Mẹo về Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động thắng lợi 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động thắng lợi 2022 được Update vào lúc : 2022-03-25 07:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi được Update vào lúc : 2022-03-25 07:30:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao

Giảng viên Khoa xây dựng Đảng

Trên cơ sở toàn toàn thế giới quan và phương pháp luận khoa học, những nhà tầm cỡ của chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ rõ vai trò của tác nhân chính trị – tinh thần trong trận trận chiến tranh: “… con người, chứ không phải súng mút, sẽ thắng trong trận đánh”(1). Nhận định về vai trò của tác nhân chính trị – tinh thần, V.I.Lênin đã xác lập: “Trong mọi cuộc trận trận chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang ngã xuống trên mặt trận. Lòng tin vào cuộc trận trận chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng nên phải quyết tử đời mình cho niềm sung sướng của những người dân dân anh em, là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những trở ngại vất vả trước đó trước đó chưa từng thấy” (2). Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò to lớn của tác nhân chính trị – tinh thần, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác lập: Sức mạnh chính trị – tinh thần của quân và dân ta là một trong những tác nhân cơ bản quyết định hành động hành vi thắng lợi của trận trận chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa, bảo vệ Tổ quốc. “Không quân đội nào, không khí giới nào hoàn toàn hoàn toàn có thể đánh ngã được tinh thần quyết tử của toàn thể một dân tộc bản địa bản địa”(3). Chính vì thế, với ý chí tự lực “lấy sức ta mà giải phóng cho ta”; từ quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp, nhận rõ tính chính nghĩa và ưu thế tuyệt đối về mặt chính trị – tinh thần thuộc về nhân dân ta, Đảng ta xác lập ý chí, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Nhân tố chính trị – tinh thần của quân dân ta trong Đại thắng Mùa Xuân 1975 đó đó là lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc; sự giác ngộ thâm thúy lý tưởng độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội tại vị trên lập trường của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam; ý chí “Không gì quý hơn độc lập, tự do”; tinh thần quyết chiến quyết thắng với quân địch;… Toàn bộ những nội dung này được thăng hoa, tăng trưởng kết thành sức thỏa sức tự tin của chính trị – tinh thần vô cùng to lớn thôi thúc và làm nở nở rộ những hành vi anh hùng cách mạng góp thêm phần giành thắng lợi trong Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975.

Như vậy, tính chất của cuộc trận trận chiến tranh chính nghĩa là cơ sở, nền tảng để xây dựng và phát huy những yếu tố khác tạo ra sức mạnh tổng hợp của chính trị – tinh thần góp thêm phần quyết định hành động hành vi đến thắng lợi của cuộc cách mạng.

Việc xác lập tính chất chính nghĩa hay phi nghĩa của một cuộc trận trận chiến tranh phải có vị trí vị trí căn cứ khách quan, khoa học. Căn cứ cơ bản nhất là ở tiềm năng chính trị của mỗi bên tham chiến. Mục đích áp đặt chủ trương lệ thuộc, thôn tính một dân tộc bản địa bản địa có độc lập lãnh thổ, hợp hiến pháp quốc tế thì thuộc phi nghĩa và ngược lại là chính nghĩa.

Đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là một cuộc đấu tranh chống xâm lược, cuộc trận trận chiến tranh nhân dân chính nghĩa để bảo vệ độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất Tổ quốc. Đó là cuộc trận trận chiến tranh nhằm mục đích mục tiêu thực thi nguyện vọng cháy bỏng của toàn thể dân tộc bản địa bản địa: “Nước Việt Nam là một, dân tộc bản địa bản địa Việt Nam là một” và “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nhờ tính chính nghĩa trong trận trận chiến tranh nhân dân giải phóng đã làm kết dính những tác nhân trong truyền thống cuội nguồn cuội nguồn dân tộc bản địa bản địa cùng với việc phối hợp của sức mạnh dân tộc bản địa bản địa với sức mạnh thời đại tạo ra sức thỏa sức tự tin của chính trị – tinh thần vô cùng to lớn góp thêm phần thắng lợi đế quốc Mỹ – tên đế quốc đầu sỏ có tiềm lực kinh tế tài chính tài chính và tiềm lực quân sự chiến lược kế hoạch mạnh hơn ta gấp nhiều lần.

Cuộc trận trận chiến tranh chính nghĩa để bảo vệ nền độc lập dân tộc bản địa bản địa, bảo vệ hòa bình toàn toàn thế giới của ta khởi đầu khi Mỹ không tán thành Tuyên bố ở đầu cuối của Hội nghị Giơnevơ, trực tiếp can thiệp và biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, vị trí vị trí căn cứ quân sự chiến lược kế hoạch, để ngăn ngừa ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Đông Nam Châu Á. Thông qua thủ đoạn và hành vi của đế quốc Mỹ trong thực thi từ kế hoạch “trận trận chiến tranh đặc biệt quan trọng quan trọng” đến “trận trận chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và tăng cường “trận trận chiến tranh phá hoại” ở miền Bắc đã lộ rõ bản chất của cuộc trận trận chiến tranh xâm lược nên phi nghĩa hoàn toàn về phía Mỹ. Chính hành vi đánh phá trực tiếp của quân đội Mỹ vào những làng mạc cùng với những cuộc thảm sát dã man riêng với đồng bào ta đã tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ trong trận trận chiến tranh Việt Nam. Lòng tin của nhân dân Mỹ và nhân dân nhiều nước trên toàn toàn thế giới riêng với Mỹ ngày càng suy giảm. Sự bùng nổ thỏa sức tự tin của Phong trào phản chiến phản đối trận trận chiến tranh tại Mỹ và tại những thành phố dưới chủ trương Việt Nam Cộng hòa đã đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết khuyết điểm về chính trị – tinh thần của đế quốc Mỹ trong trận trận chiến tranh Việt Nam.

Cuộc trận trận chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ càng tiến hành ở tại mức độ cao với kế hoạch Việt Nam hóa trận trận chiến tranh ở Việt Nam, mở rộng trận trận chiến tranh sang Lào và Campuchia đã đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết chính trị – tinh thần của Mỹ càng yếu, “Mỹ không những là quân địch của nhân dân toàn toàn thế giới, mà Mỹ đang trở thành quân địch chính và trực tiếp của nhân dân Việt, Miên, Lào” (4). Chính thủ đoạn và hành vi dùng không quân kế hoạch với B52 làm nòng cốt ném bom rải thảm hủy hoại xuống Thủ đô Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô – Trung tâm lãnh đạo và trái tim của toàn nước; nhà ga; bến cảng; đường giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo; bệnh viện; khu dân cư; trường học,… đã làm nhân dân toàn toàn thế giới, nhân dân Mỹ thấy những tội ác của quân đội Mỹ và quân Việt Nam Cộng hòa gây ra trong trận trận chiến tranh xâm lược Việt Nam. Việc này càng làm cho đế quốc Mỹ “bị cô lập trên toàn toàn thế giới và ngay trong nước Mỹ”(5) , chính trị – tinh thần của Mỹ cũng suy yếu hoàn toàn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng làm cho quân đội Mỹ và quân Việt Nam Cộng hòa phải thất bại trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân, dân ta.

Trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, sức mạnh chính trị – tinh thần của quân, dân ta được thể hiện ở lòng yêu nước, trung thành với chủ với chủ vô hạn với Tổ quốc – Trung với nước, sẵn sàng chiến đấu, quyết tử vì sự tồn vong của giang sơn, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Tinh thần đó vốn khởi xướng từ khí phách đánh giặc giữ nước của ông cha ta qua Hàng trăm năm lịch sử, đã “kết thành một làn sóng vô cùng thỏa sức tự tin, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, trở ngại vất vả”, kể cả “gian truân quyết tử” (6) hình thành nên ý chí chiến đấu kiên cường, quyết tâm quyết chiến, quyết thắng đế quốc Mỹ, “Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”  (7). Quyết tâm ấy không riêng gì hoàn toàn có thể hiện tiêu biểu vượt trội vượt trội nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện ở trong tập thể Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ở hầu hết những cán bộ phụ trách những mặt trận, những tuyến đầu và ở hàng vạn anh hùng, liệt sĩ, hàng trăm triệu quần chúng quyết một lòng xả thân chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tất cả tạo ra sức mạnh tổng hợp của tác nhân chính trị – tinh thần góp thêm phần làm ra Đại thắng Mùa Xuân 1975.

Sức mạnh chính trị – tinh thần trong Đại thắng Mùa Xuân 1975 còn thể hiện ở sự linh hoạt, sáng tạo trong hoạch định đường lối cách mạng của Đảng. Đó là đường lối cùng một lúc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai kế hoạch cách mạng nhằm mục đích mục tiêu xử lý và xử lý đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm cách mạng của từng miền trong Đk hai miền Nam, Bắc bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17. Miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam thực thi trách nhiệm của cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân. Hai trách nhiệm kế hoạch không tách rời nhau mà tác động, thúc đẩy, tương hỗ lẫn nhau để cùng thực thi tiềm năng chung là hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Tính đúng đắn của đường lối tiến hành đồng thời hai kế hoạch là cơ sở để Đảng quy tụ sự đoàn kết toàn quân dân với tinh thần quân với dân như cá với nước, một nơi trở ngại vất vả, những nơi khuynh khuynh hướng về “chia lửa”: Miền Bắc ngày đêm khuynh khuynh hướng về miền Nam, dốc rất là người, sức của cho công cuộc giải phóng miền Nam. Cả ngày đêm miền Nam khuynh khuynh hướng về miền Bắc như khuynh khuynh hướng về đầu nguồn của cách mạng và kháng chiến, miền Bắc là nơi tựa, cổ vũ, động viên nhân dân miền Nam quyết tâm đánh Mỹ để hoàn thành xong xong công cuộc giải phóng, đưa toàn nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tất cả cùng quy tụ tạo ra sức mạnh chính trị – tinh thần vô to lớn trên cả hai miền Nam, Bắc.

Miền Bắc dốc toàn lực để sản xuất và chiến đấu với tinh thần “Mỗi người thao tác bằng hai vì miền Nam ruột thịt, vì Huế, Sài Gòn kết nghĩa” cùng với những trào lưu thi đua sôi phất như: Gió Đại Phong; Sóng Duyên Hải; Ba Nhất; Thành công; Hai Tốt;… và những khẩu hiệu: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; “Tất cả cho tiền tuyến, toàn bộ để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; “Chắc tay súng, vững tay cày”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; “Tim hoàn toàn hoàn toàn có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo không thể tắc”; hay Nêu gương anh hùng Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”; “Tay búa, tay súng”; “Tay cày, tay súng”;… Tất cả đã góp thêm phần xây dựng hậu phương miền Bắc vững mạnh, vượt mặt hai cuộc trận trận chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng thời thực thi chi viện sức người, sức của cho miền Nam đến mức cao.

Nhờ sức mạnh chính trị – tinh thần đã thôi thúc hàng vạn thanh niên ở miền Bắc sẵn sàng xung phong lên đường nhập ngũ vì miền Nam ruột thịt, vì Huế, Sài Gòn kết nghĩa. Đặc biệt vào quy trình cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, tại những mặt trận miền Nam, trên 80% quân số của lực lượng vũ trang, 81% vũ khí và đạn, 60% xăng dầu, 65% thuốc men, 85% xe vận tải lối đi bộ lối đi dạo… là vì hậu phương lớn miền Bắc chi viện (8). Sự góp thêm phần sức của, sức người của nhân dân miền Bắc là tấm lòng, là tinh thần, khát vọng “độc lập tự do”, là quyết tâm của toàn nước riêng với việc nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn. Nhờ này mà giang sơn Việt Nam – một dân tộc bản địa bản địa dù nhỏ bé nhưng đã làm ra những lịch sử thuở nào có thật trên giang sơn hình chữ S – được xem như hình tượng sinh động nhất của sức mạnh chính trị – tinh thần, đó là: Đường Hồ Chí Minh trên bộ, trên biển khơi khơi, đến khu vực ngã ba Đồng Lộc, Hang “Tám Cô”, Truông Bồn, Hàm Rồng,… Tất cả quy tụ thành nguồn sức mạnh vô cùng thỏa sức tự tin, được phát huy kết phù thích phù thích hợp với sức mạnh thời đại làm cho tiềm năng cách mạng ngày vững mạnh, và khi thời cơ đến, Đảng đã phát huy sức mạnh đó để tiêu diệt và làm tan rã quân đội Mỹ và tay sai của đế quốc Mỹ bằng thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất giang sơn.

Trải qua 46 năm kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhưng tinh thần, khí thế hào hùng trong Đại thắng Mùa Xuân 1975 vẫn vang động cho tới ngày ngày hôm nay và cả thế hệ sau về tinh thần quật cường, sức sống mãnh liệt và phi thường với niềm tin tất thắng vào con phố mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Đó là: Độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, với những thành tựu đạt được sau 35 năm thay đổi là kết quả của quy trình phấn đấu liên tục, bền chắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dưới sự lãnh đạo, chỉ huy đúng đắn, có hiệu suất cao, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những cấp ủy đảng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng, tạo ra tiềm lực, sức mạnh, niềm tin góp thêm phần quan trọng tăng cường toàn vẹn và tổng thể và đồng điệu công cuộc thay đổi, thực thi công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, trong toàn cảnh tình hình toàn toàn thế giới và khu vực vẫn đang sẵn có những diễn biến nhanh gọn, phức tạp, khôn lường, giang sơn đang đứng trước nhiều thuận tiện lớn nhưng quá nhiều trở ngại vất vả, với thời cơ và thử thách xen kẽ. Để thực thi thắng lợi hai trách nhiệm kế hoạch xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tác nhân chính trị – tinh thần là một trong những trách nhiệm vô cùng quan trọng và cấp thiết nhằm mục đích mục tiêu góp thêm phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tăng trưởng./.

Ghi chú:

(1) C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 15, Nxb.CTQG-ST, H.1994, tr.278.

(2) V.I.Lênin: Toàn tập, tập 41, Nxb.CTQG, H.1977, tr.147.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb.CTQG-ST, H, 2011, tr.89.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG-ST, HN.2011, t.8, tr.549.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG – ST, H.2010, t.26, tr.631

 ( 6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG-ST, HN.2011, t.15, tr. 618.

( 7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG-ST, HN.2011, t.15, tr. 612.

(8) Học viện Quốc phòng – Viện lịch sử quân sự chiến lược kế hoạch Việt Nam: Đại thắng Mùa Xuân 1975 – Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, Nxb.Quân đội nhân dân, HN. 2003, tr. 306.

Share Link Tải Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi Free.

Giải đáp vướng mắc về Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Chính #trị #tinh #thần #là #yếu #tố #quyết #định #thắng #lợi

Related posts:

4433

Clip Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động thắng lợi 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động thắng lợi 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động thắng lợi 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động thắng lợi 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động thắng lợi 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chính trị, tinh thần là yếu tố quyết định hành động thắng lợi 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chính #trị #tinh #thần #là #yếu #tố #quyết #định #thắng #lợi