Hướng dẫn cài auto bông hoa facebook miễn phí, giống tăng tương tác bạn bè nhanh chóng hiệu quả gấp 1000 lần bình thường
auto bong hoa FB
** Tác dụng auto bông hoa facebook như sau:
+ Bạn bè viết bài mới là mình nhảy vào thả bông hoa bài viết
+ Tăng reach, ưu tiên khi post bài,
** Bạn nào muốn cài thả bông thì chịu khó nhắn tin admin ( hình bên phải ấy)