Thủ Thuật Hướng dẫn Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-12 22:24:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst được Update vào lúc : 2022-02-12 22:24:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

2 Cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Cây cà chua tứ bội có bộ NST gồm bao nhiêu NST? A: 48 B: 36 C: 25 D: 27 3 Cho biết những gen link hoàn

Question

2
Cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Cây cà chua tứ bội có bộ NST gồm bao nhiêu NST?

Nội dung chính

  2 Cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Cây cà chua tứ bội có bộ NST gồm bao nhiêu NST? A: 48 B: 36 C: 25 D: 27 3 Cho biết những gen link hoàn
  Ở cà chua, bộ NST lưỡng bội 2n= 24. Thể tam bội của cà chua có số lượng NST trong tế bào là
  Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Väy thể (2n – 1) cây cà có số lượng nhiễm sắc thể là

  A:
  48
  B:
  36
  C:
  25
  D:
  27
  3
  Cho biết những gen link hoàn toàn. Theo lí thuyết, quy trình giảm phân thông thường ở khung hình có kiểu gen tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

  A:
  4
  B:
  2
  C:
  1
  D:
  3
  4
  Những thú hoang dã nào sau này còn có cặp NST giới tính ở giới đực là XX và ở giới cái là XY?
  A:
  Gà, bồ câu, bướm.
  B:
  Hổ, báo, mèo rừng.
  C:
  Thỏ, ruồi giấm, sư tử.
  D:
  Trâu, bò, hươu.
  5
  Trong quy trình tổng hợp chuỗi axit amin (chuỗi pôlipeptit), axit amin được mã hóa bởi bộ ba mã sao (côđon) AUX trên mARN sẽ tiến hành vận chuyển bởi phân tử tARN mang bộ ba đối mã (anticôđôn) nào sau này?

  A:
  UAG.
  B:
  UTG.
  C:
  TAG.
  D:
  ATG.
  6
  Ở kì nào sau này của quy trình nguyên phân, những NST đóng xoắn cực lớn và triệu tập thành với chủ một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào?

  A:
  Kì trung gian.
  B:
  Kì sau.
  C:
  Kì đầu.
  D:
  Kì giữa.
  8
  Dạng đột biến nào sau này làm tăng số lượng gen trên một NST?

  A:
  Đảo đoạn NST.
  B:
  Mất đoạn NST.
  C:
  Lặp đoạn NST.
  D:
  Thêm 1 cặp nuclêôtit.
  9
  Mạch thứ nhất của một phân tử ADN gồm 300 nuclêôtit loại guanin. Theo lí thuyết, mạch thứ hai của phân tử ADN này còn tồn tại bao nhiêu nuclêôtit loại xitôzin?
  A:
  300
  B:
  150
  C:
  600
  D:
  900
  10
  Bậc cấu trúc không khí nào sau này chỉ có ở những phân tử prôtêin được cấu trúc bởi 2 hoặc nhiều chuỗi axit amin (hay còn gọi là chuỗi pôlipeptit)?

  A:
  Bậc 4.
  B:
  Bậc 2.
  C:
  Bậc 1.
  D:
  Bậc 3.
  11
  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau này sai?

  A:
  Đột biến gen là những biến hóa trong cấu trúc của gen, đấy là loại biến dị di truyền được.
  B:
  Đa số đột biến gen tạo ra những gen trội, chúng biểu lộ ngay ra kiểu hình gây hại cho sinh vật.
  C:
  Đột biến gen hoàn toàn hoàn toàn có thể phát sinh trong Đk tự nhiên hoặc do con người tạo ra trong thực nghiệm.
  D:
  Sự biến hóa cấu trúc phân tử của gen hoàn toàn hoàn toàn có thể dẫn đến biến hóa cấu trúc của loại prôtêin mà nó mã hóa.
  12
  Ở sinh vật lưỡng bội, khung hình mang bộ NST nào sau này được gọi là thể dị bội?

  A:
  4n.
  B:
  2n – 1.
  C:
  5n.
  D:
  3n.
  13
  Loại axit nuclêic nào là thành phần cấu trúc nên ribôxôm?

  A:
  rARN.
  B:
  AND.
  C:
  tARN.
  D:
  mARN.
  15
  Khi nói về hội chứng Đao ở người, phát biểu nào sau này sai?
  A:
  Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch.
  B:
  Tuổi mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng lớn.
  C:
  Người mắc hội chứng Đao mang bộ NST thể 2n +1.
  D:
  Người mắc hội chứng Đao vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh sản thông thường.

  17
  Trẻ đồng sinh cùng trứng giống nhau về bao nhiêu điểm sau này?
  (I). Kiểu gen.
  (II). Nhóm máu.
  (III). Giới tính.
  (IV). Màu tóc.

  A:
  3
  B:
  4
  C:
  2
  D:
  1
  19
  Ở đậu Hà Lan, xét hai cặp gen phân li độc lập: alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen nào sau này?

  A:
  AABB.
  B:
  AAbb.
  C:
  aaBB.
  D:
  AaBb.
  21
  Từ một tế bào mầm, qua 4 lần nguyên phân liên tục tạo ra những tinh nguyên bào. Các tinh nguyên bào đều trở thành tinh bào bậc 1; những tinh bào bậc 1 đều trải qua quy trình giảm phân hình thành tinh trùng. Theo lí thuyết, quy trình này hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu tinh trùng?
  A:
  4
  B:
  64
  C:
  32
  D:
  16
  23
  Cơ thể có kiểu gen nào sau này được gọi là thể dị hợp?
  A:
  aaBB.
  B:
  AaBb.
  C:
  AAbb.
  D:
  AABB.
  24
  Cho biết những gen phân li độc lập và quy trình giảm phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra từ quy trình giảm phân của khung hình có kiểu gen AaBbDd là
  A:
  4
  B:
  6
  C:
  16
  D:
  8
  25
  Ở đậu Hà Lan, gen quy định hạt trơn và gen nào sau này là một cặp tác nhân di truyền?

  A:
  Gen quy định hạt vàng.
  B:
  Gen quy định hoa mọc ở trên ngọn.
  C:
  Gen quy định thân cao.
  D:
  Gen quy định hạt nhăn.

  in progress 0Sinh học Alice 1 tháng 2022-10-28T22:35:48+00:00 2022-10-28T22:35:48+00:00 1 Answers 45 views 0

   Ở cà chua, bộ NST lưỡng bội 2n= 24. Thể tam bội của cà chua có số lượng NST trong tế bào là

   A. 23

   B. 25

   C. 36

   Đáp án đúng chuẩn

   D. 13

   Xem lời giải

   Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Väy thể (2n – 1) cây cà có số lượng nhiễm sắc thể là

   Câu 81162 Vận dụng

   Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Väy thể (2n – 1) cây cà có số lượng nhiễm sắc thể là

   Đáp án đúng: d

   Phương pháp giải

   2n – 1 là thể một nhiễm, thiếu 1 NST trong tế bào.

   Đột biến số lượng nhiễm sắc thể — Xem rõ ràng…

   Reply

   4

   0

   Chia sẻ

   Share Link Download Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst miễn phí

   Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst miễn phí.

   Giải đáp vướng mắc về Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst

   Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

   #Cà #chua #có #bộ #nst #lưỡng #bội #cây #cà #chua #tứ #bội #có #bộ #nst #gồm #bao #nhiêu #nst

4389

Clip Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cà chua có bộ nst lưỡng bội 2n = 24. cây cà chua tứ bội có bộ nst gồm bao nhiêu nst Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cà #chua #có #bộ #nst #lưỡng #bội #cây #cà #chua #tứ #bội #có #bộ #nst #gồm #bao #nhiêu #nst #Mới #nhất