Thủ Thuật về Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Mới nhất được Update vào lúc : 2022-04-20 19:20:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 19:19:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm INT trong Microsoft Excel.

Làm tròn số xuống tới số nguyên sớm nhất.

INT(number)

Cú pháp hàm INT có những đối số sau này:

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau này và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và tiếp Từ đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

19,5

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INT(8.9)

Làm tròn -8,9 xuống

8

=INT(-8.9)

Làm tròn -8,9 xuống. Làm tròn số âm xuống, ra xa số 0.

-9

=A2-INT(A2)

Trả về phần thập.. phân của số thực dương trong ô A2

0,5

Sử dụng hàm AND, một trong những hàm lô-gic, để xác lập xem liệu toàn bộ những Đk trong một kiểm tra có là TRUE hay là không.

Hàm AND trả về TRUE nếu toàn bộ những tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE nếu một hoặc nhiều tham đối là FALSE.

Một trong những cách dùng thường gặp của hàm AND là để mở rộng tính hữu dụng của những hàm thực thi những kiểm nghiệm lô-gic. Ví dụ, hàm IF thực thi kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một giá trị nếu kiểm nghiệm là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng cách dùng hàm AND làm đối số logical_test của hàm IF, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể kiểm nghiệm nhiều Đk rất rất khác nhau thay vì chỉ một Đk.

Cú pháp

AND(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2]; …)

Cú pháp của hàm AND có những tham đối sau này:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và hoàn toàn hoàn toàn có thể nhìn nhận là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, …

Tùy chọn. Những Đk khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, hoàn toàn hoàn toàn có thể nhìn nhận là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 Đk.

Chú ý

    Các đối số phải định trị về những giá trị logic, ví như TRUE hoặc FALSE, hoặc những đối số phải là những mảng hoặc tham chiếu có chứa những giá trị lô-gic.

    Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc những ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

    Nếu dải ô được chỉ định không chứa giá trị lô-gic nào, hàm AND sẽ trả về giá #VALUE! .

Dưới đấy là một số trong những trong những ví dụ thường gặp về phong thái sử dụng AND riêng lẻ và sử dụng kết phù thích phù thích hợp với hàm IF.

Công thức

Mô tả

=AND(A2>1;A2

Hiển thị TRUE nếu A2 to nhiều hơn nữa 1 VÀ nhỏ hơn 100, nếu không sẽ hiển thị FALSE.

=IF(AND(A2

Hiển thị giá trị trong ô A2 nếu giá trị đó nhỏ hơn A3 VÀ nhỏ hơn 100, nếu không thì hiện thông báo “Giá trị nằm ngoài phạm vi”.

=IF(AND(A3>1;A3

Hiển thị giá trị trong ô A3 nếu giá trị đó to nhiều hơn nữa 1 VÀ nhỏ hơn 100, nếu không thì hiện thông báo. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế nội dung tùy ý cho thông báo.

Tính toán Tiền thưởng

Đây là một ngữ cảnh khá phổ cập khi toàn bộ toàn bộ chúng ta cần tính toán xem nhân viên cấp dưới cấp dưới bán hàng có đủ Đk được thưởng hay là không bằng phương pháp sử dụng hàm IF và AND.

    =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0) – NẾU Tổng Doanh số to nhiều hơn nữa hoặc bằng (>=) Doanh số Mục tiêu VÀ Số người tiêu dùng to nhiều hơn nữa hoặc bằng (>=) Số người tiêu dùng Mục tiêu thì nhân Tổng Doanh số với % Thưởng, nếu không thì trả về 0.

Bạn luôn hoàn toàn hoàn toàn có thể hỏi một Chuyên Viên trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự tương hỗ trongCộng đồng vấn đáp.

Video: Hàm IF nâng cao
Tìm hiểu cách sử dụng những hàm lồng trong công thức
Hàm IF
Hàm OR
Hàm NOT
Tổng quan về những công thức trong Excel
Cách tránh công thức bị hỏng
Phát hiện lỗi trong công thức
Phím tắt trong Excel
Hàm lô-gic (tìm hiểu thêm)
Excel hàm (theo thứ tự bảng vần âm)
Excel hàm (theo thể loại)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm Today trong Microsoft Excel.

Trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng trong các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trước khi hàm được nhập.. vào, Excel sẽ thay đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu bạn muốn xem số sê-ri, bạn phải thay đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích khi bạn cần hiển thị ngày hiện thời trong một trang tính bất kỳ khi nào bạn mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích khi tính toán các khoảng thời gian. Ví dụ, nếu bạn biết một người sinh vào năm 1963, bạn có thể dùng công thức sau này để tìm tuổi của người đó tính đến sinh nhật trong năm này:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số cho hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.

Lưu ý: Nếu hàm TODAY không cập.. nhật ngày như mong muốn, có thể bạn cần thay đổi thiết đặt để điều khiển khi nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Trên tab Tệp.., hãy bấm Tùy chọn, rồi trong thể loại Công thức bên dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không hề đối số.

Lưu ý: Excel tàng trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tục để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau này và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và tiếp Từ đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ tài liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về ngày hiện tại.

01/12/2011

=TODAY()+5

Trả về ngày hiện tại cộng 5 ngày. Ví dụ, nếu ngày hiện tại là 01/01/2012, thì công thức này trả về 06/01/2012.

06/12/2011

=DATEVALUE(“01/01/30”)-TODAY()

Trả về số ngày giữa ngày hiện tại và 01/01/2030. Lưu ý rằng ô A4 phải được định dạng là Chung hoặc Số thì kết quả mới hiển thị đúng.

31/01/1918

=DAY(TODAY())

Trả về ngày hiện tại trong tháng (1 – 31).

1

=MONTH(TODAY())

Trả về tháng hiện tại trong năm (1 – 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.

12

Share Link Tải Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp:
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #microsoft #excel #công #thức #nào #là #công #thức #đúng #cú #pháp

4186

Clip Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong microsoft excel 2010, công thức nào là công thức đúng cú pháp: Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #microsoft #excel #công #thức #nào #là #công #thức #đúng #cú #pháp #Mới #nhất