Thủ Thuật Hướng dẫn Tính diện tích s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tính diện tích s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-27 08:52:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-27 08:52:15 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chu vi, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang
1. Hình thang. Các dạng hình thang
1.1. Định nghĩa hình thang
1.2. Phân quy mô thang
2. Công thức tính chu vi hình thang
3. Công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang
Bài thơ tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang
4. Các dạng bài tập liên quan đến hình thang
Dạng 2: Tính độ dài cạnh bên của hình thang cân lúc biết chu vi
Dạng 3: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình bình thang lúc biết độ dài hai đáy và độ cao
Dạng 4: Tính độ cao lúc biết độ dài hai đáy và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh
Dạng 5: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang khi chưa chắc như đinh độ dài hai đáy và độ cao
5. Bài tập tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang

Chu vi, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang

Hình bình thang: Công thức tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với những công thức liên quan đến hình thang như tính chu vi, tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, tính đường cao,… giúp những bạn học viên nắm vững những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về hình thang và vận dụng tính toán trong những bài tập. Mời những bạn học viên cùng tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết.

1. Hình thang. Các dạng hình thang

1.1. Định nghĩa hình thang

+ Hình thang là một hình tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

Hình thang ABCD có:

    Cạnh đáy AB và cạnh đáy CD. Cạnh bên AD và cạnh bên BC
    Hai cạnh đáy là hai cạnh trái chiều và tuy nhiên tuy nhiên nhau.

1.2. Phân quy mô thang

+ Hình thang thường: là tứ giác có một cặp cạnh trái chiều tuy nhiên tuy nhiên.

+ Hình thang vuông: là hình thang có hai góc vuông.

+ Hình thang cân (được học trong chương trình lớp 6 và lớp 8): là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau.

2. Công thức tính chu vi hình thang

✩ Chu vi hình thang được xem bằng tổng độ dài toàn bộ những cạnh của hình (tổng hai đáy và hai cạnh bên)

P = a + b + c + d

Trong số đó:

P: Chu vi hình thang

a, b, c, d: độ dài những cạnh của hình thang

3. Công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang

✩ Muốn tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang, ta tính tổng hai đáy, nhân với độ cao rồi chia cho 2.

S = (a + b) x h : 2

Trong số đó:

S là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang.

a, b là độ dài hai cạnh đáy.

h là đường cao.

Bài thơ tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang

Muốn tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Xong rồi nhân với độ cao

Chia đôi lấy nửa thế nào chẳng ra.

4. Các dạng bài tập liên quan đến hình thang

Dạng 1: Tính chu vi hình bình thang khi viết độ dài những đáy và cạnh bên

Ví dụ: Tính chu vi của hình thang, biết đáy lớn bằng 12 cm; đáy bé bằng 10 cm và hai cạnh bên lần lượt bằng 7 cm và 8 cm

Lời giải:

Chu vi hình thang là:

12 + 10 + 7 + 8 = 37 (cm)

Đáp số: 37cm

Dạng 2: Tính độ dài cạnh bên của hình thang cân lúc biết chu vi

Ví dụ: Tính độ dài của hình thang có hai cạnh bên bằng nhau biết chu vi của hình thang bằng 68cm và độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 20cm và 26cm.

Lời giải:

Tổng độ dài hai cạnh bên của hình thang là:

68 – 20 – 26 = 22 (cm)

Độ dài cạnh bên của hình thang là:

22 : 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm

Dạng 3: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình bình thang lúc biết độ dài hai đáy và độ cao

Ví dụ: Cho hình thang có độ dài đáy nhỏ bằng 5cm, đáy lớn bằng 10cm. Chiều cao của hình thang bằng 6cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình thang đó.

Lời giải:

Diện tích hình thang là:

(5 + 10) x 6 : 2 = 45 (cm2)

Đáp số: 45cm2

Dạng 4: Tính độ cao lúc biết độ dài hai đáy và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh

Ví dụ: Một hình thang vuông có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 14dm2, đáy bé bằng 2dm và đáy lớn bằng 5dm. Tính độ dài độ cao của hình thang vuông đó.

Từ công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang, ta suy ra được công thức tính độ cao của hình thang, đó là: h = S x 2 : (a + b) (Để tính độ cao của hình thang, ta lấy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh chia cho trung bình cộng của hai đáy.)

Lời giải:

Độ dài độ cao của hình thang là:

14 x 2 : (2 + 5) = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Dạng 5: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang khi chưa chắc như đinh độ dài hai đáy và độ cao

Ví dụ 1: Một hình thang có độ cao bằng 56cm. Đáy to nhiều hơn nữa đáy bé 24cm và đáy bé bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang.

Lời giải:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Độ dài đáy lớn là:

24 : 3 x 5 = 40 (cm)

Độ dài đáy bé là:

40 – 24 = 16 (cm)

Diện tích hình thang là:

(16 + 40) x 56 : 2 = 1568 (cm2)

Đáp số: 1568cm2

5. Bài tập tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang

Tham khảo thêm: Bài tập tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang

Bài 1: Cho hình thang có hai cạnh đáy lần lượt là 6cm và 4cm. Chiều dài của cạnh bên bằng một nửa tổng độ dài hai cạnh đáy. Tính chu vi của hình thang đó, biết rằng hình thang có hai cạnh bên bằng nhau?

Bài 2: Một hình thang có độ dài đáy lớn bằng 4,5dm; độ dài đáy nhỏ bẳng 60cm và độ cao bằng 8dm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình thang đó.

Bài 3: Cho hình thang có đáy lớn bằng 10,5cm; đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn, độ cao bằng 3,5cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang đó.

Bài 4: Cho hình thang có tổng độ dài hai đáy là 45cm và gấp 3 lần độ cao, tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang đó.

Bài 5: Tính độ cao của hình thang biết diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang là 90cm2, đáy lớn bằng 5 dm, đáy bé bằng 1/2 đáy lớn.

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh những hình:

———

Như vậy, GiaiToan đã gửi tới những bạn học viên Công thức tính trong hình thang. Ngoài ra, những bạn học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những tài liệu và những công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ tương hỗ những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc những bạn học tập tốt!

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chiều cao hình thang là

9×2:(6+9)=1,2(cm)

đáp số:1.2 cm

Fb: Ng Thùy Linh · 1 năm trước đó đó

16h chiều nhé

Fb: Ng Thùy Linh · 1 năm trước đó đó

ko thì 12h trưa nay

Fb: Ng Thùy Linh · 1 năm trước đó đó

và 16h chiều nay

Fb: Ng Thùy Linh · 1 năm trước đó đó

nhé

hello

Đăng Khôi Nguyễn · 1 năm trước đó đó

14h dc

Đăng Khôi Nguyễn · 1 năm trước đó đó

bye e linh

Fb: Ng Thùy Linh · 1 năm trước đó đó

bye a

Đăng Khôi Nguyễn · 1 năm trước đó đó

ukm

Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang biết :

a)Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; độ cao là 5cm

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6m; độ cao là 10,5m

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tính #diện #tích #của #hình #thang #có #độ #dài #hai #đáy #là #và #chiều #cao

4595

Review Tính diện tích s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính diện tích s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tính diện tích s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tính diện tích s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tính diện tích s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính diện tích s quy hoạnh của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm độ cao la 4 cm Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #diện #tích #của #hình #thang #có #độ #dài #hai #đáy #là #và #chiều #cao #Chi #tiết