Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách tính lương tăng ca đêm Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách tính lương tăng ca đêm Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-22 20:17:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Cách tính lương tăng ca đêm được Update vào lúc : 2022-01-22 20:17:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thời giờ làm thêm, thời giờ tăng ca và Cách tính tiền lương tăng ca, thêm giờ, lương ngày nghỉ và ngày lễ.

1. Làm việc ngày lễ tết thì được hưởng những quyền lợi gì?
2. Tính lương làm thêm vào ban đêm ngày lễ tết:
3. Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên cấp dưới cấp dưới:
4. Tính tiền lương tăng ca ban đêm:

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số trong những trong những nội dung của Bộ luật lao động số 10/2013/QH13 về phương pháp tính Tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào ban đêm như sau:

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời hạn được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờlàmviệc thông thường do người tiêu dùng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

b) Người lao động hưởng lương theo thành phầm được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng thành phầm, việc làm ngoài số lượng, khối lượng thành phầm, việc tuân theo định mức lao động theo thỏa thuận hợp tác hợp tác với những người dân tiêu dùng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được xem theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150%.

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200%.

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300%, chưa tính tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động riêng với những người dân lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động thao tác vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thao tác thông thường.

Xem thêm: Chế độ ca kíp là gì? Mặt tích cực của chủ trương ca kíp riêng với doanh nghiệp

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vào trong thời gian ngày lễ, tết trùng vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào trong thời gian ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào trong thời gian ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho những người dân dân lao động khi làm thêm giờ, thao tác vào ban đêm quy định tại những Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được xem tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.

A. Cách tính lương làm thêm giờ

Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thời hạn

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường XMức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm.

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định như sau:

Mức tối thiểu 150%: so với tiền lương giờthực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với giờ làm thêm vào trong thời gian ngày thường.

Xem thêm: Thời gian thao tác, thời hạn nghỉ ngơi của người lao động tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất

Mức tối thiểu 200%:so với tiền lương giờthực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với giờ làm thêm vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần.

Mức tối thiểu 300%:so với tiền lương giờthực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với giờ làm thêm vào trong thời gian ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa tính tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của cục luật lao động, riêng với những người dân lao động hưởng lương theo ngày.

Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thành phầm

Tiền lương làm thêm giờ =Đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường XMức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số thành phầm làm thêm.

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định như sau:

Mức tối thiểu 150%: so với đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với thành phầm làm thêm vào trong thời gian ngày thường.

Mức tối thiểu 200%:so với đơn giá tiền lương sản phẩmcủa ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với thành phầm làm thêm vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần.

Mức tối thiểu 300%:so với đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với thành phầm làm thêm vào trong thời gian ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Xem thêm: Cách tính và chi trả tiền lương cho ca trực làm ngày lễ, tết

B. Cách tính lương làm việcvào ban đêm

Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thời hạn:

Tiền lương thao tác vào ban đêm= Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường X Mức tối thiểu 30% X Số giờ thao tác vào ban đêm

Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thành phầm:

Tiền lương thao tác vào ban đêm= Đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường +Đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường X Mức tối thiểu 30% XSố thành phầm làm vào ban đêm.

Bạn đang phải làm thêm vào ca đêm? Bạn không biết chủ trương doanh nghiệp đang vận dụng cho bạn có đúng hay là không? Bạn muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của tớ? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline:1900.6568 để được những Chuyên Gia Luật sư tư vấn giải đáp và tương hỗ ngay lập tức!

Luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Xem thêm: Quy định về thời hạn thao tác của người lao động tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất

C. Cách tính lươnglàm thêmvào ban đêm

Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thời hạn:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường X Mức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường X Mức tối thiểu 30% +20% X Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương X Số giờ làm thêm vào ban đêm

Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thành phầm:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác bình thườngX Mức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% +Đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác bình thườngX Mức tối thiểu 30% +20% X Đơn giá tiền lương thành phầm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương XSố thành phầm làm thêm vào ban đêm.

1. Làm việc ngày lễ tết thì được hưởng những quyền lợi gì?

Tóm tắt vướng mắc:

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi Vợ tôiđang thao tác cho một doanh nghiệp. Do đặc trưng việc làm, luôn phải trực 24/24 giờ, kể cả những ngày lễ, tết. Nếu thao tác vào trong thời gian ngày lễ, tết, nhân viênđược công ty cho nghỉ bù vào trong thời gian ngày thường trong tháng, ngoài ra không hề chủ trương nào khác. Vậy xin tôihỏi, nhân viênlàm việc vào trong thời gian ngày nghỉ, lễ, tết đã đã có được hưởng lương và phụ cấp theo chủ trương làm thêm giờ hay là không?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Ép nhân viên cấp dưới cấp dưới đi thao tác ngày lễ tết, doanh nghiệp có bị xử phạt không?

Áp dụng theo Khoản 1 Điều 115 Bộ luật lao động thời hạn thời gian năm 2012 (có hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành từ thời gian ngày một-5-2013) quy định, người lao động được nghỉ thao tác, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau này

1. Người lao động được nghỉ thao tác, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau này:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày thứ nhất tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng bốn dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày thứ nhất tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Xem thêm: Phụ cấp làm đêm là gì? Chế độ phụ cấp.. thường trực ca đêm?

Theo khoản 1, Điều 97 Bộ luật lao động thời hạn thời gian năm 2012 quy định,

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300% chưa tính tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương riêng với những người dân lao động hưởng lương ngày.

Vì vậy , trong trường hợp của công ty vợ bạn, vị trí vị trí căn cứ vào cácquy định pháp lý là được nghỉ, nhưng hoàn toàn hoàn toàn có thể do đặc trưng việc làm ra có trường hợp phải thao tác một ngày dài lễ tết. Tuy nhiên, đã là ngày được nghỉ mà vẫn phải làm thì sẽ là ngày làm thêm giờ. Vì vậy, theo quy định pháp lý công ty vợ bạnphải vận dụng quy định về tiền lương làm thêm giờ cho công nhân. Bên cạnh đó,công ty còn phải trả tiền lương ngày lễ, tết cho những người dân dân lao động.

2. Tính lương làm thêm vào ban đêm ngày lễ tết:

Các quy định của pháp lý có liên quan đến tiền lương làm thêm giờ như sau:

Xem thêm: Chế độ thao tác của nhân viên cấp dưới cấp dưới đường tàu thao tác trên đoàn tàu

Bộ luật lao động 2012quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300% chưa tính tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương riêng với những người dân lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động thao tác vào ban đêm, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm của ngày thao tác thông thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm làm vào ban ngày.

Xem thêm: Thẩm quyền công bố lịch nghỉ Tết nguyên đán thường niên

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Bộ luật lao động quy định như sau:

Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào ban đêm

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời hạn được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường do người tiêu dùng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Người lao động hưởng lương theo thành phầm được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng thành phầm, việc làm ngoài số lượng, khối lượng thành phầm, việc tuân theo định mức lao động theo thỏa thuận hợp tác hợp tác với những người dân tiêu dùng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được xem theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200%;

Xem thêm: Giáo viên trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú có phải trực đêm không?

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300%, chưa tính tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động riêng với những người dân lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động thao tác vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thao tác thông thường.

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vào trong thời gian ngày lễ, tết trùng vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào trong thời gian ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào trong thời gian ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho những người dân dân lao động khi làm thêm giờ, thao tác vào ban đêm quy định tại những Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được xem tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CPđược quy định như sau:

Xem thêm: Chính sách ưu đãi trong giáo dục của con thương binh

1. Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thời hạn, được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường do người tiêu dùng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao độngvà được xem như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong số đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập trên cơ sở tiền lương thực trả theo việc làm đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tiễn thao tác trong tháng (không thật 208 giờ riêng với việc làm có Đk lao động, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên lao động thông thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác lập trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần thao tác đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào ban đêm) chia cho số giờ thực tiễn thao tác trong thời hạn ngày hoặc trong tuần (không thật 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm).

Tiền lương giờ thực trả nêu trên không gồm có tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng tạo độc lạ; tiền ăn giữa ca; những khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; tương hỗ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho những người dân dân lao động gặp tình hình trở ngại vất vả khi bị tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp và những khoản tương hỗ, trợ cấp khác không liên quan đến thực thi việc làm hoặc chức vụ trong hợp đồng lao động

b) Mức tối thiểu bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với giờ làm thêm vào trong thời gian ngày thường;

c) Mức tối thiểu bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với giờ làm thêm vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần;

d) Mức tối thiểu bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với giờ làm thêm vào trong thời gian ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa tính tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, riêng với những người dân lao động hưởng lương theo ngày.

Xem thêm: Chế độ chủ trương riêng với những người dân tham gia thanh niên xung phong từ 1965

Người lao động hưởng lương ngày là những người dân dân dân có tiền lương thỏa thuận hợp tác hợp tác ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa gồm có tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thành phầm, được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người tiêu dùng lao động thỏa thuận hợp tác hợp tác thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng thành phầm, việc làm ngoài số lượng, khối lượng thành phầm, việc tuân theo định mức lao động đã thỏa thuận hợp tác hợp tác và được xem như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số thành phầm làm thêm

a) Mức tối thiểu bằng 150% so với đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với thành phầm làm thêm vào trong thời gian ngày thường; Trong số đó:

b) Mức tối thiểu bằng 200% so với đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với thành phầm làm thêm vào trong thời gian ngày nghỉ hằng tuần;

c) Mức tối thiểu bằng 300% so với đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường, vận dụng riêng với thành phầm làm thêm vào trong thời gian ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Điều 8.Tiền lương làm thêm giờvào ban đêm

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CPđược quy định như sau:

Xem thêm: Chế độ lương tập sự với giáo viên tiểu học?

1. Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được xem như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 30% + 20%x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x Số giờ làm thêm vào ban đêm. Trong số đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau:

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được xem tối thiểu bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường riêng với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước lúc làm thêm giờ vào ban đêm); tối thiểu bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường riêng với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước lúc làm thêm giờ vào ban đêm).

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được xem tối thiểu bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường.

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được xem tối thiểu bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường.

2. Đối với những người dân lao động hưởng lương theo thành phầm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được xem như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 30% + 20% x Đơn giá tiền lương thành phầm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặccủa ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tế, này nghỉ có hưởng lương) x Số thành phầm làm thêm vào ban đêm. Trong số đó:

a) Đơn giá tiền lương thành phầm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau:

Đơn giá tiền lương thành phầm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được xem tối thiểu bằng 100% so với đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường riêng với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước lúc làm thêm giờ vào ban đêm); tối thiểu bằng 150% so với đơn giá tiền lương thành phầm của ngày thao tác thông thường riêng với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước lúc làm thêm giờ vào ban đêm);

Đơn giá tiền lương thành phầm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được xem tối thiểu bằng 200% so với đơn giá tiền phầm của ngày thao tác thông thường.

Đơn giá tiền phầm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được xem tối thiểu bằng 300% so với đơn giá tiền phầm của ngày thao tác thông thường.

Để bạn đọc dễ tưởng tượng về phương pháp tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ tết, chúng tôi xin đưa ra một ví như sau:

Ví dụ: Chị H thao tác tại công ty X với mức lương 170 nghìn đồng/ ngày. Chị thao tác 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, và ngày nghỉ hàng tuần là thứ 7 và chủ nhật.

Thứ hai ngày 2/9/N, Chị H làm thêm 2h vào ban đêm. Lương làm thêm giờ vào ban đêmcủa chị là:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngàynghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong số đó:

Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường = 170 nghìn/8 tiếng= 21 250 đồng

Căn cứ vào điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH:

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x 300%

=> Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = 21 250 x 300% = 63 750 đồng

Như vậy tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày 2/9/N của chị H = (21 250 x 300% + 21 250 x 30% + 20% x 63 750) x 2 = 165 750 đồng

Trường hợp người lao động được trả lương tính theo thành phầm thì tính tương tự như trên, nhưng thay Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường bằng Đơn giá tiền lương thành phầm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường và thay thế Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lươngbằng Đơn giá tiền lương thành phầm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặccủa ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tế, này nghỉ có hưởng lương.

3. Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên cấp dưới cấp dưới:

Tóm tắt vướng mắc:

Công ty tôi có trường hợp sau: nhân viên cấp dưới cấp dưới A làm ca ngày, ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật, nhưng do tính chất việc làm, nhân viên cấp dưới cấp dưới này được sắp xếp mỗi tháng phải ở lại cty trực ban 1 lần, thời hạn trực ban từ 17:00 thứ 7 đến 08:00 sáng thứ hai, sau thời hạn trực ban nhân viên cấp dưới cấp dưới này được xem tăng ca 12 tiếng ngày chủ nhật (200% tổng lương tính tăng ca). (Tuy nhiên thời hạn trực ban không liên tục, có việc thì xử lý, không hề việc nhân viên cấp dưới cấp dưới này hoàn toàn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi tại ktx của công ty) Xin hỏi với phương pháp tính trên của cty có thích hợp hay là không? Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 106 Bộ luật lao động thời hạn thời gian năm 2012 quy định về làm thêm giờ như sau:

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng chừng chừng thời hạn thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường được quy định trong pháp lý, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi phục vụ đủ những Đk sau này:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không thật 50% số giờ thao tác thông thường trong 01 ngày, trường hợp vận dụng quy định thao tác theo tuần thì tổng số giờ thao tác thông thường và số giờ làm thêm không thật 12 giờ trong 01 ngày; không thật 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không thật 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trong những trong những trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không thật 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người tiêu dùng lao động phải sắp xếp để người lao động được nghỉ bù cho số thời hạn đang không được nghỉ.

Căn cứ vào quy định này thì làm thêm giờ là khoảng chừng chừng thời hạn thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường được quy định trong pháp lý, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi phục vụ đủ những Đk sau này:

+ Được sự đồng ý của người lao động;

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không thật 50% số giờ thao tác thông thường trong 01 ngày, trường hợp vận dụng quy định thao tác theo tuần thì tổng số giờ thao tác thông thường và số giờ làm thêm không thật 12 giờ trong 01 ngày; không thật 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không thật 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trong những trong những trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không thật 300 giờ trong 01 năm;

+ Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người tiêu dùng lao động phải sắp xếp để người lao động được nghỉ bù cho số thời hạn đang không được nghỉ.

Tại Điều 97 Bộ luật lao động thời hạn thời gian năm 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào ban đêm như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300% chưa tính tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương riêng với những người dân lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động thao tác vào ban đêm, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm của ngày thao tác thông thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm làm vào ban ngày.

Như vậy, nếu như vị trí vị trí căn cứ vào Điều 97 và Điều 106 Bộ luật lao động thời hạn thời gian năm 2012 thì số giờ làm thêm của người lao động không thật 50% số giờ thao tác thông thường trong 01 ngày, trường hợp vận dụng quy định thao tác theo tuần thì tổng số giờ thao tác thông thường và số giờ làm thêm không thật 12 giờ trong 01 ngày; không thật 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không thật 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trong những trong những trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không thật 300 giờ trong 01 năm.

Tiền lương làm thêm giờ được xem như sau:

+ Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300% chưa tính tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương riêng với những người dân lao động hưởng lương ngày.

+ Người lao động thao tác vào ban đêm, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm của ngày thao tác thông thường.

+ Ngoài ra người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm làm vào ban ngày.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, trường hợp A làm ca ngày, ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật, nhưng do tính chất việc làm, A được sắp xếp mỗi tháng phải ở lại công ty trực ban 1 lần thời hạn trực ban từ 17:00 thứ 7 đến 08:00 sáng thứ hai. Thì mức lương làm thêm mà A được hưởng sẽ tiến hành xác lập như sau:

+ Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150%: 17h đến 22h ngày thứ 7 là được hưởng 150% lương; 22h thứ 7 đến 6h sáng chủ nhật được hưởng = 150% + 30% (thao tác vào ban đêm) + 20% (làm thêm giờ vào ban đêm).

+ Vào ngày chủ nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200%: Giờ thao tác thông thường vào chủ nhật là 200%; thời hạn làm thêm đến 22h chủ nhật là 250%; từ 22h đến 6h sáng thứ hai = 250% + 30% + 20%; 6h sáng thứ hai đến 8h sáng thứ hai là 150% lương.

Cách tính của công ty bạn là không đúng với quy định của pháp lý.

4. Tính tiền lương tăng ca ban đêm:

Tóm tắt vướng mắc:

Hiện tại tuần này em phải làm ca đêm. Công ty đưa ra phương pháp tính lương như sau em thấy còn quá nhiều chưa ổn mong ước đượcluật sư phải đáp :

Ca đêm bắt nguồn từ 20h30 6h sáng nhưng phương pháp tính lương lại là :

+ Từ 20h30 22h tính lương 150%, tính bằng với lương tăng ca hành chính

+ Từ 22h đến 6h sáng sau tính lương ca đêm 130%

Em nhận thấy như trên là khônghợp lý vì như vậy tổng thời hạn làm trong ca là 9,5 tiếng. Trong khi đó quy định theo điều 104 số 10/2012/QH13 luật lao động : thời hạn làm bình thườngkhôngquá 8h/ngày. Như vậy đáng lẽ ra thời hạn từ 8h 9,5h (tức là một trong,5 tiếng tăng ca) em phải đượchưởng theo quy định tăng ca đêm là 200% lương theo như đúng quy định công ty chứ.. Mong sớm đượcluật sư lý giải?

Luật sư tư vấn:

Bạn phân biệt trường hợp thao tác vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm để tính tiền lương đúng chuẩn nhất.Người lao động thao tác vào ban đêm, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm của ngày thao tác thông thường

Tiền lương làm ca đêm, ca thao tác thông thường của bạn mà không làm thêm giờ, không tăng ca được xem như sau:

Tiền lương thao tác vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường

+

Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường

x

Mức tối thiểu 30%

x

Số giờ thao tác vào ban đêm

Giờ thao tác ban đêm được xem từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu thời hạn bạn thao tác rõ ràng 20h30 6h thì tính tiền lương gồm: Tiền lương thao tác ban đêm và tiền làm thêm giờ trong ca thao tác đó.

Chia hai khoảng chừng chừng thời hạn:

Thời gian từ 20h30 22h sẽ tiến hành xem là tăng ca vì không thuộc giờ thao tác ban đêm của bạn: tăng ca vào trong thời gian ngày thường, tối thiểu bằng 150%

Luật sư tư vấn phương pháp tính tiền lương tăng ca ban đêm:1900.6568

Thời gian thao tác ban đêm tính từ 22h00 6h sáng: 8h tiền lương tính thêm 30% tiền lương thao tác thông thường: Ví dụ: Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường là 120.000 đồng/1 ngày, 30% Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường sẽ là 36.000 đồng. Tiền lương thao tác ban đêm sẽ bằng 120.000 đồng + 36.000 đồng = 136.000 đồng.

Như vậy, cách công ty tính là đúng.

Reply

7

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Cách tính lương tăng ca đêm miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách tính lương tăng ca đêm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cách tính lương tăng ca đêm miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách tính lương tăng ca đêm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách tính lương tăng ca đêm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #tính #lương #tăng #đêm

4297

Video Cách tính lương tăng ca đêm Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách tính lương tăng ca đêm Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách tính lương tăng ca đêm Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách tính lương tăng ca đêm Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tính lương tăng ca đêm Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính lương tăng ca đêm Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #lương #tăng #đêm #Chi #tiết