Mẹo Hướng dẫn Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-01 21:20:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) được Update vào lúc : 2022-06-01 21:20:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

    Sách giáo khoa toán lớp 3
    Sách Giáo Viên Toán Lớp 3
    Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3
    Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1
    Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2

Sách giải toán 3 Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81 giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 3 sẽ tương hỗ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 – (20 – 10)

80 – (30 + 25)

b) 125 + (13 + 7)

416 – (25 – 11)

Lời giải:

a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

80 – (30 + 25) = 80 – 55

b) 125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 25

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) (65 + 15) x 2

48 : (6 : 3)

b) (74 – 14) : 2

81: (3 x 3)

Lời giải:

a) (65 + 15) x 2 = 80 x 2 = 160

48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24

b) (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30

81 : (3 x 3) = 81 : 9 = 9

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 3): Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Lời giải:

Cách 1:

Số sách xếp trong mọi tủ là:

240 : 2 = 120 (quyển)

Số sách xếp trong mọi ngăn là:

120 : 4 = 30 (quyển)

Đáp sô: 30 quyển sách

Cách 2:

Số ngăn có ở cả hai tủ là:

4 x 2 = 8 (ngăn)

Số sách xếp trong mọi ngăn là:

240 : 8 = 30 (quyển)

Đáp số: 30 quyển sách

Xuất bản ngày 21/04/2022

Giải bài tập toán lớp 3 phần tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81 với 3 bài tập có đáp án giúp những em học viên ôn lại những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng đã học và sẵn sàng sẵn sàng cho kỳ thi thời hạn thời gian cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới đây đây. Cha mẹ hãy in về làm cho những con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 3):

Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 – (20 – 10)

80 – (30 + 25)

b) 125 + (13 + 7)

416 – (25 – 11)

Hướng dẫn giải:

a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

80 – (30 + 25) = 80 – 55

b) 125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 25

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 3):

Tính giá trị của biểu thức:

a) (65 + 15) x 2

48 : (6 : 3)

b) (74 – 14) : 2

81: (3 x 3)

Hướng dẫn giải:

a) (65 + 15) x 2 = 80 x 2 = 160

48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24

b) (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30

81 : (3 x 3) = 81 : 9 = 9

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 3):

Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Số sách xếp trong mọi tủ là:

240 : 2 = 120 (quyển)

Số sách xếp trong mọi ngăn là:

120 : 4 = 30 (quyển)

Đáp sô: 30 quyển sách

Cách 2:

Số ngăn có ở cả hai tủ là:

4 x 2 = 8 (ngăn)

Số sách xếp trong mọi ngăn là:

240 : 8 = 30 (quyển)

Đáp số: 30 quyển sách

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 81 SGK Toán 3. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức.

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 – (20 – 10)

80 – (30 + 25)

b) 125 + (13 + 7)

416 – (25 – 11)

Trả lời

a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

80 – (30 + 25) = 80 – 55

b) 125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 25

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) (65 + 15) x 2

48 : (6 : 3)

b) (74 – 14) : 2

81: (3 x 3)

Trả lời

a) (65 + 15) x 2 = 80 x 2 = 160

48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24

b) (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30

81 : (3 x 3) = 81 : 9 = 9

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 3): Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Trả lời

Cách 1:

Số sách xếp trong mọi tủ là:

240 : 2 = 120 (quyển)

Số sách xếp trong mọi ngăn là:

120 : 4 = 30 (quyển)

Đáp sô: 30 quyển sách

Cách 2:

Số ngăn có ở cả hai tủ là:

4 x 2 = 8 (ngăn)

Số sách xếp trong mọi ngăn là:

240 : 8 = 30 (quyển)

Đáp số: 30 quyển sách

Bài 1:

Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 – ( 20 -10 )                 80 – ( 30 + 25)

b) 125 + ( 13 + 7 )                416 – ( 25 – 11 )

Bài giải:

a) 25 – ( 20 -10 )   = 25 – 10 = 15

80 – ( 30 + 25) = 80 – 55 = 25

b) 125 + ( 13 + 7 )  = 125 + 20 = 145

416 – ( 25 – 11 ) = 416 – 14 = 402

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức:

a) (65 + 15) x 2                    48 : ( 6 : 3 )

b) (74 – 14 ) : 2                     81 : ( 3 x 3 )

Bài giải:

a) (65  + 15) x 2    =   80 x 2 = 160

48 : ( 6 : 3 ) = 48 : 2 = 24

b) (74 – 14 ) : 2  =  60 : 2 = 30

81 : ( 3 x 3 ) = 81 : 9 = 9

Xem thêm : Luyện tập trang 81 Sách giáo khoa Toán lớp 3 

Bài 3:

Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ , mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn sách có số sách như nhau.

Tóm tắt:

Bài giải:

Số quyển sách mỗi tủ có là:

240 : 2 =120 (quyển)

Số quyển sách mỗi ngăn tủ có là:

120 : 4 =30 (quyển)

                   Đáp số: 30 quyển

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81)

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tính #giá #trị #của #biểu #thức #tiếp #theo #lớp #trang

4530

Video Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo lớp 3 trang 81) Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #giá #trị #của #biểu #thức #tiếp #theo #lớp #trang #Chi #tiết