Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 13:33:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 13:33:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thiên hà cách chúng ta d = 200.000 năm ánh sáng. Theo công thức Hớp.. – bơn, tốc độ lùi ra xa của thiên hà là :

Đề bài

Tính tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng.

Lời giải rõ ràng

Thiên hà cách chúng ta d = 200.000 năm ánh sáng. Theo công thức Hớp.. – bơn, tốc độ lùi ra xa của thiên hà là :

v = H.d = 1,7.10-2.200 000(m/s)

( Rightarrow ) v = 3400(m/s)

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sgk #vât #nâng #cao

4613

Review Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu c1 trang 315 sgk vật lý 12 nâng cao Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #vât #nâng #cao #Mới #nhất