Mẹo về Trường hợp nào sau này không xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S 2022 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trường hợp nào sau này không xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S 2022 được Update vào lúc : 2022-04-20 12:50:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Trường hợp nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trường hợp nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S được Update vào lúc : 2022-04-20 12:49:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phản ứng nào sau này sẽ không còn thể xẩy ra?

Nội dung chính

    Phản ứng nào sau này sẽ không còn thể xẩy ra?I. Tính chất vật lícủa Hiđro sunfua H2SII. Tính chất hóa học của Hiđro sunfua H2SIII. Điều chế và nhận ra Hiđro sunfuaIV. Tính chất hóa họccủa Lưu huỳnh đioxit – SO2V. Điều chế, nhận ra và ứng dụng của Lưu huỳnh đioxit SO2

A. SO2 + dung dịch H2S.

B. SO2+ dung dịch NaOH.

C. SO2+ dung dịch nước Clo.

D. SO2+ dung dịch BaCl2.

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Câu hỏi:Khi sục SO2vào dung dịch H2S thì

A.Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.

B.Tạo thành chất rắn red color.

C.Không có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì.

D.Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.

Lời giải

Đáp án đúng:A.Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.

Giải thích

Khi sục SO2vào dung dịch H2S thì xẩy ra phản ứng: SO2+ 2H2S→ 3S↓ + 2H2O

Vậy hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ là dung dịch bị vẩn đục màu vàng (S).

Cùng Top lời giải đi tìm làm rõ ràng về tính chất chất chất hóa học của Hidro sunfua H2S và lưu huỳnh dioxit SO2 nhé.

I. Tính chất vật lícủa Hiđro sunfua H2S

– Hiđro sunfua (H2S) là chất khí không màu, mùi trứng thối, độc, ít tan trong nước.

– Khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit yếu sunfuhiđric.

II. Tính chất hóa học của Hiđro sunfua H2S

– Dung dịch H2S có tính axit yếu (yếu hơn axit cacbonic)

a) Hidro sunfuatác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại mạnh

2Na + H2S→Na2S + H2

-Hidro sunfuatác dụng với oxit sắt kẽm sắt kẽm kim loại (ít gặp).

b) Hidro sunfua tác dụng với dung dịch bazơ (hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo thành 2 loại muối hiđrosunfua và sunfua)

H2S + NaOH→NaHS + H2O

H2S + 2NaOH→Na2S + 2H2O

c) Hidro sunfuatác dụng với dung dịch muối tạo muối không tan trong axit:

H2S + CuSO4→CuS + H2SO4­

– H2S có tính khử mạnh (vì S trong H2S có mức oxi hóa thấp nhất – 2).

d) Hidro sunfuatác dụng với oxi

2H2S + O2→2H2O + 2S (thiếu oxi, phảnứng xảy raở nhiệtđộ thấp)

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2(dư oxi, phảnứng xảy raở nhiệtđộ cao)

e) Hidro sunfuatác dụng với những chất oxi hóa khác

H2S + 4Br2+ 4H2O→H2SO4+ 8HBr

H2S + 8HNO3đặc→H2SO4+ 8NO2+ 4H2O

H2S + H2SO4đặc→S + SO2+ 2H2O

III. Điều chế và nhận ra Hiđro sunfua

Dùng axit mạnh đẩy H2S thoát khỏi muối (trừ muối không tan trong axit):

FeS + 2HCl→FeCl2+ H2­S

– Mùi trứng thối đặc trưng.

– Làm đen dung dịch Pb(NO3)2và Cu(NO3)2.

Pb(NO3­)2+ H2S→PbS + 2HNO3

Cu(NO3)2+ H2S→CuS + 2HNO3

– Làm mất màu dung dịch Brom, dung dịch KMnO4,…

IV. Tính chất hóa họccủa Lưu huỳnh đioxit – SO2

– Là chất khí không màu, nặng hơn không khí, mùi hắc, độc, tan và tác dụng được với nước.

1. SO2là oxit axit

– Tác dụng với nước:

SO2+ H2O ⇔H2SO3

– Tác dụng với dung dịch bazơ (hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo thành 2 loại muối sunfit và hiđrosunfit):

SO2+ NaOH →NaHSO3

SO2+ 2NaOH →Na­2SO3+ H2O

* Lưu ý:Tùy theo tỉ lệ phản ứng hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo thành những muối rất rất khác nhau:

GọinOH-/ nSO2= T thì

+ T + T>hoặc= 2→SO32-

+ 1

– Tác dụng với oxit bazơ→muối:

SO2+ CaO→CaSO3

2. SO2là vừa là chất khử, vừa là chất khử

Số oxi hóa của lưu huỳnh:-2 0 +4 +6

* Nhận xét:S trong SO2có mức oxi hóa +4 ở tại mức trung gian của -2 và +6. Vì vậy, SO2vừa có tính oxi hóa và tính khử.

a. SO2là chất oxi hóa: (S+4→ S0)

SO2+ 2H2S→3S + 2H2O

b. SO2là chất khử:(S+4→ S+6)

2SO2+ O2⇔ 2SO3(V2O5, 4500C)

Cl2+ SO2+ 2H2O →H2SO4+ 2HCl

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

SO2+ Br2+ 2H2O→H2SO4+ 2HBr

V. Điều chế, nhận ra và ứng dụng của Lưu huỳnh đioxit SO2

Điều Chế:

– Đốt cháy lưu huỳnh:

S + O2 → SO2

– Đốt cháy H2S trong oxi dư:

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2

– Cho sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng với H2SO4đặc nóng:

Cu +2H2SO4 đặc, nóng→CuSO4+ SO2+ 2H2O

– Đốt quặng:

4FeS2+ 11O2→2Fe2O3+ 8SO2

– Trong phòng thí nghiệm dùng phản ứng của Na2SO3với dung dịch H2SO4:

Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4+ SO2+ H2O

Nhận biếtLưu huỳnh đioxit:

– Làm quỳ tím ẩm chuyển thành red color.

– Làm mất màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím,…

SO2+ 2H2O + Br2→2HBr + H2SO4

Ứng dụngLưu huỳnh đioxit

– Sản xuất axit sunfuric, tẩy trắng giấy, bột giấy;Chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm.

– Ngoài những ứng dụng trên, SO2còn là chất gây ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Nó là nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mưa axit.

SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2

Trong những câu sau này, câu nào sai ?

Khi sục khí SO2 vào dung dịch H2S thì

Ứng dụng nào sau này sẽ không còn phải của SO2 là

SO2 là một trong những khí gây ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên là vì

Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm, toàn bộ toàn bộ chúng ta tiến hành như sau:

Phản ứng được sử dụng để điều chế SO2 trong công nghiệp là

Tác nhân hầu hết gây ra mưa axit là

(ĐHKA-2009) Trường hợp nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng hóa học?

A.

Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

B.

Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2

C.

Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2

D.

Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội

Share Link Cập nhật Trường hợp nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trường hợp nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Trường hợp nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S Free.

Giải đáp vướng mắc về Trường hợp nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trường hợp nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trường #hợp #nào #sau #đây #không #xảy #phản #ứng #Hóa #học #sục #khí #so2 #vào #dung #dịch #H2S

4477

Video Trường hợp nào sau này không xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trường hợp nào sau này không xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Trường hợp nào sau này không xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Trường hợp nào sau này không xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trường hợp nào sau này không xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trường hợp nào sau này không xẩy ra phản ứng Hóa học sục khí so2 vào dung dịch H2S 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trường #hợp #nào #sau #đây #không #xảy #phản #ứng #Hóa #học #sục #khí #so2 #vào #dung #dịch #H2S