Kinh Nghiệm về Videojs playlist demo Đầy đủ Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Videojs playlist demo Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-07 08:51:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Videojs playlist demo Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Videojs playlist demo được Update vào lúc : 2022-01-07 08:51:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

videojs-playlists demo

Previous

Next

The public repository can be found here.

var videos = [

src : [

‘://stream.flowplayer.org/bauhaus/624×260.webm’,

‘://stream.flowplayer.org/bauhaus/624×260.mp4’,

‘://stream.flowplayer.org/bauhaus/624×260.ogv’

],

poster : ‘://flowplayer.org/truyền thông/img/demos/minimalist.jpg’,

title : ‘Video 1’

,

src : [

‘://stream.flowplayer.org/night3/640×360.webm’,

‘://stream.flowplayer.org/night3/640×360.mp4’,

‘://stream.flowplayer.org/night3/640×360.ogv’

],

poster : ‘://flowplayer.org/truyền thông/img/demos/playlist/railway_station.jpg’,

title : ‘Video 2’

,

src : [

‘://stream.flowplayer.org/functional/624×260.webm’,

‘://stream.flowplayer.org/functional/624×260.mp4’,

‘://stream.flowplayer.org/functional/624×260.ogv’

],

poster : ‘://flowplayer.org/truyền thông/img/demos/functional.jpg’,

title : ‘Video 3’

];

var player = videojs(‘video’);

player.playList(videos,

getVideoSource: function(vid, cb)

cb(vid.src, vid.poster);

);

$(‘[data-action=prev]’).on(‘click’, function(e)

player.prev();

);

$(‘[data-action=next]’).on(‘click’, function(e)

player.next();

);/* Styles go here */

//videojs-playlists.js

function playList(options,arg)

videojs.Player.prototype.next = function()

this.pl._nextPrev(‘next’);

return this;

;

videojs.Player.prototype.prev = function()

this.pl._nextPrev(‘prev’);

return this;

;

videojs.plugin(‘playList’, playList);

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Tải Videojs playlist demo miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Videojs playlist demo tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Videojs playlist demo Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Videojs playlist demo

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Videojs playlist demo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Videojs #playlist #demo

4597

Video Videojs playlist demo Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Videojs playlist demo Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Videojs playlist demo Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Videojs playlist demo Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Videojs playlist demo Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Videojs playlist demo Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Videojs #playlist #demo #Đầy #đủ