Thủ Thuật về Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-21 10:10:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học được Update vào lúc : 2022-02-21 10:10:01 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá sinh viên
Giáo viên sẽ tiến hành nhìn nhận theo 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chuẩn
07 tiêu chuẩn về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá sinh viên

Các tiêu chuẩn (10)

1. Việc kiểm tra nhìn nhận gồm có:

a. Đánh giá việc nhập học của tân sinh viên bằng kết quả nguồn vào.

b. Đánh giá sự tiến bộ trong hoc tập của sinh viên thông qua một ma trận điểm số/biểu đồ/hồ sơ học tập nêu rõ kĩ năng của sinh viên và thông qua chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên thiết kế nhờ vào kết quả đầu ra.

c. Đánh giá bài thi cuối khóa/tốt nghiệp của sinh viên bằng Bảng Danh mục kiểm tra kĩ năng sinh viên tốt nghiêp (Graduate Competency Check-List) hoặc bằng một kỳ kiểm tra tích hợp và toàn vẹn và tổng thể.

2. Theo nguyên tắc học tập ở tuổi trưởng thành, những học viên trưởng thành thích được nhìn nhận bằng những phương pháp nhờ vào tiêu chuẩn và thông qua sự phối hợp giữa tự nhìn nhận, bạn bè nhìn nhận, và giảng viên nhìn nhận.(3.1)

3. Giảng viên cần phục vụ nhiều hình thức nhìn nhận phong phú thông qua những phương pháp tự nhìn nhận, bạn cùng học nhìn nhận và giảng viên nhìn nhận nhờ vào nguyên tắc minh bạch, linh hoạt, có xem xét, và hướng tới kết quả. Các tiêu chuẩn nhìn nhận nên phải thương lượng rõ ràng với mọi thành viên tham gia học phần. Các kế hoạch nhìn nhận phải thích hợp nhằm mục đích mục tiêu nhìn nhận được kết quả học tập mong đợi.

4. Việc thực thi nhìn nhận tương ứng với mọi tiềm năng và mọi lãnh vực đã dạy trong chương trình.(3.3).

5. Giảng viên cần sử dụng nhiều phương pháp kiểm tra nhìn nhận rất rất khác nhau để phục vụ những tiềm năng nhìn nhận rất rất khác nhau như chẩn đoán/khảo sát, nhìn nhận tiến trình học tập, và nhìn nhận kết thúc học phần hoặc khóa học.(3.4).

6. Phạm vi và trọng số của những kế hoạch kiểm tra nhìn nhận phải rõ ràng và được phổ cập đến mọi đối tượng người dùng người tiêu dùng quan tâm. (3.5).

7. Các tiêu chuẩn vận dụng trong những kế hoạch kiểm tra nhìn nhận phải minh bạch và nhất quán trong toàn bộ chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.(3.6).

8. Thường xuyên vận dụng những quy trình để bảo vệ đến mức tối đa rằng những kế hoạch kiểm tra nhìn nhận đều phải có mức giá trị, uy tín, và được thực thi một cách công minh. (3.7).

9. Có những quy định hợp lý về thủ tục khiếu nại kết quả nhìn nhận đựng sinh viên sử dụng khi cần. (3.9).

10. Độ tin cậy và tính giá trị của những phương pháp kiểm tra nhìn nhận được ghi lại bằng văn bản và thẩm định thường xuyên; những phương pháp kiểm tra nhìn nhận mới thường xuyên được tăng trưởng và thử nghiệm.(3.10).

Giải thích

Đánh giá sinh viên là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục ĐH. Kết quả nhìn nhận sẽ ảnh hưởng thâm thúy đến việc nghiệp của sinh viên sau này. Vì vậy, việc nhìn nhận nên phải thực thi một cách chuyên nghiệp trong số đó cần triệu tập nhiều vào nhìn nhận kiến thức và kỹ năng và kỹ năng thông qua quy trình kiểm tra và thi tuyển. Đánh giá cũng phục vụ cho nhà trường những thông tin có mức giá trị về hiệu suất cao giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dịch vụ tương hỗ người học. Các nguyên tắc nhìn nhận sinh viên nên phải có những yêu cầu sau:

• Các thủ tục nhìn nhận phải đo được kết quả học tập mong đợi và những tiềm năng khác của chương trình;

• Đánh giá phải phù phù thích phù thích hợp với tiềm năng, cả ở khâu chẩn đoán/khảo sát, khởi đầu hay tổng kết; có những tiêu chuẩn xếp hạng/cho điểm rõ ràng và được thông tin từ trước.

• Đánh giá nên phải thực thi bởi những người dân dân làm rõ vai trò nhìn nhận đựng hoàn toàn hoàn toàn có thể nhìn nhận được những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng và kĩ năng của sinh viên, và trong Đk được được cho phép, tránh việc chỉ nhờ vào quyết định hành động hành vi / nhìn nhận của chỉ một người;

• Tính đến toàn bộ những hậu quả hoàn toàn hoàn toàn có thể có do quy định thi tuyển;

• Cần có những quy định rõ ràng về việc nghỉ học của sinh viên, bệnh tật và những trường hợp khác;

• Đảm bảo việc nhìn nhận phải uy tín có nhờ vào nguyên tắc của nhà trường;

• Đánh giá nên phải kiểm tra về mặt hành chính nhằm mục đích mục tiêu đảm bảo sự đúng chuẩn của những nguyên tắc;

• Sinh viên được thông báo rõ ràng về phương pháp nhìn nhận kiểm tra, họ sẽ trải qua những kỳ thi gì hay được nhìn nhận bằng những phương pháp nào, họ sẽ đạt được gì và những tiêu chuẩn nào được vận dụng khi nhìn nhận họ.

Câu hỏi

• Tân sinh viên đã đã có được nhìn nhận lúc nhập học hay là không?

• Sinh viên đã đã có được nhìn nhận lúc ra trường hay là không?

• Việc kiểm tra và thi tuyển phủ kín nội dung và tiềm năng của từng học phần cũng như toàn chương trình đến mức độ nào?

• Việc nhìn nhận đã đã có được thực thi nhờ vào tiêu chuẩn hay là không?

• Các phương pháp dùng để xem nhận có phong phú không? Các phương pháp đó là gì?

• Tiêu chí cho đậu/ đánh trượt có rõ ràng hay là không?

• Các quy định về kiểm tra thi tuyển có rõ ràng không?

• Các quy trình kiểm tra, thi tuyển có rõ ràng, được phổ cập cho mọi người, và được tuân thủ ngặt nghèo hay là không?

• Có cơ chế nào nhằm mục đích mục tiêu đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, thi tuyển hay là không?

• Sinh viên có hài lòng với những quy trình này sẽ không còn hề? Sinh viên có than phiền gì không?

• Có những quy định rõ ràng về việc thi lại hay là không? Sinh viên có hài lòng với những quy định này sẽ không còn hề?

• Một phương pháp nhìn nhận học phần thường dùng là thông qua bài tiểu luận cuối học phần/khóa học. Cách nhìn nhận này nên phải được đặc biệt quan trọng quan trọng lưu ý. Trong bài tiểu luận cuối học phần/khóa học, sinh viên nên phải chứng tỏ kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kỹ năng của tớ, đồng thời phải đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết kĩ năng sử dụng những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng/kỹ năng đó trong trường hợp mới.

• Có những quy định rõ ràng nào cho việc nhìn nhận thông qua bài tiểu luận hoặc đề án cuối học phần hay là không?

• Có những tiêu chuẩn để xem nhận bài tiểu luận hoặc đồ án cuối học phần/khóa học hay là không?

• Tiểu luận hoặc đề án cuối học phần được sẵn sàng sẵn sàng ra làm thế nào (về mặt nội dung, phương pháp, kỹ năng)?

• Mức độ yêu cầu riêng với bài tiểu luận hoặc đồ án cuối học phần/khóa học có thích hợp không?

• Việc thực thi bài tiểu luận hoặc đồ án cuối học phần/khóa học có gặp phải tình trạng “nghẽn cổ chai” hay là không? Nếu có, nguyên nhân là vì đâu?

• Hãy mô tả việc hướng dẫn sinh viên.

Nguồn minh chứng

• Ví dụ về đánh giá trong quá trình học, đề án, đề tài, bài thi cuối kỳ

• Hệ thống cho điểm, thang điểmn

• Quy trình điều chỉnh điểm

• Quy trình khiếu nại điểm

• Đề cương học phần, chương trình chi tiết

• Quy định kiểm tra, thi cử.

Giáo viên sẽ tiến hành nhìn nhận theo 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chuẩn

Bộ GD-ĐT vừa ra thông tư phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông mới với 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chuẩn có hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành từ thời gian ngày 10/10/2022.

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng riêng với giáo viên trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa bán trú và những tổ chức triển khai triển khai, thành viên có liên quan.

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên làm vị trí vị trí căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự nhìn nhận phẩm chất, kĩ năng; xây dựng và thực thi kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao kĩ năng trình độ, trách nhiệm phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục.

Cùng đó làm vị trí vị trí căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông nhìn nhận phẩm chất, kĩ năng trình độ, trách nhiệm của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng tăng trưởng kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên phục vụ tiềm năng giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Cụ thể những chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm 5 tiêu chuẩn với 15 tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn 1 – Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ những quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm tay nghề tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo.

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

a) Mức đạt: Thực hiện trang trọng những quy định về đạo đức nhà giáo;

b) Mức khá: Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm tay nghề tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

a) Mức đạt: Có tác phong và phương pháp thao tác phù phù thích phù thích hợp với việc làm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

b) Mức khá: Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực; ảnh hưởng tốt đến học viên;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo; ảnh hưởng tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo

Tiêu chuẩn 2 – Phát triển trình độ, trách nhiệm

Nắm vững trình độ và thành thạo trách nhiệm; thường xuyên update, nâng cao kĩ năng trình độ và trách nhiệm phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục.

Tiêu chí 3: Phát triển trình độ bản thân

a) Mức đạt: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và hoàn thành xong xong khá khá đầy đủ những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trình độ theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân;

b) Mức khá: Chủ động nghiên cứu và phân tích và phân tích, update kịp thời yêu cầu thay đổi về kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trình độ; vận dụng sáng tạo, thích hợp những hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao kĩ năng trình độ của tớ mình;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm tay nghề tay nghề về tăng trưởng trình độ của tớ mình nhằm mục đích mục tiêu phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục.

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên

a) Mức đạt: Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục;

b) Mức khá: Chủ động trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù phù thích phù thích hợp với Đk thực tiễn của nhà trường và địa phương;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên

a) Mức đạt: Áp dụng được những phương pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng cho học viên;

b) Mức khá: Chủ động update, vận dụng linh hoạt và hiệu suất cao những phương pháp dạy học và giáo dục phục vụ yêu cầu thay đổi, phù phù thích phù thích hợp với Đk thực tiễn;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề tay nghề vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên.

Tiêu chí 6: Kiểm tra, nhìn nhận theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên

a) Mức đạt: Sử dụng những phương pháp kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên;

b) Mức khá: Chủ động update, vận dụng sáng tạo những hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra nhìn nhận theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tay nghề triển khai hiệu suất cao việc kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên.

Tiêu chí 7: Tư vấn và tương hỗ học viên

a) Mức đạt: Hiểu những đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên và nắm vững quy định về công tác thao tác thao tác tư vấn và tương hỗ học viên; thực thi lồng ghép hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học và giáo dục;

b) Mức khá: Thực hiện hiệu suất cao những giải pháp tư vấn và tương hỗ phù phù thích phù thích hợp với từng đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học và giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tay nghề triển khai hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học và giáo dục.

Tiêu chuẩn 3 – Xây dựng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên giáo dục

Thực hiện xây dựng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên giáo dục bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường.

Tiêu chí 8: Xây dựng văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn nhà trường

a) Mức đạt: Thực hiện khá khá đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ứng xử của nhà trường theo quy định;

b) Mức khá: Đề xuất giải pháp thực thi hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ứng xử của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu suất cao những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ứng xử trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có);

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong việc xây dựng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn lành mạnh trong nhà trường.

Tiêu chí 9: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

a) Mức đạt: Thực hiện khá khá đầy đủ những quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức triển khai triển khai học viên thực thi quyền dân chủ trong nhà trường;

b) Mức khá: Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của tớ mình, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên (nếu có);

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, của tớ mình, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

Tiêu chí 10: Thực hiện và xây dựng trường học bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, phòng chống bạo lực học đường

a) Mức đạt: Thực hiện khá khá đầy đủ những quy định của nhà trường về trường học bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, phòng chống bạo lực học đường;

b) Mức khá: Đề xuất giải pháp xây dựng trường học bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về trường học bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, phòng chống bạo lực học đường (nếu có);

c) Mức tốt: Là điển hình tiên tiến và phát triển và tăng trưởng về thực thi và xây dựng trường học bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, phòng chống bạo lực học đường; chia sẻ kinh nghiệm tay nghề tay nghề xây dựng và thực thi trường học bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, phòng chống bạo lực học đường.

Tiêu chuẩn 4 – Phát triển quan hệ giữa nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình và xã hội

Tham gia tổ chức triển khai triển khai và thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt tăng trưởng quan hệ giữa nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống và góp sức cho học viên

Tiêu chí 11: Tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan

a) Mức đạt: Thực hiện khá khá đầy đủ những quy định hiện hành riêng với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan;

b) Mức khá: Tạo dựng quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan;

c) Mức tốt: Đề xuất với nhà trường những giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan.

Tiêu chí 12: Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình, xã hội để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học cho học viên

a) Mức đạt: Cung cấp khá khá đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có liên quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên;

b) Mức khá: Chủ động phối phù thích phù thích hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong việc thực thi những giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về quy trình học tập, rèn luyện và thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục của học viên.

Tiêu chí 13: Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình, xã hội để thực thi giáo dục đạo đức, lối sống và góp sức cho học viên

a) Mức đạt: Tham gia tổ chức triển khai triển khai, phục vụ thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về đạo đức, lối sống của học viên;

b) Mức khá: Chủ động phối phù thích phù thích hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong thực thi giáo dục đạo đức, lối sống và góp sức cho học viên;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống và góp sức cho học viên.

Tiêu chuẩn 5 – Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa bản địa, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong dạy học, giáo dục

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa bản địa, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, khai thác và sử dụng những thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong dạy học, giáo dục.

Tiêu chí 14: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa bản địa

a) Mức đạt: Có thể sử dụng được những từ ngữ tiếp xúc đơn thuần và giản dị bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (riêng với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc bản địa bản địa riêng với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc bản địa bản địa;

b) Mức khá: Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần và giản dị, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần và giản dị, quen thuộc liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai (riêng với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc bản địa bản địa riêng với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc bản địa bản địa;

c) Mức tốt: Có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần và giản dị về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (riêng với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc bản địa bản địa riêng với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc bản địa bản địa.

Tiêu chí 15: Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong dạy học, giáo dục

a) Mức đạt: Sử dụng được những ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong dạy học, giáo dục và quản trị và vận hành học viên theo quy định; hoàn thành xong xong những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin và những thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong dạy học, giáo dục theo quy định;

b) Mức khá: Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin và học liệu số trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, giáo dục; update và sử dụng hiệu suất cao những ứng dụng; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp nâng cao kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, giáo dục tộc;

Cách xếp loại kết quả nhìn nhận

Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt, giáo viên phải đảm bảo có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt tới tốt, trong số đó có những tiêu chuẩn thuộc Tiêu chuẩn 2 – Phát triển trình độ trách nhiệm đạt tới tốt.

Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá, phải có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong số đó những tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 2 – Phát triển trình độ trách nhiệm đạt tới khá trở lên;

Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt, giáo viên có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên.

Giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên nếu có tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt (tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt lúc không phục vụ yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn đó).

Các giáo viên sẽ tự nhìn nhận theo chu kỳ luân hồi luân hồi một năm một lần vào thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học.

Người đứng góp vốn góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận giáo viên theo chu kỳ luân hồi luân hồi hai năm một lần vào thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng, được sự đồng ý của cơ quan quản trị và vận hành cấp trên, nhà trường tinh giảm chu kỳ luân hồi luân hồi nhìn nhận giáo viên.

Thanh Hùng

Vietnamnet

File đính kèm:

thong-tu-20-2022-tt-bgddt-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-co-so-giao-duc-pho-thong.pdf

Xem tin theo ngày:

07 tiêu chuẩn về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học

Vừa qua, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo đã phát hành Thông tư 39/2022/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy từ xa trình độ ĐH.

Mục lục nội dung nội dung bài viết

07 tiêu chuẩn về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 8 Thông tư 39/2022/TT-BGDĐT quy định 07 tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng về hoạtđộng kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học trình độ ĐH gồm có:

1. Hoạt động kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học (gồm có cả xếp hạng tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp, cấp phép văn bằng) được thiết kế và triển khai thực thi phù phù thích phù thích hợp với hình thức đào tạo và giảng dạy và giảng dạy từ xa, phục vụ đúng những quy định hiện hành.

2. Việc kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học được thiết kế phù phù thích phù thích hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra.

3. Quy định về kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học (gồm có thời hạn, phương pháp, tiêu chuẩn, trọng số, cơ chế phản hồi và những nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo minh bạch đến người học.

4. Phương pháp kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập phong phú (trực tiếp, trực tuyến), bảo vệ độ giá trị, độ tin cậy; nhìn nhận đúng chuẩn, khách quan và công minh.

5. Kết quả kiểm tra, nhìn nhận được phản hồi kịp thời để người học cải tổ việc học tập.

6. Ban hành và minh bạch quy trình xử lý và xử lý khiếu nại về kết quả kiểm tra, nhìn nhận đựng người học thuận tiện và đơn thuần và giản dị tiếp cận.

7. Có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống giám sát thích hợp về yếu tố tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học từ xa.

Chi tiết click more tại Thông tư 39/2022/TT-BGDĐT, có hiệu lực hiện hành hiện hành từ thời gian ngày 25/11/2022.

Ty Na

    Từ khóa:
    Thông tư 39/2022/TT-BGDĐT

Reply

6

0

Chia sẻ

Share Link Down Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Xây #dựng #tiêu #chuẩn #tiêu #chí #trong #đánh #giá #người #học

4424

Video Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong nhìn nhận người học 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xây #dựng #tiêu #chuẩn #tiêu #chí #trong #đánh #giá #người #học