X

số mol F2= 1,792/22,4=0.08 mol

theo ptpu số mol X = số mol F2 

=> 1,92/X=0.08 => X=24 => X Ɩà Mg

tuenhi:

Đáp án:     1.  X+F2->XF2

số mol X= 1,92 / X

số mol F2= 1,792/22,4=0.08 mol

theo ptpu số mol X = số mol F2 

=> 1,92/X=0.08 => X=24 => X Ɩà Mg

tuenhi:

Đáp án:     1.  X+F2->XF2

số mol X= 1,92 / X

số mol F2= 1,792/22,4=0.08 mol

theo ptpu số mol X = số mol F2 

=> 1,92/X=0.08 => X=24 => X Ɩà Mg

1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua.Kim loại X Ɩà2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại

Xem thêm : …

Vừa rồi, seonhé đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề 1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua. Kim loại X là2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung nội dung bài viết “1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua. Kim loại X là2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại nam 2022” mang lại sẽ tương hỗ những bạn trẻ quan tâm hơn về 1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua. Kim loại X là2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng seonhé tăng trưởng thêm nhiều nội dung nội dung bài viết hay về 1.Cho 1,92 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X (thuộc nhóm IIA) phản ứng vừa đủ với cùng 1,792 lít khí flo (dktc) tạo ra một muối florua. Kim loại X là2 Cho 1,35 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại nam 2022 bạn nhé.

nHCl= 4,48/22,4 = 0,2 mol

pthh: 2M + 6HCl→ 2MCl3 +3H2

theo pthh nM= 2/3 . nH2 = 2/15 mol

–> M=11,2: 2/15=84=> không hề sắt kẽm sắt kẽm kim loại M nào có số khối bằng 84

Em xem lại hóa trị 2 hay 3, tương tự nếu với hóa trị 2

nHCl= 4,48/22,4 = 0,2 mol

pthh: M + 2HCl→ MCl2 +H2

theo pthh nM= nH2 = 0,2 mol

-> M=11,2: 0,2=56 => M là Fe

Bài 1:

a, mCl2=32,5-11,2=21,3g=>nCl2=21,3 : 71=0,3 mol2A+3Cl2→to2ACl30,2MA=11,20,2=56 g/molVậy KL cần tìm là FeBài 2:nH2=3,3622,4=0,15 molR+2HCl->RCl2+H20,15<—–0,15     (mol)MR=9,750,15=65 g/mol

Vậy KL cần tìm là Zn

Thể tích khí clo cần phản ứng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí sinh ra khi cho cùng lượng sắt kẽm sắt kẽm kim loại đó tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl dư trong cùng Đk. Khối lượng muối clorua sinh ra trong phản ứng với clo gấp 1,2886 lần lượng sinh ra trong phản ứng với axit HCl. Xác định sắt kẽm sắt kẽm kim loại M

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

Cho 6,4 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại hóa trị II tác dụng với Cl2 dư, sau phản ứng thu được 13,5 gam muối. Xác
định tên sắt kẽm sắt kẽm kim loại?

Các vướng mắc tương tự

4, Cho 18,4g hỗn hợp 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại Cu và Fe phản ứng vừa đủ với V lít khí Cl2 (đktc) thu được 43,25g hỗn hợp 2 muối clorua sắt kẽm sắt kẽm kim loại. Tìm V?

5, Cho 30,8g hỗn hợp 3 sắt kẽm sắt kẽm kim loại Zn, Cu và Mg phản ứng vừa đủ với V lít khí F2 (đktc) thu được 53,6g hỗn hợp 3 muối florua sắt kẽm sắt kẽm kim loại. Tìm V?

6, Cho 1 lượng halogen X2 tác dụng hết với sắt kẽm sắt kẽm kim loại kẽm thì thu được 13,6g muối. Cũng lượng halogen X2 đem tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại K thì thu được 14,9g muối. X2 là?

47. Hoà tan hoàn toàn 57,45g hỗn hợp X gồm KMNO4 , KCLO3, K2CR2O7 bằng dd HCl , đặc , dư . Sau phản ứng hoàn toàn thu đc dd Y chứa 29,8g muối KCl , a mol muối MnCl2 , b mol muối CrCl3 và V lít khí Cl2(đktc). Biết a : b =1:2 , giá trị của V là?

49. Cho m gam KMNO4 tác dụng với dd HCl đặc dư thu đc dd X có chứa 28,07g 2 muối và V lít khí Cl2(đktc). Lượng khí Cl2 sinh ra tác dụng vừa đủ vs 7,5g hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại Al và M( có tỉ lệ mol tương ứng là một trong:2). Kim loại M là?

1)

Phản ứng xẩy ra:

(X + F_2xrightarrowt^oXF_2)

Ta có:

(n_F_2 = frac1,79222,4 = 0,08text mol = textn_X)

( to M_X = frac1,920,08 = 24)

( to X:Mg) (magie)

2)

Gọi (n) là hóa trị của (M)

Phản ứng xẩy ra:

(2M + nX_2xrightarrowt^o2MX_n)

Ta có:

(n_Br_2 = frac1280.2 = 0,075text mol)

( to n_M = frac2n_Br_2n = frac0,075.2n = frac0,15n)

( to M_M = frac1,35frac0,15n = 9n)

Thỏa mãn (n=3 to M_M=27 to M:Al) (nhôm)

3)

Gọi (n) là hóa trị của (M)

Phản ứng xẩy ra:

(2M + nF_2xrightarrowt^o2MF_n)

BTKL:

(m_M + m_F_2 = m_MF_n)

( to 11,2 + m_F_2 = 22,6text to textm_F_2 = 11,4text gam)

( to n_F_2 = frac11,419.2 = 0,3text mol)

( to n_M = frac2n_H_2n = frac0,6n)

( to M_M = frac11,2frac0,6n = frac56n3)

Thỏa mãn (n=3 to M_M=56 to M:Fe) (sắt)

4)

Phản ứng xẩy ra:

(Mg + X_2xrightarrowt^oMgX_2)

Ta có:

(n_Mg = frac19,224 = 0,8text mol = textn_MgX_2)

( to M_MgX_2 = frac222,40,8 = 278 = M_Mg + 2M_X = 24 + 2M_X)

( to M_X=127 to X:I) (iot)

Cho 11.2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M( chưa rõ hóa trị) phản ứng vừa đủ với V lít khí F2( đktc) thu được 22,6 gam muối florua.Tìm sắt kẽm sắt kẽm kim loại M.

Giải giúp mk vs nhé

Chia Sẻ Link Tải Cho 11 , 2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm sắt kẽm kim loại M là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 11 , 2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm sắt kẽm kim loại M là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Cho 11 , 2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm sắt kẽm kim loại M là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho 11 , 2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm sắt kẽm kim loại M là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 11 , 2 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm sắt kẽm kim loại M là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #gam #kim #loại #tác #dụng #vừa #đủ #với #flo #thu #được #gam #muối #florua #kim #loại #là

4185

Review Cho 11 , 2 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm kim loại M là Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 11 , 2 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm kim loại M là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho 11 , 2 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm kim loại M là Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho 11 , 2 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm kim loại M là Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 11 , 2 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm kim loại M là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 11 , 2 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng vừa đủ với flo thu được 22 6 gam muối florua sắt kẽm kim loại M là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #kim #loại #tác #dụng #vừa #đủ #với #flo #thu #được #gam #muối #florua #kim #loại #là #Chi #tiết