Kinh Nghiệm Hướng dẫn Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 12:10:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 12:10:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit LOGARIT file word có lời giải rõ ràng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (171.33 KB, 21 trang )

LOGARIT
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa:
Cho hai số dương a, b với a ≠ 1 . Số α thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đẳng thức aα = b được gọi là lôgarit cơ số
a của b và kí hiệu log a b . Ta viết: aα = b .
2. Các tính chất: Cho a, b > 0, a ≠ 1 , ta có:

log a a = 1, log a 1 = 0

a loga b = b, log a ( aα ) = α

3. Lôgarit của một tích: Cho 3 số dương a, b1 , b2 với a ≠ 1 , ta có

log a ( b1b2 ) = log a b1 + log a b2

4. Lôgarit của một thương: Cho 3 số dương a, b1 , b2 với a ≠ 1 , ta có
b1
= log a b1 − log a b2
b2

log a

Đặc biệt: với a, b > 0, a ≠ 1 log a

1
= − log a b
b

, ta có
5. Lôgarit của lũy thừa: Cho a, b > 0, a ≠ 1 , với mọi α

log a bα = α log a b

Đặc biệt: log a n b =

1
log a b
n

6. Công thức đổi cơ số: Cho 3 số dương a, b, c với a ≠ 1, c ≠ 1 , ta có
log c b
log c a

log a b =

Đặc biệt: log c a =

1
1
và log aα b = log a b với .
log c a
α

7. Lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Lôgarit thập phân và lôgarit cơ số 10. Viết: log10 b = log b = lg b
1

://dethithpt – Website chuyên đề thi – tài liệu file word tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất

Lôgarit tự nhiên là lôgarit cơ số e . Viết: log e b = ln b

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
1. Tính giá trị biểu thức
2. Rút gọn biểu thức
3. So sánh hai biểu thức
4. Biểu diễn giá trị logarit qua một hay nhiều giá trị logarit khác
C. KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH
1. Tính giá trị của một biểu thức chứa logarit
Ví dụ: Cho a > 0, a ≠ 1 , giá trị của biểu thức a log
A. 16

B. 4

a

4

bằng bao nhiêu?

C. 8

D. 2

Ví dụ: Giá trị của biểu thức A = 2 log 2 12 + 3log a 5 − log 2 15 − log a 150 bằng:
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. Tính giá trị của biểu thức Logarit theo những biểu thức logarit đã cho
Ví dụ: Cho log 2 5 = a;log 3 5 = b . Khi đó log 6 5 tính theo a và b là
A.

1
a+b

B.

ab
a +b

C. a + b

D. a 2 + b 2

3. Tìm những xác lập đúng trong những biểu thức logarit đã cho.
Ví dụ: Cho a > 0, b > 0 thỏa Đk a 2 + b 2 = 7ab . Khẳng định nào sau này đúng:
A. 3log ( a + b ) =

1
( loga + logb )
2

B. log ( a + b ) =

C. 2 ( log a + log b ) = log ( 7 ab )

D. log

3
( loga + logb )
2

a+b 1
= ( loga + logb )
3
2

4. So sánh logarit với một số trong những trong những hoặc logarit với nhau
log 2 5

log 3 4

Ví dụ: Trong 4 số 3

2log 3 2

;3

1
; ÷
4

log o ,5 2

1
; ÷
 16 

số nào nhỏ hơn 1
log 2 5

log 3 4

A. 3

2log3 2

B. 3

1
C.  ÷
4

log 0,5 2

1
D.  ÷
 16 

2

://dethithpt – Website chuyên đề thi – tài liệu file word tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 115:

Với giá trị nào của x thì biểu thức f ( x ) = log 2 ( 2 x − 1) xác lập?
1

A. x ∈  ; +∞ ÷
2

Câu 116:

1


1 
B. x ∈  −∞; ÷ C. x ∈ ¡ /   D. x ∈ ( −1; +∞ )
2

2

2
Với giá trị nào của x thì biểu thức f ( x ) = ln ( 4 − x ) xác lập?

A. x ∈ ( −2; 2 ) B. x ∈ [ −2; 2]
Câu 117:

C. x ∈ ¡ / −2; 2

Với giá trị nào của x thì biểu thức f ( x ) = log 1
2

A. x ∈ [ −3;1]
Câu 118:

x −1
xác lập?
3+ x

C. x ∈ ¡ / ( −3;1)

B. x > 2

C. −1 < x < 1

B. x ∈ ( 1; +∞ )

C. x ∈ ( −1;0 ) ∪ ( 2; +∞ )

bằng bao nhiêu?

C. 4

D.2

B. 2

C. 4

D. 3

B. 3

C. 4

D. 5

Cho a > 0, a ≠ 1 , biểu thức D = log a3 a có mức giá trị bằng bao nhiêu?
A. 3

Câu 124:

4

Giá trị của biểu thức P = 22 log 2 12 + 3log 2 5 − log 2 15 − log 2 150 bằng bao nhiêu?
A. 2

Câu 123:

B. 16

a

Giá trị của biểu thức B = 2 log 2 12 + 3log 2 5 − log 2 15 − log 2 150 bằng bao nhiêu?
A.5

Câu 122:

D. x ∈ ( 0;3) ∪ ( 4; +∞ )

Cho a > 0, a ≠ 1 , giá trị của biểu thức A = a log
A. 8

Câu 121:

D. x < 3

3
2
Với giá trị nào của x thì biểu thức f ( x ) = log5 ( x − x − 2 x ) xác lập?

A. x ∈ ( 0;1)

Câu 120:

D. x ∈ ( −3;1)

2
Với giá trị nào của x thì biểu thức f ( x ) = log 6 ( 2 x − x ) xác lập?

A. 0 < x < 2
Câu 119:

B. x ∈ ¡ / [ −3;1]

D. x ∈ ¡ / ( −2; 2 )

B.

1
3

C. -3

D. −

1
3

1
Giá trị của biểu thức C = log 7 36 − log 7 14 − 3log 7 3 21 bằng bao nhiêu?
2
3

://dethithpt – Website chuyên đề thi – tài liệu file word tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất

A. -2
Câu 125:

B. 625

5
6

3

1
12

B. log 3

5
6

C. log 1
3

6
5

D. log 3

6

5

B. log 1 9

C. log 1 17

5

5

D. log5

1
15

2

B. 4 ln a + 2

C. 2 ln 2 a − 2

Cho a > 0, a ≠ 1 , biểu thức B = 2 ln a + 3log a e −

A. 4 ln a + 6 log a 4

Câu 130:

D. 58

C. 25

Cho a > 0, a ≠ 1 , biểu thức A = ( ln a + log a e ) + ln 2 a − log 2a e có mức giá trị bằng
A. 2 ln 2 a + 2

Câu 129:

1
2

Trong những số sau, số nào nhỏ nhất?
A. log 5

Câu 128:

D.

Trong những số sau, số nào lớn số 1?
A. log

Câu 127:

1
2

Cho a > 0, a ≠ 1 , biểu thức E = a 4loga2 5 có mức giá trị bằng bao nhiêu?
A. 5

Câu 126:

C. −

B. 2

A. 3

3
2

có mức giá trị bằng
ln a log a e

C. 3ln a −

B. 4 ln a

Cho a > 0, b > 0 , nếu viết log 3

(

5

3

ab

)

2
3

=

D. ln 2 a + 2

3
log a e

D. 6 log a e

x
y
log 3 a + log 3 b thì x + y bằng bao nhiêu:
5
15

B. 3

C. 2

D. 4

−0,2

Câu 131:

 a10 
Cho a > 0, b > 0 , nếu viết log 5 
÷
6 5
 b 

A. 3

Câu 132:

1
3

C. −

1
3

D. -3

Cho log 3 x = 3log 3 2 + log 9 25 − log 3 3 . Khi đó giá trị của x là:
A.

Câu 133:

B.

= x log 5 a + y log5 b bằng bao nhiêu?

200
3

Cho log 7

B.

40
9

C.

20
3

D.

25
9

1
= 2 log 7 a − 6 log 49 b . Khi đó giá trị của x là:
x
4

://dethithpt – Website chuyên đề thi – tài liệu file word tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất

A. 2a − 6b
Câu 134:

B. x =

D. log a ( b − c ) = log a b − log a c

Cho a, b, c > 0;a ≠ 1 , trong những xác lập sau, xác lập nào sai?
A. log a b =

1
logb a

B. log a b.log b c = log a c
D. log a ( b.c ) = log a b + log a c

C. log ac b = c log a b

Cho a, b, c > 0;a, b ≠ 1 . Trong những xác lập sau, xác lập nào sai?
B. log a b = log a c ⇔ b = c

A. a log a b = b
C. log b c =
Câu 137:

log a c
log a b

D. log a b > log a c ⇔ b > c

Cho a, b, c > 0, a > 1 . trong những xác lập sau, xác lập nào sai?
A. log a b < log a c ⇔ b < c
C. log a b > c ⇔ b > c

Câu 138:

Câu 139:

Câu 141:

B. log a b > log a c ⇔ b > c
D. a b > a c ⇔ b > c

Cho a, b, c > 0, a > 1 . Trong những xác lập sau, xác lập nào sai?
A. log a b > log a c ⇔ b < c

B. a

C. log a b c

D. log a b > 0 ⇔ b < 1

2

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can tải về the paper by clicking the button above.

Share Link Down Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Biết #log #log #aabc #khi #đó #giá #trị #của #bieeur #thức #loga #bằng

4178

Video Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biết log 2 log 3 aabc khi đó giá trị của bieeur thức 2 3 4 a loga bc bằng Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biết #log #log #aabc #khi #đó #giá #trị #của #bieeur #thức #loga #bằng #Đầy #đủ