Mẹo về Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 2022 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 2022 được Update vào lúc : 2022-01-18 10:55:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 10:55:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vì (x^2 + x + 4 > 0)với mọi x nên phương trình (left( x – 3 right)left( x^2 + x + 4 right) = 0)chỉ có một nghiệm là x = 3. Do đó, đồ thị của hàm số đã cho chỉ có một giao điểm với trục hoành.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7

Chọn những đáp án đúng nhất trong những đáp án A, B, C, D

Câu 1

Hàm số (y = – x^4 over 2 + 1)đồng biến trên khoảng chừng chừng:

A. (-; 0) B. (1; +) C. (-3; 4) D. (-; 1)

Lời giải rõ ràng:

Chọn A.

Hàm số dạng này còn tồn tại một điểm cực lớn tại x = 0 và đồng biến trên khoảng chừng chừng (-; b) với b 0. Vậy hàm số đồng biến trên khoảng chừng chừng (-; 0).

Câu 2

Với giá trị nào của m, hàm sốnghịch biến trên mỗi khoảng chừng chừng xác lập của nó?

A. (m = – 1) B. (m > 1)

C. (m in left( – 1;1 right)) D. (m le – 5 over 2)

Lời giải rõ ràng:

Chọn D

(eqalign
& y’ = – x + 4x + 2m + 1 over left( 2 – x right)^2;,y’ le 0left( x ne 2 right) cr
& Leftrightarrow Delta ‘ = 2m + 5 le 0 cr)

dấu = xẩy ra nhiều nhất tại hai điểm, nên hàm số nghịch biến trên những khoảng chừng chừng (-; 2) và (2; +) khi (m le – 5 over 2).

Câu 3

Các điểm cực tiểu của hàm số là:

A. (x = – 1) B. (x = 5)

C. (x = 0) D. (x = 1,,,x = 2)

Lời giải rõ ràng:

Chọn C

Ta có (yleft( 0 right) = 2,,,,,,,,,,,,,,yleft( a right) = a^4 + 3a^2 + 2 ge 2)với mọi a 0

Vậy hàm số có một điểm cực tiểu là x = 0.

Câu 4

Giá trị lớn số 1 của hàm số là:

A. 3 B. 2 C. -5 D. 10

Lời giải rõ ràng:

Chọn B

Với mọi x 0 ta đều phải có (y = 4 over x^2 + 2 le 4 over 0 + 2 = 2)

nên hàm số đạt giá trị lớn số 1 khi x = 0 hay (mathop max ylimits_R = 2).

Câu 5

Cho hàm số

A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng chừng chừng xác lập;

B. Hàm số đồng biến trên khoảng chừng chừng (-;+);

C. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng chừng chừng xác lập;

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng chừng chừng (-;+).

Lời giải rõ ràng:

Chọn A

Câu 6

Tọa độ giao điểm của đồ thị những hàm số (y = x^2 – 2x – 3 over x – 2)và là:

A. (2; 2) B. (2; -3) C(-1; 0) D. (3; 1)

Lời giải rõ ràng:

Chọn C

Hàm số (y = x^2 – 2x – 3 over x – 2)không xác lập tại x = 2 nên phải loại (A), (B).

Thay x = 3 vào hàm số trên, ta được y(3) = 0. Mặt khác, hàm số thứ hai có mức giá trị là 4 khi x = 3, do đó loại (D). Vậy (C) là xác lập đúng.

Câu 7

Số giao điểm của đồ thị hàm số (y = left( x – 3 right)left( x^2 + x + 4 right))với trục hoành là:

A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

Lời giải rõ ràng:

Chọn D

Vì (x^2 + x + 4 > 0)với mọi x nên phương trình (left( x – 3 right)left( x^2 + x + 4 right) = 0)chỉ có một nghiệm là x = 3. Do đó, đồ thị của hàm số đã cho chỉ có một giao điểm với trục hoành.

Sachbaitap

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #tập #trắc #nghiệm #trang #sách #bài #tập #sbt #giải #tích

Related posts:

4362

Clip Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 sách bài tập (sbt) giải tích 12 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #trắc #nghiệm #trang #sách #bài #tập #sbt #giải #tích