Kinh Nghiệm về Trong hệ sinh thái xanh, hiệu suất sinh thái xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong hệ sinh thái xanh, hiệu suất sinh thái xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-07 11:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Trong hệ sinh thái xanh xanh, hiệu suất sinh thái xanh xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong hệ sinh thái xanh xanh, hiệu suất sinh thái xanh xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-07 11:30:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 45 (có đáp án): Dòng nguồn tích điện trong hệ sinh thái xanh xanh và hiệu suất sinh thái xanh xanh (Phần 2)

Trang trước

Trang sau

    Lý thuyết Bài 45: Dòng nguồn tích điện trong hệ sinh thái xanh xanh và hiệu suất sinh thái xanh xanh
    Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 45 có đáp án năm 2022 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất
    Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 45: Dòng nguồn tích điện trong hệ sinh thái xanh xanh và hiệu suất sinh thái xanh xanh

Câu 11: Trong những hệ sinh thái xanh xanh sau này, hệ sinh thái xanh xanh nào có sản lượng sơ cấp tinh/ha to nhiều hơn nữa và tại sao?

Quảng cáo

A. Đại dương mở vì tổng sinh khối của sinh vật tự dưỡng quang hợp lớn.

B. Rừng mưa nhiệt đới gió mùa gió mùa vì tổng sinh khối của sinh vật sản xuất lớn và sự phong phú loài.

C. Rừng rụng lá ôn đới vì quy trình tăng trưởng cực kỳ nhanh gọn trong suốt ngày hè.

D. Đồng cỏ vì tổng sinh khối sinh vật sản xuất nhỏ do việc tiêu thụ của thú hoang dã ăn cỏ và phân hủy nhanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Rừng mưa nhiệt đời có quần xã phong phú về thành phần loài, tổng sinh khối của sinh vật sản xuất lớn sản lượng sơ cấp tinh lớn

Câu 12: Giả sử nguồn tích điện đồng hóa của những sinh vật dị dưõrng trong một chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật sản xuất như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21×104 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165×102 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal. Tỉ lệ thất thoát nguồn tích điện cao nhất trong quần xã là:

A. giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1

B. giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và bậc dinh dưỡng cấp 3

Quảng cáo

C. giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và bậc dinh dưỡng cấp 2

D. giữa bậc dinh dưỡng cấp 5 và bậc dinh dưỡng cấp 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 13: Trong hệ sinh thái xanh xanh, nguồn tích điện được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau này?

A. Sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu.

B. Sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Môi trường vào sinh vật phân giải tiếp Từ đó đến sinh vật sản xuất.

D. Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Năng lượng được truyền theo một chiều từ mặt trời đến sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ bậc 1 Sinh vật tiêu thụ bậc 2 … Trở về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Câu 14: Cho những thông tin ở bảng dưới đây về chuỗi thức ăn và nguồn tích điện tương ứng chứa trong mọi bậc dinh dưỡng mà một học viên A đã tiến hành đo lường ở một khu vực sinh thái xanh xanh.

Một học viên khác (học viên B) sử dụng những số liệu tích lũy được và tiên hành tính toán cũng như kêt luận về quy trình nghiên cứu và phân tích và phân tích của học viên A và đưa ra một số trong những trong những nhận xét sau:

(1) Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối Một trong những bậc dinh dưỡng liền kề có mức giá trị cao nhất nằm ở vị trí vị trí sinh vật tiêu thụ bậc 3.

(2) Giá trị hiệu suất sinh thái xanh xanh của bậc dinh dưỡng thứ hai so với bậc dinh dưỡng thứ nhất là 5×10-3

(3) Một phần lớn nguồn tích điện được sinh vật sản xuất đồng hóa được sẽ tiến hành dùng vào việc xây dựng sinh khối của tớ mình nó, hô hấp phục vụ nguồn tích điện cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sống của chúng và chỉ một phần nhỏ được chuyển sang bậc dinh dưỡng tiếp Từ đó.

(4) Có những tín hiệu đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết việc đo lượng nguồn tích điện có trong những bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn này là không đúng chuẩn.

Trong số những nhận định kể trên, có bao nhiêu nhận định là đúng chuẩn?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(1) Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối Một trong những bậc dinh dưỡng liền kề có mức giá trị cao nhất nằm ở vị trí vị trí sinh vật tiêu thụ bậc 3

– Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 1

– Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 2

– Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 3

(2) Giá trị hiệu suất sinh thái xanh xanh của bậc dinh dưỡng thứ hai so với bậc dinh dưỡng thứ nhất là 5×10-3 đúng,

(3) Một phần lớn nguồn tích điện được sinh vật sản xuất đồng hóa được sẽ tiến hành dùng vào việc xây dựng sinh khối của tớ mình nó, hô hấp phục vụ nguồn tích điện cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sống của chúng và chỉ một phần nhỏ được chuyển sang bậc dinh dưỡng tiếp Từ đó đúng.

(4) Có những tín hiệu đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết việc đo lượng nguồn tích điện có trong những bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn này là không đúng chuẩn. đúng, vì riêng với chuỗi thức ăn trên cạn, hiệu suất quy đổi của bậc dinh dưỡng 1 cho bậc dinh dưỡng 2 phải là lớn số 1 (khoảng chừng chừng 10%) tiếp Từ đó giảm dần.

Câu 15: Giả sử trong một hồ tự nhiên, tảo là thức ăn của giáp xác; cá mương sử dụng giáp xác làm thức ăn đồng thời lại làm mồi cho cá quả. Cá quả tích lũy được 1152.103 kcal, tương tự 10% nguồn tích điện tích lũy ở bậc dinh dưỡng thấp liền kề với nó. Cá mương tích lũy được một lượng nguồn tích điện tương tự với 8% nguồn tích điện tích lũy ở giáp xác. Tảo tích lũy được 12.108 kcal. Hiệu suất sinh thái xanh xanh giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1 là

A. 6%.B. 12%.C. 10%.D. 15%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bậc dinh dưỡng cấp 1 là Tảo, bậc dinh dưỡng cấp 2 là giáp xác.

Lượng Kcal được cá mương tích lũy =1152×103/0,1 = 1152×104

Lượng Kcal được giáp xác tích lũy = 1152×104/0,08 = 144×106

Hiệu suất sinh thái xanh xanh giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1

= (144×106)/( 12×108) = 12%

Câu 16: Khi nói về yếu tố trao đổi chất và dòng nguồn tích điện trong hệ sinh thái xanh xanh, phát biểu nào sau này đúng?

Quảng cáo

A. Hiệu suất sinh thái xanh xanh ở mỗi bậc dinh dưỡng thường rất rộng.

B. Sinh vật ở mắt xích càng xa sinh vật sản xuất thì sinh khối trung bình càng lớn.

C. Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

D. Năng lượng hầu hết mất trải qua bài tiết, một phần nhỏ mất đi do hô hấp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Khi nói về yếu tố trao đổi chất và dòng nguồn tích điện trong hệ sinh thái xanh xanh, phát biểu đúng là nguồn tích điện được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Câu 17: Giả sử nguồn tích điện đồng hoá của những sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1500 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal.

Hiệu suất sinh thái xanh xanh giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là:

A. 10% và 9%.B. 12% và 10%.

C. 9% và 10%.D. 10% và 12%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

– Hiệu suất sinh thái xanh xanh giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2:

= (nguồn tích điện đồng hoa của sv tiêu thụ bậc 2)/ (nguồn tích điện đồng hóa của sv tiêu thụ bậc 1) =

– Hiệu suất sinh thái xanh xanh giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 với bậc dinh dưỡng cấp 3:

= (nguồn tích điện đồng hoa của sv tiêu thụ bậc 3)/ (nguồn tích điện đồng hóa của sv tiêu thụ bậc 2) =

Câu 18: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác lập hiệu suất sinh thái xanh xanh giữa bậc dinh dưỡng thứ 3 so với bạc dinh dưỡng thứ hai là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)

A.0,57%B.0,0052%C.45,5%D.0,92%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hiệu suất sinh thái xanh xanh giữa bậc dinh dưỡng thứ 3 so với bậc dinh dưỡng thứ hai:

= (1,1.102) / (1,2.104) x 100 0,92%

Câu 19: Sản lượng sinh vật thứ cấp lớn số 1 mà con người hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận được nằm ở vị trí vị trí bậc dinh dưỡng nào?

A. Vật dữ đầu bảng.

B. Những thú hoang dã gần với vật dữ đầu bảng.

C. Những thú hoang dã nằm ở vị trí vị trí bậc dinh dưỡng trung bình trong chuỗi thức ăn.

D. Những thú hoang dã ở những bậc dinh dưỡng gần với nguồn thức ăn sơ cấp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Sản lượng sinh vật thứ cấp lớn số 1 mà con người hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận được nằm những thú hoang dã ở những bậc dinh dưỡng gần với nguồn thức ăn sơ cấp. (sinh vật sản xuất là cao nhất tiếp Từ đó thấp dần).

Câu 20: Cho nguồn tích điện tại mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn được thể hiện như sau: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo). Trong số những nhận xét dưới đây:

(1). Trong chuỗi thức ăn này chắc như đinh có 3 loài thú hoang dã.

(2). Có 1 loài với kĩ năng quang tổng hợp hoặc hóa tổng hợp.

(3). Sinh vật tiêu thụ bậc 2 có hiệu suất sinh thái xanh xanh cao nhất.

(4). Hiệu suất sinh thái xanh xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 1 với sinh vật sản xuất là 0,57%

Số nhận xét đúng là:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

(1). Trong chuỗi thức ăn này chắc như đinh có 3 loài thú hoang dã. sai

(2). Có 1 loài với kĩ năng quang tổng hợp hoặc hóa tổng hợp. đúng

(3). Sinh vật tiêu thụ bậc 2 có hiệu suất sinh thái xanh xanh cao nhất. sai

Hiệu suất sinh thái xanh xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 3 = (0,5.102)/ (1,1.102) 45,45%

Hiệu suất sinh thái xanh xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 2 = (1,1.102)/( 1,2.104) 9,17%

Hiệu suất sinh thái xanh xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 1 = ( 1,2.104)/ (2,1.106) 0,57%

sai, hiệu suất sinh thái xanh xanh cao nhất là của sinh vật tiêu thụ bậc 3.

(4). Hiệu suất sinh thái xanh xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 1 với sinh vật sản xuất là 0,57%

đúng

Câu 21: Trong một hệ sinh thái xanh xanh trên cạn, nhóm sinh vật nào sau này thường có tổng sinh khối lớn số 1?

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2

B. Sinh vật phân giải

C. Sinh vật sản xuất

D. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Trong một hệ sinh thái xanh xanh trên cạn, nhóm sinh vật thường có tổng sinh khối lớn số 1 là sinh vật sản xuất

Câu 22: Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng?

A. Chuỗi thức ăn dưới nước thường có ít mắt xích hơn chuỗi trên cạn.

B. Quá trình biến hóa vật chất luôn đi kèm theo theo với biến hóa nguồn tích điện.

C. Vật chất được tuần hoàn còn nguồn tích điện thì không được tái sử dụng.

D. Năng lượng hao phí hầu hết qua quy trình hô hấp của sinh vật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Phát biểu sai là : A , chuỗi thức ăn dưới nước dài hơn thế nữa thế nữa trên cạn vì nguồn tích điện thất thoát thấp hơn

Câu 23: Một chuỗi thức ăn gồm tảo, giáp xác và cá. Biết nguồn tích điện bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt nước đạt 3 triệu kcal/mét vuông/ngày; tảo đồng hóa được 0,3% tổng nguồn tích điện đó; giáp xác khai thác 40% nguồn tích điện của tảo; cá khai thác được 0,0015 nguồn tích điện của giáp xác. Năng lượng mà cá khai thác được từ giáp xác là bao nhiêu nhiêu?

A. 5,4 cal/mét vuông/ngày. B. 3600 cal/mét vuông/ngày

C. 5,4 kcal/mét vuông/ngày D. 3600 kcal/mét vuông/ngày.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Năng lượng đồng hoá của tảo là: 0,3%×3.106 = 9000 kcal/mét vuông/ngày

Năng lượng tích luỹ của giáp xác: 40% ×9000 =3600 kcal/mét vuông/ngày

Năng lượng tích luỹ của cá là: 3600×0,0015= 5,4 kcal/mét vuông/ngày

Câu 24: Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng thời cơ nói về hệ sinh thái xanh xanh?

I. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền nguồn tích điện từ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên vô sinh vào quy trình dinh dưỡng là sinh vật sản xuất.

II. Sự thất thoát nguồn tích điện qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái xanh xanh là rất rộng.

III. Trong một hệ sinh thái xanh xanh, vật chất và nguồn tích điện được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và không được tái sử dụng.

IV. Vi khuẩn là nhóm sinh vật phân giải duy nhất, chúng có vai trò phân giải những chất hữu cơ thành những chất vô cơ.

A. 2. B. 1.C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Nội dung 1, 2 đúng.

Nội dung 3 sai. Năng lượng không được tái sử dụng nhưng vật chất thì vẫn được tái sử dụng.

Nội dung 4 sai. Sinh vật phân giải ngoài vi trùng còn tồn tại nấm.

Câu 25: Trong những phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng thời cơ nói về điểm giống nhau giữa quy trình vật chất và dòng nguồn tích điện trong hệ sinh thái xanh xanh?

I. Luân chuyển trong quần xã thông qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.

II. Đi vào quần xã thông qua sinh vật sản xuất.

III. Trả lại môi truongThông qua những vi trùng phân phân hủy những chất thải bả, những xác chết của sinh vật.

IV. Quá trình trao đổi giữa quần xã và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên vô cơ tạo thành vòng tuần hoàn hở.

A. 1B. 4C. 2D. 3

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Điểm giống nhau về quy trình sinh địa hóa và dòng nguồn tích điện là : I.

II sai vì ví dụ quy trình nước không đi vào quần xã qua sinh vật sản xuất.

III chỉ đúng trong quy trình vật chất còn dòng nguồn tích điện trả lại môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên dưới dạng nhiệt.

IV nguồn tích điện không tuần hoàn.

Câu 26: Nhận định nào sau này là đúng về nguồn tích điện trong hệ sinh thái xanh xanh:

A. Năng lượng trong hệ sinh thái xanh xanh bị thất thoát hầu hết qua chất thải và những bộ phận bị rơi rụng (lá cây, rụng lông, lột xác).

B. Dòng nguồn tích điện được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn tích lũy nguồn tích điện nhiều hơn nữa thế nữa so với sinh vật ở bậc dinh dưỡng thấp hơn.

D. Nếu một chuỗi thức ăn khởi đầu bằng thực vật thì thú hoang dã ăn thực vật có mức nguồn tích điện cao nhất trong chuỗi thức ăn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Năng lượng trong hệ sinh thái xanh xanh bị thất thoát hầu hết qua hô hấp.

Sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn tích lũy nguồn tích điện thấp hơn so với sinh vật ở bậc dinh dưỡng thấp hơn.

Nếu một chuỗi thức ăn khởi đầu bằng thực vật thì thực vật có mức nguồn tích điện cao nhất trong chuỗi thức ăn.

Xem thêm vướng mắc trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước

Trang sau

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Download Trong hệ sinh thái xanh xanh, hiệu suất sinh thái xanh xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong hệ sinh thái xanh xanh, hiệu suất sinh thái xanh xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Trong hệ sinh thái xanh xanh, hiệu suất sinh thái xanh xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong hệ sinh thái xanh xanh, hiệu suất sinh thái xanh xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong hệ sinh thái xanh xanh, hiệu suất sinh thái xanh xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Trong #hệ #sinh #thái #hiệu #suất #sinh #thái #tăng #dần #qua #mỗi #bậc #dinh #dưỡng

Related posts:

4258

Clip Trong hệ sinh thái xanh, hiệu suất sinh thái xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong hệ sinh thái xanh, hiệu suất sinh thái xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong hệ sinh thái xanh, hiệu suất sinh thái xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Trong hệ sinh thái xanh, hiệu suất sinh thái xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong hệ sinh thái xanh, hiệu suất sinh thái xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong hệ sinh thái xanh, hiệu suất sinh thái xanh tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #hệ #sinh #thái #hiệu #suất #sinh #thái #tăng #dần #qua #mỗi #bậc #dinh #dưỡng