Thủ Thuật Hướng dẫn Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-28 03:40:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 được Update vào lúc : 2022-07-28 03:40:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem ngay video TOÁN 12-2K5-THỂ TÍCH KHỐI CHÓP- BUỔI 2 “TOÁN 12-2K5-THỂ TÍCH KHỐI CHÓP- BUỔI 2 “, được lấy

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
1. Bội chung
2. Bội chung nhỏ nhất
3. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp phân tích những số ra thừa số nguyên tố
4. Ứng dụng trong quy đồng mẫu những phân số
B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn Giải Toán 6 Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất rõ ràng, khá khá đầy đủ nhất, bám sát nội dung bộ SGK Chân trời sáng tạo, giúp những em học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Bội chung

Hoạt động 1:

a) Bài toán “Đèn nhấp nháy”

Hai dây đèn nhấp nháy với ánh sáng màu xanh, đỏ phát sáng một cách đều đặn. Dây đèn xanh cứ sau 4 giây lại phát sáng một lần, dây đèn đỏ lại phát sáng một lần sau 6 giây. Cả hai dây đèn cùng phát sáng lần thứ nhất vào lúc 8 giờ tối. Giả thiết thời hạn phát sáng không đáng kể.

Hình sau thể hiện số giây tính từ lúc 8 giờ tối đến lúc đèn sẽ phát sáng mỗi lần tiếp theo:

Dựa vào hình trên, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm sau bao nhiêu giây hai đèn cùng phát sáng lần tiếp theo Tính từ lúc giây thứ nhất.

b) Viết những tập B(2), B(3). Chỉ ra ba thành phần chung của hai tập hợp này.

Trả lời:

a) Dựa vào hình ta thấy, sau 12 giây thì hai dây đèn cùng phát sáng lần tiếp theo Tính từ lúc lần thứ nhất.

b) B(2) = 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26;…

Vậy: Hai tập hợp này còn tồn tại một số trong những trong những thành phần chung như: 6; 12; 18;…

Thực hành 1:

Các xác lập sau đúng hay sai? Giải thích.

a) 20∈BC(4, 10);

b) 36∈BC(14, 18);

c) 72∈ BC(12, 18, 36).

Trả lời:

a) B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(10) = 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; …

Hai tập hợp này còn tồn tại cùng một số trong những trong những thành phần chung như 0; 20; 40; …Ta nói chúng là bội chung của 4 và 10. Ta viết BC(4, 10) = 0; 20; 40; …

Do đó 20∈BC(4, 10).

Vậy 20∈BC(4, 10) làđúng.

b) B(14) = 0; 14; 28; 42; 56; 70; 84; 98; 112; 126 …

B(18) = 0; 18; 36; 54; 72; 90; 108; 126; …

Hai tập hợp này còn tồn tại cùng một số trong những trong những thành phần chung như 0; 126; …Ta nói chúng là bội chung của 14 và 18. Ta viết BC(14, 18) = 0; 126;…

Do đó 36∉BC(14, 18).

Vậy 36∈BC(14, 18) làsai.

c) B(12) = 0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; 96; …

B(18) = 0; 18; 36; 54; 72; 90; 108; 126; …

⇒B(36) = 0; 36; 72; 108; 144; 180 …

⇒72∈BC(12, 18, 36)

Vậy 72∈BC(12, 18, 36) làđúng.

Thực hành 2:

Hãy viết:

a) Các tập hợp: B(3); B(4); B(8).

b) Tập hợp M những số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4.

c) Tập hợp K những số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3; 4 và 8.

Trả lời:

a) B(3) = 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51…

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 38; 32; 36; 40; 44; 48; 52…

B(8) = 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72; 80;…

b) M = 0; 12; 24; 36; 48

c) K = 0; 24; 48

2. Bội chung nhỏ nhất

Hoạt động 2:

– Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(6, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với những bội chung của 6 và 8.

– Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(3, 4, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với những bội chung của 3, 4 và 8.

Trả lời:

– Ta có:

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; …

B(8) = 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; …

Do đó: BC(6, 8) = 0; 24; 48; …

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp trên là 24 và 24 là ước của những bội chung của 6 và 8. Nói cách khác những bội chung của 6 và 8 cũng là bội của BCNN này.

– Lại có:

B(3) = 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; …

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52; 56; …

B(8) = 0; 8; 16; 24; 40; 48; 56; 64; 72; …

Do đó: BC(3, 4, 8) = 0; 24; 48; …

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp trên là 24 và 24 là ước của toàn bộ những bội chung của 3, 4, 8. Nói cách khác thì những bội chung của 3, 4, 8 là bội của BCNN này.

Thực hành 3:

Viết tập hợp BC(4, 7), từ đó chỉ ra BCNN(4, 7). Hai số 4 và 7 có là hai số nguyên tố cùng nhau không?

Trả lời:

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32;…

B(7) = 0; 7; 14; 21; 28; 35;…

=> BCNN(4, 7) = 28

– Ta có: BCNN(4, 7) = 4 . 7 => Hai số 4 và 7 là hai số nguyên tố cùng nhau.

3. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp phân tích những số ra thừa số nguyên tố

Thực hành 4:

+) Phân tích mỗi số 24, 30 ra thừa số nguyên tố: 24 = 23.3; 30 = 2.3.5.

Các thừa số chung là 2 và 3, thừa số riêng là 5.

Lập tích những thừa số chung và riêng đã chọn ở trên, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó: 23.3.5.

Vậy BCNN(24, 30) = 23.3.5 = 120.

+) Phân tích mỗi số 3, 7, 8 ra thừa số nguyên tố: 3 = 3; 7 = 7; 8 = 23.

Các thừa số riêng là 2; 3; 7.

Lập tích những thừa số chung và riêng đã chọn ở trên, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó: 23.3.7.

Vậy BCNN(3, 7, 8) = 23.3.7 = 168..

+) Phân tích mỗi số 12, 16 và 48 ra thừa số nguyên tố: 12 = 23.4; 16 = 24.3.

Các thừa số chung và riêng là: 2, 3.

Lập tích những thừa số chung và riêng đã chọn ở trên, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó: 24.3.

Vậy BCNN(12, 16,48) = 24.3 = 48.

Thực hành 5: Trang 42 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm BCNN(2, 5, 9); BCNN(10, 15, 30).

Trả lời:

– Ta có: 2, 5, 9 từng đôi một là số nguyên tố cùng nhau.

=> BCNN(2, 5, 9) = 2 . 5 . 9 = 90

– Ta có: 30 là bội của 10 và 15

=> BCNN(10, 15, 30) = 30.

4. Ứng dụng trong quy đồng mẫu những phân số

Thực hành 6:

Trả lời:

1)

a) 12 = 22.3, 30 = 2.3.5;

Các thừa số chung và riêng là 2, 3, 5.

Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1: 22.3.5 = 60.

Khi đó: BCNN(12, 30) = 60

60 : 12 = 5; 60 : 30 = 2. Do đó:

b) 2 = 2, 5 = 5, 8 = 23

Các thừa số chung và riêng là 2, 5.

Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1: 23.5 = 40.

Khi đó: BCNN(2, 5, 8) = 40

40:2 = 20; 40:5 = 8; 40:8 = 5. Do đó:

2)

a) Ta có BCNN(6,8) = 24.

24: 6 = 4; 24:8 = 3. Do đó

b) Ta có BCNN(24, 30) = 120.

120:24 = 5; 120:30 = 4. Do đó:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) BC(6, 14); b) BC(6, 20, 30); c) BCNN(1, 6);

d) BCNN(10, 1, 12); e) BCNN(5, 14).

Trả lời:

a) Ta có: BCNN(6, 14) = 42

=> BC(6, 14) = 0; 42; 84; 126;….

b) Ta có: BCNN(6, 20, 30) = 60

=> BC(6, 20, 30) = 0; 60; 120; 180; 240;….

c) Vì hai số 1 và 6 là hai số nguyên tố cùng nhau => BCNN(1, 6) = 6.

d) Ta có: 10 = 2 . 5

12 = 22. 3

=> BCNN(10, 1, 12) = 22. 3 . 5 = 60.

e) Vì hai số 7 và 14 là hai số nguyên tố cùng nhau => BCNN(5, 14) = 5 . 14 = 70.

Câu 2:

a) Ta có BCNN(12, 16) = 48. Hãy viết tập hợp A những bội của 48. Nhận xét về tập hợp BC(12, 16) và tập hợp A.

b) Để tìm tập hợp bội chung của hai số tự nhiên a và b, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm tập hợp những bội của BCNN(a, b). Hãy vận dụng để tìm tập hợp những bội chung của:

i.24 và 30;

ii. 42 và 60;

iii. 60 và 150;

iv.28 và 35.

Trả lời:

a) Các bội của 48 là 0, 48, 96, 144, 196,…

Do đó: A = 0; 48; 96; 144; 192;…

BC(12, 16) = 0; 48; 96; 144; 192;…

* Nhận xét: Tập hợp BC(12, 16) đó đó là tập hợp A.

b)

i) Ta có: 24 = 23.3; 30 = 2.3.5.

Suy ra BCNN(24,30) = 23.3.5 = 12=.

Vậy BC(24, 30) = B(120) = 0; 120; 240; 360; 480; …

ii) Ta có: 42 = 2.3.7; 60 =22.3.5.

Suy ra BCNN(42,60) = 22.3.5.7 = 420.

Vậy BC(42, 60) = B(42) = 0; 420; 840; 1260; ….

iii) Ta có: 60 = 22.3.5; 150 = 2.3.52

⇒ BCNN( 60, 150) = 22.3.52= 300.

BC(60, 150) = B(300) = 0; 300; 600; 900; ….

iv) Ta có:

⇒ BCNN( 28,35) = 22.5.7 =140.

BC(28,35) = B(140) = 0; 140; 280; 420;…

Câu 3:

Quy đồng mẫu số những phân số sau (có sử dụng bội chung nhỏ nhất):

a)316và524; b)320,1130và715.

Trả lời:

a)Ta có: BCNN(16, 24) = 48

48 : 16 = 3; 48 : 24 = 2. Do đó:

316=3.316.3=948và524=5.224.2=1048.

b)Ta có: BCNN(20, 30, 15) = 60

60 : 20 = 3; 60 : 30 = 2; 60 : 15 = 4. Do đó:

320=3.320.3=960,1130=11.230.2=2260và715=7.415.4=2860

Câu 4:

Trả lời

Câu 5:

Chị Hòa có một số trong những trong những bông sen. Nếu chị bó thành những bó gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì đều vừa hết. Hỏi chị Hoa có bao nhiêu bông sen? Biết rằng chị Hòa có tầm khoảng chừng chừng từ 200 đến 300 bông.

Trả lời:

– Gọi x là số bông sen chị Hòa có.

– Nếu chị bó thành những bó bông gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì số bông sen chị Hòa có là bội chung của 3, 5 và 7.

– Theo đề bài ta có: x∈BC(3, 5, 7) và 200≤x≤300

Vì 3, 5, 7 từng đôi một là số nguyên tố cùng nhau

=> BCNN(3, 5, 7) = 105

=> BC(3, 5, 7) = B(105) = 0; 105; 210; 315;…

=> x∈BC(3, 5, 7) =0; 105; 210; 315;…

Mà 200≤x≤300 Nên x = 210.

* Kết luận:Số bông sen chị Hòa có là210bông.

Reply
1
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Toán #lớp #Bài #bội #chung #bội #chung #nhỏ #nhất #trang

4192

Video Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 Hướng dẫn FULL miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Toán lớp 6 Bài 13 bội chung bội chung nhỏ nhất trang 40 41 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Toán #lớp #Bài #bội #chung #bội #chung #nhỏ #nhất #trang #Hướng #dẫn #FULL