Contents

Mẹo Hướng dẫn Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 được Update vào lúc : 2022-06-30 02:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 – x chia hết cho 4 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 – x chia hết cho 4 được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-30 02:20:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

100 – x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4

Ta có: B[4] = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;… 

Vì x không vượt quá 22 nên x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20

Vậy x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20.

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 2.27 trang 43 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:

a] 100 – x chia hết cho 4

b] 18 + 90 + x chia hết cho 9

Quảng cáo

Lời giải:

a] 100 – x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4

Ta có: B[4] = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;… 

Vì x không vượt quá 22 nên x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20

Vậy x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20.

b] 18 + 90 + x chia hết cho 9. Mà 18 và 90 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Do đó x là bội của 9 

Ta có: B[9] = 0; 9; 18; 27;…

Vì x không vượt quá 22 nên x ∈ 0; 9; 18

Vậy x ∈ 0; 9; 18.

Quảng cáo

Xem thêm những bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường hay, rõ ràng khác:

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài nhờ vào đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 – cuốn sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường [NXB Giáo dục]. Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Giải bài 2.27 trang 43 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường – Luyện tập chung

Câu hỏi: Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:

a] 100 – x chia hết cho 4

b] 18 + 90 + x chia hết cho 9

Giải: a] 100 – x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4 và không vượt quá 22

Quảng cáo

Vậy x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20

b] 18 + 90 + x chia hết cho 9. Mà 18 và 90 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Do đó x là bội của 9 và không vượt quá 22

Vậy x ∈ 0; 9; 18

  Chuyên mục:
  Lớp 6
  Toán 6 sách Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bài 2.27 trang 43 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường:

Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:

a] 100 – x chia hết cho 4

b] 18 + 90 + x chia hết cho 9

Lời giải:

a] 100 – x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4

Ta có: B[4] = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;… 

Vì x không vượt quá 22 nên x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20

Vậy x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20.

b] 18 + 90 + x chia hết cho 9. Mà 18 và 90 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Do đó x là bội của 9 

Ta có: B[9] = 0; 9; 18; 27;…

Vì x không vượt quá 22 nên x ∈ 0; 9; 18

Vậy x ∈ 0; 9; 18.

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Bài 1:

a, a chia hết cho 24, a chia hết cho 36, a chia hết cho 18 và 250<a<350

b, tìm số tự nhiên x, biết x chia hết cho 9, x chia hết cho 12 và 50<x<80

c, A = x thuộc N / x chia hết cho 12, x chia hết cho 15, x chia hết cho 18 và 0<x<300

d, tìm số tự nhiên a lớn số 1, biết 240 chia hết cho a, 700 chia hết cho a

e, 144 chia hết cho x, 192 chia hết cho x và x>20

f, tìm số tự nhiên a, biết 126 chia hết cho a, 210 chia hết cho a và 15<a<30

g, tìm số tự nhiên a, biết 30 chia hết cho a và 45 chia hết cho a

  lý thuyết
  trắc nghiệm
  hỏi đáp
  bài tập sgk

Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:

a] 100 – x chia hết cho 4;

b] 18 + 90 + x chia hết cho 9.

Các vướng mắc tương tự

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 2.27 trang 43 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:

a) 100 – x chia hết cho 4

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9

Quảng cáo

Lời giải:

a) 100 – x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4

Ta có: B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;… 

Vì x không vượt quá 22 nên x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20

Vậy x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20.

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9. Mà 18 và 90 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Do đó x là bội của 9 

Ta có: B(9) = 0; 9; 18; 27;…

Vì x không vượt quá 22 nên x ∈ 0; 9; 18

Vậy x ∈ 0; 9; 18.

Quảng cáo

Xem thêm những bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường hay, rõ ràng khác:

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài nhờ vào đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 – cuốn sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường (NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

  thanhhang998

  Đây là một Chuyên Viên, câu vấn đáp của người này mang tính chất chất chất chất đúng chuẩn và tin cậy cao

  10/04/2022

  Cám ơn 1
  Báo vi phạm

Đặt vướng mắc

Giải bài 2.27 trang 43 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường – Luyện tập chung

Câu hỏi: Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:

a) 100 – x chia hết cho 4

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9

Giải: a) 100 – x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4 và không vượt quá 22

Quảng cáo

Vậy x ∈ 0; 4; 8; 12; 16; 20

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9. Mà 18 và 90 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Do đó x là bội của 9 và không vượt quá 22

Vậy x ∈ 0; 9; 18

  Chuyên mục:
  Lớp 6
  Toán 6 sách Kết nối tri thức

Quảng cáo

Reply
8
0
Chia sẻ

Share Link Down Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 – x chia hết cho 4 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 – x chia hết cho 4 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 – x chia hết cho 4 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 – x chia hết cho 4

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 – x chia hết cho 4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tìm #những #số #tự #nhiên #không #vượt #quá #sao #cho #chia #hết #cho

Related posts:

4479

Review Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm những số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a 100 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #những #số #tự #nhiên #không #vượt #quá #sao #cho