Thủ Thuật Hướng dẫn Tiêu chuẩn xét về giá Đầy đủ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tiêu chuẩn xét về giá Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-09 12:13:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Tiêu chuẩn xét về giá 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiêu chuẩn xét về giá được Update vào lúc : 2022-01-09 12:13:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tiêu chuẩn nhìn nhận và xác lập nội dung định giá nhìn nhận hồ sơ mời thầu xây lắp

    Kiến thức đấu thầu
    12 tháng 6, 2011
    750 lượt xem
    0 phản hồi

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ

Chương này gồm có TCĐG về kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề tay nghề của nhà thầu (trường hợp không vận dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung xác lập giá nhìn nhận.

Trường hợp gói thầu đã thực thi sơ tuyển, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu xác lập lại những thông tin về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề tay nghề mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển.

TCĐG và nội dung xác lập giá nhìn nhận dưới đây chỉ mang tính chất chất chất chất hướng dẫn. Khi soạn thảo nội dung này cần vị trí vị trí căn cứ theo tính chất gói thầu mà quy định cho thích hợp. Trường hợp HSMT có nội dung quy định về nhà thầu phụ quan trọng thì nên quy định TCĐG về kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề tay nghề của nhà thầu phụ quan trọng. Chủ góp vốn góp vốn đầu tư phải quy định rõ ràng trong HSMT loại thành phầm & thành phầm & hàng hóa cần yêu cầu nhà thầu kê khai nhà thầu phụ quan trọng.(1)

TCĐG phải minh bạch trong HSMT. Trong quy trình nhìn nhận HSDT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMT, không được thay đổi, tương hỗ update bất kỳ nội dung nào.

Mục 1. TCĐG về kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề tay nghề của nhà thầu(1)

Các TCĐG về kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề tay nghề của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chuẩn đạt, không đạt. Nhà thầu phải đạt cả 3 nội dung nêu tại những điểm 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây thì được nhìn nhận là phục vụ yêu cầu về kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề tay nghề. Các điểm 1, 2 và 3 chỉ được nhìn nhận đạt khi toàn bộ nội dung rõ ràng trong từng điểm được nhìn nhận là đạt.

TCĐG về kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề tay nghề của nhà thầu gồm có những nội dung cơ bản sau:

TTNội dung yêu cầu(2)Mức yêu cầu tối thiểu để được nhìn nhận là phục vụ (đạt)1Kinh nghiệm:

– Nhà thầu phải có _____ [Ghi số hợp đồng](3) hợp đồng tương tự như hợp đồng của gói thầu này đã thực thi với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam và quốc tế trong thời hạn _____ [Ghi số năm](4) năm mới tết đến tết đến mới gần đây.

Đối với nhà thầu liên danh, những thành viên liên danh phải có _____ [Ghi số hợp đồng](3) hợp đồng tương tự với phần việc làm đảm nhiệm trong liên danh.

– Số năm hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong nghành nghề nghề sản xuất, marketing thương mại chính.

– Các nội dung khác (nếu có).2Năng lực sản xuất và marketing thương mại:

– Số lượng, chủng loại, lệch giá riêng với những thành phầm sản xuất, marketing thương mại chính trong thời hạn _____ [Ghi số năm](4) năm mới tết đến tết đến mới gần đây

– Cơ sở vật chất kỹ thuật

– Tổng số lao động, trong số đó số lượng cán bộ trình độ hiện có

– Các nội dung khác (nếu có).3Năng lực tài chính3.1. Doanh thu

Doanh thu trung thông thường niên trong _____ [Ghi số năm](5)năm gần đâyTrong trường hợp liên danh, lệch giá trung thông thường niên của toàn bộ liên danh được xem bằng tổng lệch giá trung thông thường niên của những thành viên trong liên danh3.2. Tình hình tài chính lành mạnh

Nhà thầu phải phục vụ yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh (chọn một hoặc một số trong những trong những chỉ tiêu tài chính thích hợp)(6). Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải phục vụ yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh.(a) số năm nhà thầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không trở thành lỗ trong thời hạn yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục nàytừ . năm trở lên(b) thông số kĩ năng thanh toán nợ thời hạn ngắn

(c) giá trị ròngđạt mức

đạt tới 4Các yêu cầu khác (nếu có)(7)
Ghi chú:

(1) Chỉ vận dụng mục này riêng với gói thầu không tiến hành sơ tuyển.

(2) Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định nội dung rõ ràng về kinh nghiệm tay nghề tay nghề và kĩ năng của nhà thầu cho thích hợp.

(3) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương để quy định cho thích hợp. Thông thường từ là một trong đến 3 hợp đồng tương tự. Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm tay nghề tay nghề của liên danh sẽ là tổng kinh nghiệm tay nghề tay nghề của những thành viên liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm tay nghề tay nghề của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi việc làm mà mỗi thành viên đảm nhiệm trong liên danh.

Hợp đồng phục vụ thành phầm & thành phầm & hàng hóa tương tự là hợp đồng trong số đó thành phầm & thành phầm & hàng hóa được phục vụ tương tự với thành phầm & thành phầm & hàng hóa của gói thầu đang xét, gồm có:

– Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với thành phầm & thành phầm & hàng hóa của gói thầu đang xét.

– Tương tự về quy mô: có mức giá trị hợp đồng bằng hoặc to nhiều hơn nữa 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Đối với những gói thầu có tính chất đặc trưng hoặc ở những địa phương mà kĩ năng của nhà thầu trên địa phận còn hạn chế, hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu giá trị của hợp đồng trong mức chừng 50%-70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu đảm bảo có hợp đồng phục vụ thành phầm & thành phầm & hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với thành phầm & thành phầm & hàng hóa của gói thầu.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu tương tự về Đk địa lý.

(4) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương để quy định cho thích hợp. Thông thường từ 3 năm đến 5 năm. Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì hoàn toàn hoàn toàn có thể quy định thấp hơn 3 năm trên cơ sở phù phù thích phù thích hợp với tình hình thực tiễn của dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất.

(5) Đối với yêu cầu về lệch giá:

– Thời gian yêu cầu thông thường là 3 năm. Trong một số trong những trong những trường hợp hoàn toàn hoàn toàn có thể quy định 1 2 năm để khuyến khích sự tham gia của những nhà thầu mới xây dựng.

– Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu lệch giá trung thông thường niên:

a. Yêu cầu tối thiểu về mức lệch giá trung thông thường niên

Yêu cầu tối thiểu về mức lệch giá trung thông thường niên = (Giá gói thầu/thời hạn thực thi hợp đồng theo năm) x k;

Thông thường yêu cầu thông số k trong công thức này là từ là một trong,5 đến 2.

b. Trường hợp thời hạn thực thi hợp đồng dưới 1 năm thì phương pháp tính lệch giá như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức lệch giá trung thông thường niên = Giá gói thầu x k

Thông thường yêu cầu thông số k trong công thức này là một trong,5.

c. Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc nhìn nhận tiêu chuẩn về lệch giá của từng thành viên liên danh vị trí vị trí căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm.

d. Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu phụ quan trọng, việc nhìn nhận tiêu chuẩn về lệch giá của nhà thầu phụ quan trọng vị trí vị trí căn cứ vào giá trị, khối lượng việc làm mà nhà thầu phụ quan trọng phục vụ.

(6) Đối với yêu cầu về tình hình tài chính:

Có thể quy định một số trong những trong những chỉ tiêu để xem nhận tình hình tài chính của nhà thầu (gồm có cả nhà thầu phụ quan trọng) với phương pháp tính rõ ràng như sau:

a. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà yêu cầu nhà thầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không trở thành lỗ từ là một trong đến 3 năm trong thời hạn yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính.

b. Hệ số kĩ năng thanh toán nợ thời hạn ngắn đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết kĩ năng phục vụ những số tiền nợ thời hạn ngắn của doanh nghiệp là cao hay thấp. Nợ thời hạn ngắn là những số tiền nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm hay một chu kỳ luân hồi luân hồi marketing thương mại. Hệ số này được xem bằng công thức:

Hệ số kĩ năng thanh toán nợ thời hạn ngắn = tài sản thời hạn ngắn / tổng nợ thời hạn ngắn

Khi nhìn nhận, chỉ nhìn nhận thông số kĩ năng thanh toán nợ thời hạn ngắn của năm ở đầu cuối trong trong năm tài chính mới mới gần đây theo yêu cầu của HSMT.

Yêu cầu về thông số kĩ năng thanh toán nợ thời hạn ngắn phải quy định > 1.

Trường hợp doanh nghiệp không hề nợ thời hạn ngắn phải trả thì doanh nghiệp này sẽ là phục vụ yêu cầu về tình hình tài chính riêng với chỉ tiêu thông số kĩ năng thanh toán nợ thời hạn ngắn.

c. Giá trị ròng (vốn chủ sở hữu) cho biết thêm thêm thêm thêm tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi marketing thương mại của một doanh nghiệp, tính bằng công thức:

Giá trị ròng = Tổng tài sản tổng nợ phải trả

Thông thường quy định mức tối thiểu là giá trị ròng phải dương.

(7) Yêu cầu khác mà chủ góp vốn góp vốn đầu tư xét thấy thiết yếu để đảm bảo kĩ năng thực thi gói thầu.

Mục 2. TCĐG về mặt kỹ thuật

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà vận dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp nhìn nhận theo tiêu chuẩn đạt, không đạt.

Đối với gói thầu quy mô nhỏ vận dụng phương pháp nhìn nhận theo tiêu chuẩn đạt, không đạt.

2.1. TCĐG theo phương pháp chấm điểm (1)

Căn cứ tính chất của gói thầu mà hoàn toàn hoàn toàn có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu riêng với một số trong những trong những tiêu chuẩn tổng quát (nếu thấy thiết yếu). Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm. Đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức quy định này sẽ không còn hề thấp hơn 80%. HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của từng nội dung, nếu có yêu cầu) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ tiến hành nhìn nhận là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xác lập giá nhìn nhận.

Ví dụ về TCĐG về mặt kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu ở ví dụ 1, Phụ lục 2 Mẫu HSMT này.

2.2. TCĐG theo tiêu chuẩn đạt, không đạt

Căn cứ tính chất của gói thầu mà xác lập mức độ yêu cầu riêng với từng nội dung. Đối với những nội dung yêu cầu cơ bản, chỉ sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt. Đối với những nội dung yêu cầu không cơ bản, ngoài tiêu chuẩn đạt, không đạt, được vận dụng thêm tiêu chuẩn hoàn toàn hoàn toàn có thể đồng ý được nhưng không được vượt quá 30% tổng số những nội dung yêu cầu trong TCĐG.

HSDT được nhìn nhận là phục vụ yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có toàn bộ nội dung yêu cầu cơ bản đều được nhìn nhận là đạt, những nội dung yêu cầu không cơ bản được nhìn nhận là đạt hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể đồng ý được.

Ví dụ về TCĐG về mặt kỹ thuật theo tiêu chuẩn đạt, không đạt được nêu ở ví dụ 2, Phụ lục 2 Mẫu HSMT này.

Mục 3. Nội dung xác lập giá nhìn nhận

Căn cứ tính chất của gói thầu mà quy định những yếu tố để xác lập giá nhìn nhận theo Bảng dưới đây cho thích hợp

Bảng xác lập giá nhìn nhận

STTNội dungCăn cứ xác định1Xác định giá dự thầuTheo Mục 26 Chương I2Sửa lỗiTheo Mục 27 Chương I3Hiệu chỉnh những sai lệchTheo Mục 28 Chương I4Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệchTổng của giá trị những nội dung (1)+(2)+(3)5Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)Giá trị nội dung (4) Giá trị giảm giá (nếu có)6Chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) sang một đồng xu tiền chung (nếu có)Theo Mục 29 Chương I7Đưa những ngân sách về một mặt phẳng so sánh theo những yếu tố(1) dưới đây: _____

a) Các Đk về mặt kỹ thuật

– Tiến độ thực thi

– Công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị

– Mức tiêu tốn điện năng, nhiên vật tư

– Chi phí quản trị và vận hành, vận hành

– Chi phí trùng tu bảo dưỡng, tuổi thọ

– Các yêu cầu kỹ thuật khác

b) Điều kiện tài chính, thương mại

c) Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế (nếu có)

d) Các yếu tố khác.Theo Mục 26 Chương I8Giá đánh giáTổng giá trị nội dung (5) hoặc (6) (trường hợp cần quy đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch về một đồng xu tiền chung) + giá trị nội dung (7)
Ghi chú:

(1) Các yếu tố tại khoản này phải được quy đổi thành tiền để xác lập giá nhìn nhận và phải nêu rõ phương pháp tính vị trí vị trí căn cứ vào những Đk về mặt kỹ thuật hoàn toàn hoàn toàn có thể tính toán và lượng hóa yếu tố kinh tế tài chính tài chính kỹ thuật. Căn cứ tính chất của gói thầu mà lựa chọn những yếu tố đưa về một mặt phẳng cho thích hợp. Trường hợp không hề những yếu tố thiết yếu để lấy về một mặt phẳng thì ghi rõ giá nhìn nhận đó đó là giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

Ví dụ về phong thái xác lập giá nhìn nhận được nêu ở ví dụ 3, Phụ lục 2 Mẫu HSMT này.
(1)Trường hợp HSMT quy định về nhà thầu phụ quan trọng, nhà thầu kê khai theo Mẫu số 11 Chương IV.

(1) Trường hợp vận dụng tiêu chuẩn đạt/không đạt thì xóa khỏi khoản này.

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Tải Tiêu chuẩn xét về giá miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tiêu chuẩn xét về giá tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Tiêu chuẩn xét về giá miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tiêu chuẩn xét về giá

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tiêu chuẩn xét về giá vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tiêu #chuẩn #đánh #giá #về #giá

4266

Review Tiêu chuẩn xét về giá Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiêu chuẩn xét về giá Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tiêu chuẩn xét về giá Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Tiêu chuẩn xét về giá Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Tiêu chuẩn xét về giá Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiêu chuẩn xét về giá Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiêu #chuẩn #đánh #giá #về #giá #Đầy #đủ