Mẹo về Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 10:19:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 10:19:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Người ta đã sẵn sàng sẵn sàng 32 850 quyển vở phân đều cho 4 trường. Hỏi mỗi trường nhận được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở và còn thừa mấy quyển ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải rõ ràng:

Bài 2

Người ta đã sẵn sàng sẵn sàng 32 850 quyển vở phân đều cho 4 trường. Hỏi mỗi trường nhận được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở và còn thừa mấy quyển ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

4 trường : 32 850 quyển vở

1 trường : … quyển vở ?

Thừa : … quyển vở ?

Thực hiện phép chia 32 850 cho 4; thương là số quyển vở mỗi trường nhận được; số dư là số quyển vở còn thừa.

Lời giải rõ ràng:

Ta có : 32 850 : 4 = 8212 dư 2

Vậy mỗi trường được trao nhiều nhất là 8212 quyển vở và thừa 2 quyển.

Đáp số: 8212 quyển; thừa 2 quyển.

Bài 3

Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

12 729

6

21 798

7

49 687

8

30 672

9

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số bị chia cho số chia rồi điền giá trị của thương và số dư vào bảng.

Lời giải rõ ràng:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

12 729

6

2121

3

21 798

7

3114

0

49 687

8

6210

7

30 672

9

3408

0

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Down Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #chia #số #có #năm #chữ #số #cho #số #có #một #chữ #số #tiếp #theo

4242

Video Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 150 : chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #chia #số #có #năm #chữ #số #cho #số #có #một #chữ #số #tiếp #theo #Mới #nhất