Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-28 06:08:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 được Update vào lúc : 2022-03-28 06:07:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 Unit 1: Nice to see you again giúp bạn giải những bài tập trong sách bài tập tiếng anh, học tốt tiếng anh 4 triệu tập vào việc sử dụng ngôn từ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để tăng trưởng bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

    Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 Mới
    Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 4

1. Complete and say the words aloud. (Hoàn thành từ tiếp Từ đó đọc lớn những từ này)

1. Linda

2. Hello

3. Nice

4. Night/Light

2. Complete with the words…(Hoàn thành với những từ phía trên và đọc lớn những câu này)

1. Hi. I’m Linda.

2. Hello. I’m Nam 

3. Nice to see you again.

4. Good night, Mum.

Hướng dẫn dịch:

1. Chào. Mình là Linda

2. Xin chào, tôi là Nam.

3. Rất vui khi được hội ngộ bạn

4. Chúc mẹ ngủ ngon.

1. Put the words and…(Xếp những từ và cụm từ vào dưới những bức tranh sao cho đúng)

Good morning
Bye
Hello
Good night
Good afternoon
Goodbye

2. Look and write. (Nhìn và viết)

1. again

2. Good

3. tomorrow 

4. night

Hướng dẫn dịch:

1. Rất vui khi được hội ngộ bạn

2. Xin chào buổi sáng, cô Hiền

3. Hẹn gặp cậu ngày mai

4. Chúc ngủ ngon

1. Read and match (Đọc và nối câu)

1 – d
2 – e
3 – b
4 – a
5 – c

Hướng dẫn dịch:

1. – Chào buổi sáng, cả lớp.

– Chúng em chào buổi sáng, cô Hiền.

2. – Bạn có khỏe không, Mai?

– Tớ rất khỏe, cảm ơn cậu.

3. – Chào tạm biệt, cô Hiền.

– Tạm biệt em, Hoa. Hẹn hội ngộ em vào trong thời gian ngày mai.

4. – Rất vui được hội ngộ cậu.

– Tớ cũng rất vui được hội ngộ cậu.

5. – Chúc ngủ ngon. 

– Chúc ngủ ngon. 

2. Put the words… (Xếp từ theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to lên)

1. Nice to see you again.

2. How are you?

3. See you later.

4. I am very well.

Hướng dẫn dịch:

1. Rất vui khi được hội ngộ bạn

2. Bạn có khỏe không?

3. Hẹn hội ngộ cậu

4. Tớ rất khỏe

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

1. Good morning

2. Goodbye, Miss Hien.

3. Nice to meet you, too.

4. Good night.

2. Practise greeting your teachers school (Luyện tập chào hỏi thầy cô ở trường)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành xong xong hội thoại)

1. afternoon

2. Hi.

3. fine

4. thanks 

Hướng dẫn dịch:

Nam: Chào buổi chiều, cô Hiền.

Cô Hiền: Chào Nam. Em có khỏe không?

Nam: Em khỏe, em cảm ơn cô. Cô thì sao ạ?

Cô Hiền: Cô khỏe. Cảm ơn em.

2. Read and circle the correct answers. (Đọc và khoanh tròn câu vấn đáp)

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, tên tớ là Lê Nam. Tớ ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô. Tớ hoc ở trường tiều học Nguyễn Du. Nó là một ngôi trường lớn ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô. Tớ có thật nhiều bạn. Tony, Phong, Linda và Mai là những người dân dân bạn của tớ.

1. Lê Nam là một học viên tiểu học à? – Đúng thế

2. Trường của cậu ấy ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô à? – Đúng thế

3. Trường của cậu ấy nhỏ phải không? – Không

4. Linda là bạn cậu ấy à? – Đúng thế

1. Look and write…(Nhìn và viết, sử dụng những thông tin từ cuốn sách của những học viên)

1. Good morning. I’m Miss Hien. I’m from Viet Nam. I’m a teacher.

2. Good afternoon. My name is Mai. I’m from Viet Nam. I’m a pupil.

3. Hello. I’m Tom. I’m from America. I’m a pupil.

4. Hi. I’m Linda. I’m from England. I’m a pupil

Hướng dẫn dịch:

1. Chào buổi sáng. Cô là cô Hiền. Cô tới từ Việt Nam. Cô là một cô giáo.

2. Xin chào buổi chiều. Tên tôi là Mai. Tôi tới từ Việt Nam. Tôi là một học viên

3. Xin chào. Tôi là Tom Tôi tới từ Mỹ. Tôi là một học viên.

4. Xin chào, tôi tới từ nước Anh. Tôi là một học viên.

2. Write about your friend (Viết về bạn của bạn)

Hướng dẫn dịch:

My friend’s name is My Linh. Her school is Tran Quoc Toan primary school. Her hometown is Hai Duong. Her friends are Trang. Chi and Nam.

My friend’s name is Bao Nam. His school is Nguyen Hue primary school. His hometown is Vung Tau. His friends are Binh, Toan and Hai.

A. PHONICS (T) Complete and say the words aloud.

UNIT 1. Nice to see you again 

Bài 1. Rất vui khi được hội ngộ bạn

A. PHONICS (PHÁT ÂM)

(T) Complete and say the words aloud.

(hoàn thành xong xong từ tiếp Từ đó đọc lớn những từ này)

1. _inda       2. he__o       3. _ice           4. _ight

KEY:

1. Linda

2. hello (xin chào)

3. nice (đẹp)

4. night (buổi đêm)(lưu ý light là một trong từ nghĩa là ánh sáng)

2) Complete with the words above and say the sentences aloud

Hoàn thành với những từ phía trên và đọc lớn những câu này

1. Hi. I’m ________.

2.__________. I’m Nam.

3. ________to see you again.

4. Good_______, Mum.

KEY: 

1. Linda.

Xin chào. Tôi là Linda.

2. Hello. 

Xin chào, tôi là Nam.

3. Nice

Rất vui khi được hội ngộ bạn

4. night

Chúc mẹ ngủ ngon.

B. VOCABULARY– Từ vựng

(T) Put the words and phrases under the correct pictures

Xếp những từ và cụm từ vào dưới những bức tranh sao cho đúng

KEY:

Good morning

Hello

Good afternoon

Bye

Good night

Goodbye

2) Look and write. (nhìn và viết)

KEY:

1. again

Rất vui khi được hội ngộ bạn

2. Good

xin chào buổi sáng, cô Hiền.

3. tomorrow 

Hẹn gặp cậu ngày mai

4. night

Chúc ngủ ngon

C. SENTENCE PATTERNS- cặp câu

1. Read and match

Đọc và nối câu

KEY:

1d

Good morning, class.Good morning, Miss Hien.

Chào buổi sáng, cả lớp. Chúng em chào buổi sáng, cô Hiên.

2e

How are you, Mai?I’m very well, thank you.

bạn có khỏe không, Mai? Tớ rất khỏe, cảm ơn cậu

3b

Goodbye, Miss Hien. Bye, Hoa. See you tomorrow

Chào tạm biệt, cô Hiên. Tạm biệt em, Hoa. Hẹn hội ngộ em vào trong thời gian ngày mai.

4a

Nice to see you again. Nice to see you, too.

Rất vui được hội ngộ cậu. Tớ cũng rất  vui được hội ngộ cậu.

5c

Good night. Good night.

Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. 

2) Put the words in order. Then read aloud.

Xếp từ theo thứ tự đúng . Sau đó đọc to lên

KEY:

1. Nice to see you again.

Rất vui khi được hội ngộ bạn

2. How are you?

Bạn có khỏe không?

3. See you later.

Hẹn hội ngộ cậu

4. I am very well.

Tớ rất khỏe

D.    SPEAKING (nói)

1) Read and reply (đọc và đáp lại)

KEY:

a. Chào buổi sáng.

b. Tạm biệt. Hẹn hội ngộ vào trong thời gian ngày mai.

c. Rất vui khi được gặp bạn.

d. Chúc ngủ ngon

2) Practise greeting your teachers school 

(Luyện tập chào giáo viên ở trường)

E. READING (đọc)

1) Read and complete. (đọc và hoàn thành xong xong hội thoại)

KEY: 


1. afternoon

Chào buổi chiều, cô Hiên.

2. Hi.

Chào Nam. Em có khỏe không?

3. fine

Em khỏe, em cảm ơn cô. Cô thì sao ạ?

4. thanks 

Cô khỏe. Cảm ơn em

2) Read and circle the correct answers.

Đọc và khoanh tròn câu vấn đáp

KEY:

1 a

Le Nam là một học viên tiểu học à? đúng thế

2a

Trường của cậu ấy ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô à? Đúng thế

3b

Trường của cậu ấy nhỏ phải không? Không

4a

Linda là bạn cậu ấy à? đúng thế

Xin chào, tên tớ là Lê Nam. Tớ ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô. Tớ hoc ở trường tiều học Nguyễn Du. Nó là một ngôi trường lớn ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô. Tớ có thật nhiều bạn. Tony, Phong, Linda và Mai là những người dân dân bạn của tớ.

F. WRITING (viết)

Look and write. Use the information from the Pupil’s Book.

Nhìn và viết, sử dụng những thông tin từ cuốn sách của những học viên

KEY:

2. Good afternoon. My name is Mai. I’m from Viet Nam. I’m a pupil.

xin chào buổi chiều. Tên tôi là Mai. Tôi tới từ Việt Nam. Tôi là một trong học viên

3. Hello. I’m Tom. I’m from America. I’m a pupil.

Xin chào. Tôi là Tom Tôi tới từ Mỹ. Tôi là một trong học viên

4. Hi. I’m Linda. I’m from England. I’m a pupil

Xin chào, tôi tới từ nước Anh. Tôi là một trong học viên

2) write about your friend (viết về bạn của bạn)

His/ her name:…………………. (tên cậu/cô ấy là)

His/ her school: ………………….(trường của cậu/cô ấy là)

His/ her hometown :  …………………(quê nhà đất của cậu/cô ấy là)

His/ her friends ………………… (những người dân dân bạn của cậu/cô ấy là)

Sachbaitap

Báo lỗi – Góp ý

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Anh 4 mới – Xem ngay

Xem thêm tại đây: Unit 1. Nice to see you again

Share Link Cập nhật Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #tiếng #anh #unit #lớp

4620

Clip Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập tiếng anh unit 1 lớp 4 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #tiếng #anh #unit #lớp #Đầy #đủ