Mẹo Hướng dẫn Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-09 10:56:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening được Update vào lúc : 2022-01-09 10:56:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 C. Listening Trang 70-71 sẽ tương hỗ Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 11 thuận tiện và đơn thuần và giản dị sẵn sàng sẵn sàng bài để học tốt môn Tiếng Anh lớp 11.

Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 C. Listening Trang 70-71
Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 C. Listening Trang 70-71

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp những vướng mắc sau.)

1. What is the Boston Marathon? (Cuộc thi chạy ở Boston là gì?)

=> Boston Marathon is the world’s oldest annual marathon and ranks as one of the world’s best-known road racing events.

2. Who do you think can take part in the Boston race? (Theo bạn thì ai hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia vào cuộc thi chạy Boston?)

=> Amateur and professional runners from all over the world can take part in the Boston Marathon each year.

– Listen and repeat.

race: cuộc chạy đuaformally: trang trọngfemale: phái nữathletic: lực lưỡng, khỏe mạnhclock: chạy … mất … (bao nhiêu thời hạn)association: hiệp hội

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. Listen to the dialogue about the Boston Marathon and … . (Nghe bài hội thoại về Cuộc thi chạy Boston và xác lập xem những phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

Gợi ý:

1. T2. T3. F4. F5. T6. F

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và vấn đáp những vướng mắc sau.)

Bài nghe:

1. Where did John McDermott come from? (John McDermott tới từ đâu?)

=> He came from Tp Tp New York.

2. When did Kuscsik become the first official female champion? (Kuscsik trở thành nhà vô địch nữ chính thức thứ nhất vào năm nào?)

=> She became the first official female champion in 1972.

3. How many women started and finished the race in 1972? (Có bao nhiêu phụ nữ tham gia và hoàn thành xong xong cuộc chạy đua vào năm 1972?)

=> 8 women started and finished the race in 1972.

4. How many runners joined the Boston Marathon in 1984? (Có bao nhiêu vận động viên điền kinh tham gia Cuộc thi chạy Boston năm 1984?)

=> 6164 runners joined the Boston Marathon in 1984.

Nội dung bài nghe:

Trang: What are you reading, Paul?

Paul: The history of Boston Marathon.

Trang: It sounds interesting! How often is it held?

Paul: Every year, in the USA.

Trang: When did it begin?

Paul: In 1897. And the same year, John McDermott won the first Boston Athletic Association Marathon.

Trang: Who was John McDermott? Where did he come from?

Paul: He was the first man who won the first Boston Marathon in the USA. He came from Tp Tp New York.

Trang: How long did it take him to reach the finish?

Paul: He clocked 2 hours 50 minutes and 10 seconds.

Trang: Did women have right to participate in long distance running?

Paul: Yes… But not until 1967, women were formally accepted to take part in the Boston races… A few years later, Kuscsik became the first official female champion.

Trang: When did she win the race?

Paul: In 1972. There were 8 women starting the race and all 8 finished.

Trang: Is the race held for only American people?

Paul: No. Each year, more runners from every part of the world join it. In 1984, 6164 runners from 34 countries ran in the marathon.

Trang: What are the rules of the Boston Marathon?

Paul: The Boston race is about 42km. Runners have to go throush 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston.

Trang: Oh, that’s great. Thanks a lot, Paul.

Hướng dẫn dịch:

Trang: Bạn đang đọc gì đó, Paul?

Paul: Lịch sử của Boston Marathon.

Trang: Nghe hay nhỉ! Nó tổ chức triển khai triển khai bao lâu một lần.

Paul: Mỗi năm một lần, ở Mỹ.

Trang: Nó khởi đầu lúc nào?

Paul: Năm 1897. Và cũng năm đó, John McDermott đã giảnh giải quán quân Boston Athletic Association Marathon.

Trang: John McDermott là ai? Ông ấy tới từ đâu?

Paul: Ông ấy là người thứ nhất giành thắng lợi Boston Marathon ở Mỹ. Ông tới từ Tp Tp New York.

Trang: Ông mất bao lâu để hoàn thành xong xong đường đua?

Paul: Ông đã hoàn thành xong xong trong 2 tiếng 15 phút 10 giây.

Trang: Phụ nữ có quyền tham gia vào cuộc thi chạy đường dài này sẽ không còn hề?

Paul: Có … Nhưng mãi đến năm 1967, phụ nữ chính thức được đồng ý tham gia vào cuộc thi Boston. Vài năm tiếp Từ đó, Kuscsik đang trở thành nhà vô địch nữ thứ nhất.

Trang: Bà thắng lợi lúc nào?

Paul: Năm 1972. Có 8 phụ nữ khởi đầu cuộc thi và cả 8 người đã hoàn thành xong xong.

Trang: Cuộc thi này chỉ dành riêng cho những người dân dân Mỹ à?

Paul: Không. Mỗi năm, ngày càng nhiều người ở khắp nơi trên toàn toàn thế giới tham gia. Năm 1984, 6164 người chạy từ 34 quóc gia tham gia.

Trang: Quy định của cuộc thi Boston Marathon là gì?

Paul: Cuộc thi Boston khoảng chừng chừng 42km. Người tham gia phải chạy qua 13 thị xã trong suốt cuộc đua. Nó kết thúc ở TT Boston.

Trang: Ồ, tuyệt thật! Cảm ơn bạn nhiều nhé, Paul.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Name some famous runners in Vietnam and say what is special about them. (Làm việc nhóm. Kể tên một số trong những trong những vận động viên điền kinh nổi tiếng ở Việt Nam và nói xem điều gì đặc biệt quan trọng quan trọng ở họ.)

Bài nghe:

Gợi ý:

– Truong Thanh Hang – “The gold girl” of Vietnam’s sports, “Athletic Queen”.

– Vu Thi Huong is a track and field sprint athlete who competes internationally for Vietnam.

– Dang Thi Teo, one of the most famous marathon runners in Vietnam, began her first race when she was only 14 years old and won the gold medal. She can not remember how many medals she won. She finished her career as a runner in 1997 when her first son was born. Now she is an athletics coach.

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Tải Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tiếng #Anh #Unit #Listening

4113

Clip Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiếng #Anh #Unit #Listening #Chi #tiết