Mẹo Hướng dẫn Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022 được Update vào lúc : 2022-05-24 06:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 được Update vào lúc : 2022-05-24 06:00:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Gọi phương trình đường thẳng d cần tìm là y = ax + b (a ≠ 0)

Nội dung chính

  Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên v…
  A. y = −2x + 6
  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  Vì d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y = −2x + 1 nên a = −2; b ≠ 1 ⇒ y = −2x + b

  Giao điểm của đường thẳng d với trục hoành có tọa độ (3; 0)

  Thay x = 3; y = 0 vào phương trình đường thẳng d ta được

  −2. 3 + b = 0 ⇔ b = 6 (TM) ⇒ y = −2x + 6

  Vậy d: y = −2x + 6

  Đáp án cần chọn là: A

  Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên v…

  Câu hỏi: Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y = −2x + 1 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.

  A. y = −2x + 6

  B. y = −3x + 6

  C. y = −2x – 4

  D. y = −2x + 1

  Đáp án

  – Hướng dẫn giải

  Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

  Trắc nghiệm Đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên và đường thẳng cắt nhau có đáp án !!

  Lớp 9 Toán học Lớp 9 – Toán học

  Các vướng mắc tương tự

  Cho hai hàm số : y = x 2  (P) và y = – x + 2 (d)

  c) Viết phương trình đường thẳng d’ tuy nhiên tuy nhiên với d và cắt (P) tại điểm có hoành độ -1.

  17/08/2022 1,273

  A. y = −2x + 6

  Đáp án đúng chuẩn

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  Cho đường thẳng d: y = mx + m – 1. Tìm m để d cắt Ox tại A và cắt Oy tại B sao cho tam giác AOB vuông cân.

  Xem đáp án » 17/08/2022 2,603

  Viết phương trình đường thẳng d biết d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ −4

  Xem đáp án » 17/08/2022 1,933

  Viết phương trình đường thẳng d biết d trải qua hai điểm A (1; 2); B (−2; 0)

  Xem đáp án » 17/08/2022 1,801

  Viết phương trình đường thẳng d biết d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 1

  Xem đáp án » 17/08/2022 1,559

  Viết phương trình đường thẳng d biết d vuông góc với đường thẳng y=13x + 3 và cắt đường thẳng y = 2x + 1 tại điểm có tung độ bằng 5.

  Xem đáp án » 17/08/2022 1,431

  Biết đường thẳng d: y = mx + 4 cắt Ox tại A và cắt Oy tại B sao cho diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác OAB bằng 6. Khi đó giá trị của m là:

  Xem đáp án » 17/08/2022 1,339

  Cho đường thẳng d: y = (2m + 1) x – 1. Tìm m để d cắt 2 trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 12

  Xem đáp án » 17/08/2022 1,324

  Cho đường thẳng d: y = (k – 2)x – 1. Tìm k để d cắt 2 trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 1

  Xem đáp án » 17/08/2022 868

  Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y = −5x – 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 5

  Xem đáp án » 17/08/2022 863

  Viết phương trình đường thẳng d biết d vuông góc với đường thẳng d’: y=-12x + 3 và trải qua điểm M (2; −1)

  Xem đáp án » 17/08/2022 712

  Viết phương trình đường thẳng d biết d vuông góc với đường thẳng y = 4x + 1 và cắt đường thẳng y = x – 1 tại điểm có tung độ bằng 3.

  Xem đáp án » 17/08/2022 525

  Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng d’: y = −2x – 5 và trải qua điểm M (−1; 4)

  Xem đáp án » 17/08/2022 399

  Tìm điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt mà đường thẳng d: y = 3mx – (m + 3) trải qua với mọi m.

  Xem đáp án » 17/08/2022 298

  Tìm điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt mà đường thẳng d: y = (5 – 2m)x + m + 1 trải qua với mọi m

  Xem đáp án » 17/08/2022 288

  Cho tam giác ABC có đường thẳng BC: y=-13 x + 1 và A (1; 2). Viết phương trình đường cao AH của tam giác ABC.

  Xem đáp án » 17/08/2022 95

  Reply
  9
  0
  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Down Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 miễn phí

  Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Viết #phương #trình #đường #thẳng #biết #tuy nhiên #tuy nhiên #với #đường #thẳng #y2x

Related posts:

4539

Video Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết phương trình đường thẳng d biết d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=2x + 1 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #phương #trình #đường #thẳng #biết #tuy nhiên #tuy nhiên #với #đường #thẳng #y2x