Thủ Thuật về Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-06 10:09:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-06 10:09:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(left{beginmatrix dfrac13x – y = dfrac23 & & x -3y = 2 & & endmatrixright.Leftrightarrow left{beginmatrix y = dfrac13x – dfrac23 & & 3y = x – 2 & & endmatrixright. )

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=xT5fy95P_w4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, lý giải vì sao:

LG a

(left{beginmatrix 4x – 4y = 2 & & -2x + 2y = -1 & & endmatrixright.)

Phương pháp giải:

Đưa hệ phương trình đã cho về dạng

(left{ beginarrayly = ax + b,left( d right)y = a’x + b’left( d’ right)endarray right.)

Ta so sánh những thông số (a, b) và (a’, b’).

Nếu (a=a’, b=b’) thì (d) trùng với (d’ Rightarrow ) hệ có vô số nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(left{beginmatrix 4x – 4y = 2 & & -2x + 2y = -1 & & endmatrixright. Leftrightarrow left{beginmatrix 4y = 4x – 2 & & 2y = 2x – 1 & & endmatrixright. )

(Leftrightarrow left{beginmatrix y = x – dfrac12, (d)& & y = x – dfrac12 , (d’)& & endmatrixright.)

Suy ra (a = a’ = 1; b = b’ = – dfrac12).

Do đó hai tuyến phố thẳng ((d)) và ((d’))trùngnhau nên hệ phương trình có vô số nghiệm.

LG b

(left{beginmatrix dfrac13x – y = dfrac23 & & x -3y = 2 & & endmatrixright.)

Phương pháp giải:

Đưa hệ phương trình đã cho về dạng

(left{ beginarrayly = ax + b,left( d right)y = a’x + b’left( d’ right)endarray right.)

Ta so sánh những thông số (a, b) và (a’, b’).

Nếu (a=a’, b=b’) thì (d) trùng với (d’ Rightarrow ) hệ có vô số nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(left{beginmatrix dfrac13x – y = dfrac23 & & x -3y = 2 & & endmatrixright.Leftrightarrow left{beginmatrix y = dfrac13x – dfrac23 & & 3y = x – 2 & & endmatrixright. )

(Leftrightarrow left{beginmatrix y = dfrac13x – dfrac23 , (d)& & y = dfrac13x – dfrac23 , (d’)& & endmatrixright.)

Suy ra (a = a’ = dfrac13), (b = b’ = -dfrac23)

Do đó hai tuyến phố thẳng ((d)) và ((d’))trùngnhau nên hệ phương trình có vô số nghiệm.

Reply

8

0

Chia sẻ

Share Link Down Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #toán #tập

Related posts:

4322

Review Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 10 trang 12 sgk toán 9 tập 2 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #toán #tập #Chi #tiết