Mẹo Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-06 09:14:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-06 09:14:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign& ,,left( 2,3x – 6,9 right)left( 0,1x + 2 right) = 0 cr& Leftrightarrow left[ matrix2,3x – 6,9 = 0 hfill cr0,1x + 2 = 0 hfill cr right. cr& Leftrightarrow left[ matrix2,3x = 6,9 hfill cr0,1x = – 2 hfill cr right. cr& Leftrightarrow left[ matrixx = 6,9:2,3 hfill crx = left( – 2 right):0,1 hfill cr right. cr& Leftrightarrow left[ matrixx = 3 hfill crx = – 20 hfill cr right. cr )

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=0eam_mvdd6A

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải những phương trình:

LG a.

((3x – 2)(4x + 5) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải rõ ràng:

(eqalign
& ,,left( 3x – 2 right)left( 4x + 5 right) = 0 cr
& Leftrightarrow left[ matrix
3x – 2 = 0 hfill cr
4x + 5 = 0 hfill cr right. cr
& Leftrightarrow left[ matrix
3x = 2 hfill cr
4x = – 5 hfill cr right. cr
& Leftrightarrow left[ matrix
x =dfrac23hfill cr
x = dfrac-54hfill cr right. cr )

Vậy phương trình có tập nghiệm (S = left dfrac23;dfrac-54 right ).

LG b.

((2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải rõ ràng:

(eqalign
& ,,left( 2,3x – 6,9 right)left( 0,1x + 2 right) = 0 cr
& Leftrightarrow left[ matrix
2,3x – 6,9 = 0 hfill cr
0,1x + 2 = 0 hfill cr right. cr
& Leftrightarrow left[ matrix
2,3x = 6,9 hfill cr
0,1x = – 2 hfill cr right. cr
& Leftrightarrow left[ matrix
x = 6,9:2,3 hfill cr
x = left( – 2 right):0,1 hfill cr right. cr
& Leftrightarrow left[ matrix
x = 3 hfill cr
x = – 20 hfill cr right. cr )

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm (S = 3;-20)

LG c.

(left( 4x + 2 right)left( x^2 + 1 right) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải rõ ràng:

Vì (x^2 ge 0) với mọi (x inmathbb R).

Do đó (x^2 + 1 ge 1)với mọi (x inmathbb R)

(eqalign
& left( 4x + 2 right)left( x^2 + 1 right) = 0 cr
& Leftrightarrow 4x + 2 = 0,,(textVì x^2 + 1ge 1 )cr
& Leftrightarrow 4x = – 2 cr
& Leftrightarrow x = left( – 2 right):4 cr
& Leftrightarrow x = – 1 over 2 cr )

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm (S = left dfrac-12 right ).

LG d.

((2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải rõ ràng:

(eqalign
& ,,left( 2x + 7 right)left( x – 5 right)left( 5x + 1 right) = 0 cr
& Leftrightarrow left[ matrix
2x + 7 = 0 hfill cr
x – 5 = 0 hfill cr
5x + 1 = 0 hfill cr right. cr
& Leftrightarrow left[ matrix
2x = – 7 hfill cr
x = 5 hfill cr
5x = – 1 hfill cr right. cr
& Leftrightarrow left[ matrix
x =dfrac – 72hfill cr
x = 5 hfill cr
x =dfrac – 15hfill cr right. cr )

Vậy phương trình có tập nghiệm là (S = left dfrac-72;5;dfrac-15 right )

Reply

4

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #toán #tập

Related posts:

4484

Video Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #toán #tập #Chi #tiết