Thủ Thuật Hướng dẫn ? airdrop: metatrucks ? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa ? airdrop: metatrucks ? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-18 11:04:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

? airdrop: metatrucks
? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool
? trình làng: +1 mục
? Ngày kết thúc: 28 tháng 2
? / b> Ngày phân phối: 1 tháng sau khi TGE

Chuyển đến airdrop trang

a> ? Hướng dẫn từng bước:
? Hoàn thành toàn bộ những tác vụ nhất định
? b > Gửi rõ ràng với bep-20 địa chỉ ví
? trình làng bạn bè của bạn cho những mục +1

? b > tin tức:
MetaTruck là một mã thông báo rất khó vỡ (NFT) trực tuyến Metaverse mà những người dân chơi có phần thưởng với những mã thông báo Metatruck $ MTT khi họ chơi.

? / b> Trang web: ://metatrucks.club/
? LƯU Ý: –
? / b> 100 người tiêu dùng số 1 với nhiều mục nhập nhiều nhất sẽ chia sẻ 200.000 $ MTT t Okens
? 200 Người thắng lợi ngẫu nhiên sẽ chia sẻ 100.000 $ MTT tokens

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Vui lòng thực thi nghiên cứu và phân tích của riêng bạn trước lúc tham gia bất kỳ dự án công trình bất Động sản airdrops nào, cũng là airdrop là miễn phí 100%. Đừng gửi bất kỳ khoản phí hoặc xu nào để nhận mã thông báo AirDrop. Chỉ cần tham gia AirDrop miễn phí. ? Airdrop: MetaTrucks
? Value: 300,000 $MTT Prize Pool
? Referral: +1 Entries
? End Date: 28th February
? Distribution Date: 1 Month After TGE

Go to the Airdrop Page

? Step-by-step guide:
? Complete all the given tasks
? Submit details with BEP-20 wallet address
? Refer your friends for +1 entries

? Information:
Metatruck is a Non-Fungible Token (NFT)-based trực tuyến Metaverse that rewards players with Metatruck token $MTT as they play.

? Website: ://metatrucks.club/

? Note:-
? Top 100 users with the most entries will share 200,000 $MTT tokens
? 200 random winners will share 100,000 $MTT tokens

Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% không lấy phí. Don’t send any fee or penny for receiving airdrop tokens. Just join airdrop for không lấy phí.

4168

Video ? airdrop: metatrucks ? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip ? airdrop: metatrucks ? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật ? airdrop: metatrucks ? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật ? airdrop: metatrucks ? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về ? airdrop: metatrucks ? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết ? airdrop: metatrucks ? Giá trị: 300.000 $ MTT Pool Pool vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#airdrop #metatrucks #Giá #trị #MTT #Pool #Pool